NLP allmänt

 1. Vad rekommenderar Tad James som ett bra sätt att försätta sig i "learning state", och drastiskt förbättra sin förmåga att minnas vad man under tiden lär sig?
  Pick a spot above eye-level. Let your field of vision bump up into your eyebrows. Stare at the spot until ___ Focus all your awareness on the periphery of your vision. Keep it there for as long as you want to be in the learning state.
 2. Vad säger NLP om minnets omfattning, neurologins kapabilitet och varje enskild människas förmåga att lyckas, oavsett uppgift?
  Minnet har lagrat allt, det är bara en fråga om recall.

  Du har 10 ^ 10*11 dendriter/synapser, och med rätt strategi kan du åstadkomma -vadsomhelst- som någon annan människa har åstadkommit, OCH MER DÄRTILL.

  Du har alla resurser du behöver för att lyckas, här och nu.
 3. Now, I know YOU don't place the blame on anyone else. But really. Who's driving the bus?
  Who is the master that makes the grass green?

  You are.

  Who or what is the cause for you being where you are today?

  You, and your behavior.

  Who can get you to where you want to go, no matter how magnificent your goal is?

  You can.

  You have all the resources you need. Ten to the tenth to the eleven!
 4. Tankar må vara svåra att slutligt definiera. Men vilka saker kan de egentligen *enbart* bestå av?
  • 1) Bilder
  • 2) Ljud (musik/röster/tal/noises osv)
  • 3) Känslor
  • 4) Smak
  • 5) Lukt

  Dvs, sinnesintrycken plus self-talk.
 5. Vad krävs för ett fungerande förhållande?
  • 1) Fulfilled love strategies
  • 2) Positive anchoring, no negative anchoring
  • 3) Sexuell attraktion
 6. Vilka models for personal excellence har vi just nu?
  • Tad James
  • Richard Bandler
  • Shakyamuni Buddha
  • Vikingen
  • Cowboyen
  • Indianen
  • the Ranger
  • Peter Griffin
  • Stewie Griffin
  • Seth McFarlane
 7. Nämn ett skickligt sätt att hantera om någon påpekar att du gör något fel?
  Tacka, oavsett om du tycker de anmärker på en skitsak.
 8. Vad är ilska, och vilket syfte fyller den?
  Ilska är en negativ känsla, som skadar både kropp och psyke.

  Ilska i sig skyddar inte mot någonting alls, det är fight-or-flight responsen som utgör skyddet.

  Ilska är bara en följd av att ha gått in i fightresponsen, men gör dig inte ens till en bättre fighter.

  Ilska är främst till för att driva dig till att överhuvudtaget slåss, eftersom det annars krävs träning både för att kunna ta steget, och utföra det skickligt.

  Du har alltså väldigt liten användning för ilska. Och du bör verkligen spara den till då du är ute efter att använda fightresponsen, och ur ren våldssynpunkt. Det är det ilska är till för.


  Likaså kan du spara rädsla till de tillfällen då du verkligen tänker fly. Ta bara ett beslut, och meddela ditt undermedvetna; "Jag har beslutat att fly/stanna och slåss/att detta skeende jag nu genomgår/ska genomgå inte utgör något hot överhuvudtaget"
 9. Vi reagerar ofta med rädsla eller ilska, via fight-or-flightresponsen, på allt vi uppfattar som hot. Hur kan vi hantera detta?
  Ett sätt är att;

  1) Ta ett beslut om det här utgör ett faktiskt hot. Beakta alla plan, för all del.

  2) Om beslutet är att det inte är ett hot, förklara för ditt undermedvetna att fof-responsen inte behövs.
 10. Nämn ett bättre sätt än brainstorming för en grupp att hitta lösningar eller idéer?
  Alla kommer på en på kammaren, sen samlas man och diskuterar igenom allas förslag.
 11. Om du är fast och känner att du inte har lösningen för detta problem, vad är ett sätt - inspirerat av modeling - för att få en ny infallsvinkel?
  Fråga dig själv vad Mr X/Sr. Y/Herr Professor Z skulle göra.

  Helt enkelt good ol' WWJD!
 12. Vad är en utväg om man inte kan hantera oro på de skickligaste sätten?
  Put a stoploss on your worries. Gå igenom alla sätt på vilket det kan gå fel, och bestäm vad du ska göra vid alla dessa tillfällen.

