Kuns en Kultuur opsomming

 1. Noem die 4 verskillende skote in filmwerk
  • Afstandskoot
  • Mediumskoot
  • Nabyskoot
  • Uiters nabyskoot
 2. Verduidelik Afstandskoot
  • Dikwels aan begin van tonneel gebruik
  • Toon meer van agtergrond
  • Ook die vestigingskoot genoem
  • Dit wys waar die aksie - plaasvind
 3. Verduidelik Mediumskoot
  • Meestal in aksietonele gebruik
  • Aandag word op 'n bepaalde onderwerp gevestig - sien nog geneoeg agtergrond
 4. Verduidelik Nabyskoot
  • = nabyskoot van 'n onderwerp - vestig aandag op bepaalde besonderhede
  • Dien dikwels as beginpunt wan nuwe tonele
  • Bring nuwe feit of plek onder kyker se aandag
 5. Wat kan die doel van 'n Nabyskoot van 'n persoon wees?
  • Kan 'n hoofkarakter bekendstel
  • 'n standpunt vestig
  • 'n reaksie wys
 6. Verduidelik uiters nabyskoot
  Dit wys fynste besonderhede van 'n gedeelte van 'n onderwerp
 7. Definieer Resensie
  Die beoordeling en bepreking van 'n kunswerk, bv. boek, fliek, tv program, restaurante en 'n cd
 8. Wat is 'n resensent se taak
  • Vertel nie die hele verhaal aan die leser nie
  • Beoordeel dit
  • gee stukkies inligting aan die leser deur
  • prikkel die belangstelling van die leser
 9. Watter aspekte word beoordeel?
  • regisseur of draaiboekskrywer
  • verhaal self
  • rolverdeling en akteurs
  • filmwerk/kamerawerk
  • slot en aanbeveling
 10. Watter 2 hoof soorte film en televisie programme kan mens kry
  • Feitlik
  • Fiksie
 11. Definieer fiksie:
  denkbeeldige karakters en opgemaakte stories
 12. Noem voorbeelde van fiksie:
  • Sepies
  • Dramareekse
  • Situasie Komedies
  • Kort films
  • Vollengte films
 13. Noem voorbeelde van feite
  • Dokumentere programme
  • Geselsprogramme
  • Nuusprogramme
  • Aktualiteitsprogramme
  • Opvoedkundige programme
 14. Noem die verskillende hoeke waaruit 'n fliek geneem kan word
  • Normale Hoek
  • HoĆ« hoek
  • Lae hoek
  • Skuins hoek
  • Uit die lug
 15. Verduidelik Normale hoek
  Die kamera neem reguit vorentoe op ooghoogte
 16. Verduidelik Lae hoek
  Die lens kyk vanuit vanuit 'n lae posisie op na die persoon of voorwerp
 17. Verduidelik Hoe hoek
  Die lens word geposisioneer bokant die persoon of onderwerp wat afgeneem word
 18. Verduidelik die Skuins hoek
  Die kameras word skuis gehou, sodat die persoon of voorwerp oorleun na links of regs
 19. Verduidelik Uit die lug
  Dit word uit die lug geneem soos bv. uit 'n helikopte of hoe gebou en ons sien dit soos uit 'n voel se oog
 20. Noem die verskillende rolprent genres
  • DRAATKARR BROM WW
  • Dokumentere films
  • Rampfilms
  • Avontuur
  • Tragedies
  • Komedie
  • Animasie
  • Riller
  • Bende films
  • Romanse
  • Musiekblyspele
  • Wilde Weste
  • Wetenskapsfiksie
 21. Noem die beroepe in filmwerk
  • PRAAD BAG KKK
  • Produksieleier
  • Regisseur
  • Akteurs
  • Ateljee
  • Draaiboekskrywer
  • Beligting
  • Grimering
  • Kostuums
  • Kamera werk
  • Klangingenieurs
 22. Noem 'n paar aspekte van die rol van Spotprente
  • Dokumentering van historiese gebeurtenisse
  • Om kommentaar te lewer op sosiale gebeure
  • Menseregte- en omgewingsvraagstukke aan te spreek
  • Om mense aan te moedig om hul optrede te verbeter
  • Om erkenning aan suksesse te gee
 23. Definieer oordryf
  om iets groter of meer opletbaar te maak as wat dit regtig is
 24. Definieer vleiend
  om iets op 'n manier te wys wat dit meer aantreklik laat lyk
 25. Definieer grotesk
  verdraai in 'n ander fatsoen as wat normaal is, verwring
 26. Definieer verdraai
  uit sy normale vorm verwring
 27. Waarvan sien ons dikwels karikature
  van politici of ander beroemde mense
 28. Van waar is die woord karikatuur afkomstig
