La història i el seu estudi. La Prehistòria.txt

 1. Què és la història?
  És la ciència que estudia els fets ocorreguts en el passat que han de ser recordats.
 2. Qui s'encarrega de l'estudi de la història?
  Els historiadors a través de les fonts históriques.
 3. Què són les fonts històriques?
  Tot allò que oferix informació sobre el passat.
 4. Tipus de fonts Històriques:
  • Orals: relats, llegendes, cançons...
  • Escrites: llibres, cartes, inscripcions...
  • Gràfiques: pintures, gravats, fotografies...
  • Materials: eines, armes, roba...
 5. Quines són les edats de la història?
  La Prehistòria, Edat Antiga, Edat Mitjana, Edat Moderna i Edat Contemporània.
 6. Quin període de temps dura la Prehistòria?
  Des de l'aparició dels essers humans fins a l'aparició de l'escritura, fa uns 5000 anys.
 7. La Prehistòria es dividix en:
  Paleolític i Neolític.
 8. Quin període de temps dura el Paleolític?
  Des de la aparició dels essers humans fins al descobriment de la ramaderia i l'agricultura.
 9. Quin període de temps dura el Neolític?
  Des del descobriment de la ramaderia i l'agricultura fins a la invenció de l'escritura.
 10. Quin període de temps dura l'Edat Antiga?
  Des de la aparició de l'escritura fins a la caiguda de l'imperi romà, l'any 476.
 11. Quin període de temps dura l'Edat Mitjana?
  Des de la caiguda de l'imperi romà fins al descobriment d'Amèrica en 1492.
 12. Quin període de temps dura l'Edat Moderna?
  Des de el descobriment d'Amèrica fins a la Revolució Francesa en 1789.
 13. Quin període de temps dura l'Edat Contemporària?
  Des de la Revolució Francesa fins a l'actualitat.
 14. Característiques del Paleolític:
  • Els esser humans eren nòmades.
  • Es dedicaven a la caça i a la pesca.
  • Sabien fer foc, fabricaven eines i vestien amb pells.
  • Vivien en coves on feien pintures a les parets.
 15. Característiques del Neolític:
  • Els esser humans eren sedentaris.
  • Es dedicaven a la ramaderia i l'agricultura.
  • Fabricaven peces de ceràmica, metall, ferramentes i teixits.
  • Formaren poblats amb molt habitants.
 16. On es troben a Espanya les restes més antigues d'essers humans?
  A Atapuerca (Burgos) i a les coves d'Altamira, a Cantabria.
 17. On es troben a Espanya les restes neolítiques?
  Prop de la Mediterrània, amb pintures de figures humanes i monuments megalítics, com menhirs i dolmens.
 18. On es troben a la Comunitat Valenciana les principals restes paleolítiques?
  A la cova Negra, la del Parpalló i la de les Malladetes.
 19. On es troben a la Comunitat Valenciana les principals restes neolítiques?
  A les coves de l'Or, de la Sarsa i al barranc de la Valltorta.
Author
Elister
ID
221086
Card Set
La història i el seu estudi. La Prehistòria.txt
Description
La història i el seu estudi. La Prehistòria.
Updated