Czech 19.txt

  • author "me"
  • tags ""
  • description ""
  • fileName "Czech 19"
  • freezingBlueDBID -1.0
  • Tympanum
  • Bubínek
 1. Olfaction, sense of smell
  Čich
 2. Noise
  Hluk
 3. Hoarseness
  Chrapot
 4. Lap
  Klín
 5. Sense of hearing
  Sluch
 6. Tinnitus
  Tinitus
 7. Irrigation
  Výplach
 8. Auditory tube
  Zvukovod
 9. Vocal cord
  Hlasivka
 10. Impaired hearing
  Nedoslýchavost
 11. Paracentesis
  Paracentéza
 12. Puncture
  Punkce
 13. Loss
  Ztrára
 14. Buzzing
  Hučení
 15. Hearing aid
  Naslouchátko
 16. Whistling
  Pískání
 17. Perforation
  Propíchnutí
 18. Rustle, murmur
  šumění
 19. Ringing
  Zvonění
 20. To feel, to smell
  Cítit, -ím
 21. To be hard of hearing
  Nedoslýchat, -ám
 22. To remove by suction
  Odsát, -saju
 23. To hold
  Podržet, -ím
 24. To swallow
  Polykat, -ám
 25. To perform, to carry out
  Provést, -vedu
 26. To wheeze
  Sípat, -u
 27. To scratch, to itch
  škrábat, -u
 28. To air out
  Větrat, -ám
 29. To rinse
  Vypláchnout, -nu
 30. To get rid
  Zbavit, -ím Se
 31. Noisy
  Hlučný
 32. Deaf and dumb
  Hluchoněmy
 33. Deaf
  Hluchý
 34. Clear
  Jasný
 35. Bloody
  Krvavý
 36. Next, following
  Následující
 37. Hard of hearing
  Nedoslýchavý
 38. Soaked, blood soaked
  Prosáklý
 39. Blocked, stuffed, congested
  Ucpaný
 40. Arched, convex, curved
  Vyklenutý
 41. Blocked up
  Zalehlý
 42. Swollen
  Zduřelý
 43. Over time
  časem
 44. Suddenly
  Náhle
 45. Gradually
  Postupně
 46. Inside
  Vevnitř= uvnitř
 47. Dry, irritating, productive cough
  Suchý, dráždivý, vlhký kašel
 48. Blocked nose, blocked up ear
  Ucpaný nos, zalehlé ucho
 49. To cough up phlegm
  Vykašlávat Hlen
 50. Watery, thick, purulent, bacterial nasal mucus
  Vodnatelná, hustá, hnisavá, bakteriální rýma
 51. Enlarged nodes
  Zvětšené, zduřelé uzliny
 52. Eustachian canal
  Eustachova trubice
 53. I have a tickle in my throat
  škrábe mě v krku
 54. Sinus puncture
  Punkce dutin
 55. To put sb on someone's lap, be sitting on sb's lap
  Vzít na klín, sedět na klíně
 56. Little ear
  Ouško= malé ucho
 57. Loss of hearing
  Ztráta sluchu
Author
xav.fung93
ID
216962
Card Set
Czech 19.txt
Description
Czech 19
Updated