  Uit Italiaans
 29. Wat beteken karikatuur in Italiaans
  oordrewe
 30. Wanneer is die eerste karikature geteken
  • 1500
  • tydens die Reformasie
 31. Waar is die eerste karikature geteken
  Europa
 32. waarmee het die karikature in 1500 gespot
  met die Rooms-katoelieke of Protestante
 33. Wie was die Britse kunstenaar wat kaikature geteken het
  William Hogarth
 34. Wie was die kunstenaar van Frankryk wat karikature geteken het
  Honore Daumier
 35. Wat het Daumier geteken
  Politieke figure van die tyd
 36. Wat het met hom gebeur
  Hy is in die tronk gegooi
 37. Wie is Bekende SA karikaturiste
  • Jonathan Shapiro
  • Fred Mouton
 38. Waar word karikature nog gebruik
  in teater
 39. Wat beteken ontwerp
  om iets te struktureer - saam te stel - en te skep
 40. Wat is die 2 sleurtelbestandele van ontwerp
  • esteties - Mooi
  • Funksioneel - Goed kan werk
 41. Wat is 'n beginsel van 'n goeie ontwerp
  • vorm volg funksie
  • Beteken die voormwerp se vorm, die materiaal, die grootte, eienskappe help die ontwerp om beter te funksioneer
 42. Noem die ontwerpselemente
  • Skaal
  • Verhouding of proporsies
  • Kontras
  • Balans
  • Herhaling
  • Ritme
  • Beklemtoning
  • Rigting en beweging
  • Eenheid en harmonie
  • Perspektief
 43. Verduidelik Skaal
  Wys - groot die objek in kunswerk is ivm die objek in werklike lewe
 44. Verduidelik Verhouding
  • Dit is die grootte verhouding tussen 'n objek en sy dele
  • (bv, ore is te groot of arms te lank)
 45. Verduidelik Kontras
  • Maak kunswerk meer interessant
  • kontras = verskil tussen 2 of meer objekte wat duidelik word as die voorwerpe langs mekaar geplaas word
 46. Verduidelik Balans
  Daar is ewe veel visuele gewig aan elke kant
 47. Noem die 2 tipes visuele balans
  • Assimeriese balans - 2 kante verskil, met gelyke hoeveelhede gewig - weerskante
  • Simmetriese balanks - twee kante amper identies is - speelbelde van mekaar
 48. Verduidelik herhaling
  • As iets weer en weer herhaal word in kunswerk
  • Kan herhaling van kleur, tone, lyne, vorms of fatsoene wees
  • Word soms gebruiks om iets te beklemtoon
 49. Noem die drie maniere waarmee herhaling kan plaasvind
  • Vorms
  • Lyne
  • Kleur
 50. Verduidelik Ritme
  Die herhalende voorwerpe, lyne of kleur - sekere manier rangskik - sodat die oog dit maklik optel
 51. Verduidelik Beklemtoning
  • Sesiale Belangrikheid aan iets
  • Die kunstenaar besluit daarop en gebruik maniere om dit te beklemtoon
 52. Verduidelik Rigting en beweging
  • Die lyne in prent lei oog na fokuspunt to
  • Lyne skep visuele baan
 53. Verduidelik Eenheid en harmonie
  Die kunstenaar moet so ontwerp dat al die dele saamwerk om visuele harmonie te skep en duidelike boodskap oor te dra
 54. Verduidelik Perspektief
  Verskillende soorte perspektief
 55. Noem die Formele Kunselemente
  • Lyn
  • Toon
  • Tekstuur
  • Vorms
  • Kleur
  • Ruimte en DImense
  • Komposisie
 56. Verduidelik lyn
  • Kan emosie uitbeeld
  • Definieer vorms en fatsoene
 57. Noem die soorte lyne
  • Dik
  • Dun
  • Geboe/kurwe
  • Stippellyne/Gebroke lyne
  • Diagonaal op en af
 58. Verduidelik toon
  • Verwys na skaduwee en lig
  • Kleur het ondertone
  • Kleurtone help met atmosfeeskepping
 59. Verduidelik Tekstuur
  • Verwys na die oppgervlak waarop gewerk word
  • Kan grof, glad, har, sag of syerig wees
 60. Verduiudelik Vorms
  Wye verskeidenheid vorms
 61. Hoe kan vorms wees
  • Geometries
  • Organies
  • Eenvoudig
  • Kompleks
  • 1 Dimensioneel
  • 2 Dimensioneel
  • 3 Dimensioneel
  • Negatief
  • Positief
Author
rayno@live.co.za
ID
21558
Card Set
Kuns en Kultuur opsomming
Description
Kuns en Kultuur opsomming - 1 Junie 2010
Updated