kristendomen

 1. när uppkom den katolska kyrkan?
  1054 (religionen uppstod kring år 0)
 2. när uppkom den ortodoxa kyrkan?
  1054 (religionen uppstod kring år 0)
 3. när uppkom den protestantiska, lutherska, reformerta kyrkan (kyrkorna)?
  1500-talet
 4. hur många katoliker finns det?
  ca. 1,1 miljard
 5. hur många anhängare har den ortodoxa kyrkan?
  ca. 300 miljoner
 6. hur många anhängare har den protestantiska, lutherska, reformerta kyrkan (kyrkorna)?
  ca. 700 miljoner
 7. vad har den katolska kyrkan för ledare?
  påven, som är översta "chefen"
 8. vad har den ortodoxa kyrkan för ledare?
  patriarken (inte chef som påven, kyrkorna är självstyrande)
 9. vad har de protestantiska, lutherska, reformerta kyrkorna för ledare?
  ingen, biskoparna är dock högst i rang, kyrkorna är självständiga
 10. vad är treenigheten?
  gud uppenbarar sig i tre former: gud fadern, jesus sonen och den heliga ande. alla tre är tillsammans gud.
 11. vad har den katolska kyrkan för gudtjänster?
  högmässor, pågår ofta länge.
 12. vad har den ortodoxa kyrkan för gudstjänster?
  som ett skådespel. man står upp under hela gudstjänsten.
 13. har protestantiska, lutherska, reformerta kyrkorna för gudstjänster?
  olika/flera slags gudstjänster
 14. i vilken av de tre kristna inriktningarna är helgon viktiga, ber man till helgon?
  katolska
 15. katolska kyrkans sakrament
  7 st. dop, bikt, nattvard, konfirmation, äktenskap, prästvigning, de sjukas smörjelse.
 16. ordodoxa kyrkans sakrament
  7 st. men kallas mysterier. dop+konfirmation samtidigt. bikt, nattvard, prästvigning, de sjukas smörjelse. präster, om inte biskop, ska helst vara gifta.
 17. kristna tron i sammanfattning:
  • treenigheten
  • jesus måste dö för att det skulle bli bra mellan människorna och gud.
  • döden är människans värsta fiende, men tror man på jesus kan man besegra döden och få evigt liv.
  • gud älskar världen och människorna och vill rädda dem från ondskan.
Author
lmtg7
ID
220153
Card Set
kristendomen
Description
kristendomen, religion, kristendomen, religion
Updated