  Besluta sedan att "så här mycket, men intet mer, skall jag oroa mig för detta".
 13. Vad är "du?"
  Inte tankar, inte känslor, inte kropp. Kanske medvetandet som upplever genom allt detta?
 14. Vad är ett skickligt sätt att avsluta varje dag på?
  Psykostas.
 15. Hur kan man tänka konstruktivt positivt när det går motigt?
  Istället för att tänka "varför klarar jag inte det här", kan man tänka "vilka tre saker kan jag göra för att få det här att gå lättare?".
 16. The most wonderful medicine?
  Mind-FULL-ness
 17. En viktig del i stresshantering är att komma ihåg att du....?
  Bestämmer stressnivån.
 18. Vad bör man alltid göra före man tar sig för något, eller om man känner sig ur fokus?
  Andas djupt, i en in-ut ratio av 1:2.
 19. Vad är Ajan Sumedhos credo?
  Let go, let go, let go
 20. Vad, förutom rapport, är en viktig grundbult i att få människor att tycka om dig?
  Att få dem att må bra av att vara med dig. Elicitera och ankra goda stadier, och interagera med perspektivet; "hur kan jag få x att må bättre?".
 21. Vad bör du göra varje gång du är med en kvinna och ger henne en bra upplevelse (allt från ett leende till en orgasm)
  Ankra statet hos henne, genom att ta på henne på ett unikt sätt och säga något unikt.
 22. Ge exempel på en klassisk motivationsstrategi för något som måste göras alldeles snart.
  Elicit positive state, spin the feeling och föreställ dig att du gör det du ska göra medan du är i peaken av stadiets godhet.
 23. Bandlers klassiska VAK-strategi för goda känslor?
  Fråga dig själv bra frågor, föreställ dig bra bilder, tänk bra tankar, FÅ goda känslor!
 24. Vad är det första du tänker när du vaknar på morgonen?
  "Hur mycket roligheter kan jag ha idag?"

  "Hur mycket kan jag lära mig, hur mycket bättre kan jag bli?"

  "How much pleasure can I stand??"
 25. Var existerar den mänskliga upplevelsen?
  • I nuet, i nuet, i nuet.
  • That's not to say den inte påverkas av vad vi tror har hänt och vi tror ska hända, men DEN ÄR HÄR OCH NU.
 26. Vad är en viktig grundregel för vad som verkligen är viktigt att prioritera?
  Prioritera alltid de du tror kommer få dig att MÅ bättre.

  Det är det viktigaste.
 27. Vad är en viktig regel i prioriteringen av svåra och lätta saker?
  Svåra saker först.
 28. Vad är viktigt att komma ihåg med starka negativa känslotillstånd, så som ilska och ledsamhet?
  Ju fortare du kan break state, desto bättre.

  • Börja med något enkelt;
  • "do you smell popcorn" och följ omedelbart upp med en kraftig positiv stateelicitation.

  Ju längre ett negativt state får fortgå, desto lättare är det att intensiteten tilltar så till den grad att det sen lär få ebba ut av sig själv.
 29. När vi sätter mål för oss själva är det viktigt att komma ihåg ett antal saker, vilka kan sammanfattas med akronymen SMART. Vad står den för?
  • Specific
  • Measurable
  • Already happening
  • Realistic
  • Towards


  Det ska vara ett specifikt mål, och det skall vara mätbart - så att du utan tvivel kan säga "nu har jag uppnått det", du måste veta NÄR du uppnått det.

  Du måste formulera det i presens, annars sätter du ett mål för framtiden, och det kommer stanna i framtiden!

  Det kan inte vara utanför dina förmågor, men underskatta inte dina förmågor.

  Och slutligen bör du använda towards motivation, inte away from.
 30. Det kan vara bra att ta ett steg i taget när man ska göra något som känns olustigt, svårt eller bara motigt. Vilken process använder vi då?
  Microstepping. Att *bokstavligt* talat ta ett steg i taget!
 31. Vad bör du göra varje gång du har en upplevelse, ett state, som du vill kunna återkomma till?
  Ankra det. På knogarna som minst, men engagera gärna alla sinnen.
 32. Hela vår upplevelse av den existens vi har i den härvärlden passerar genom ..... som har sina egna .....,för att sen behandlas av våra .......Och vad kallas de två typerna av experience?
  ..sinnesintrycken....filter....inre filter....Primary experience = sinnesintrycken Secondary experience = vår behandling av dem, samt tankar, fantasier osv
 33. Vad kan upplevelse - experience - sammanfattas som?
  Våra sinnesintryck med våra inre reaktioner på dessa, samt våra tankar och fantasier.
 34. Om du sitter och läser, t.ex, och blir jättetrött - men du vill inte gå och lägga dig. Vad kan vara en bra idé att försöka med?
  Fysisk aktivitet. Det behöver inte vara något avancerat; från träning till en promenad eller dammsugning.
 35. För att sätta wellformed outcomes använder vi SMART. Men det finns ett bra sätt att se vägen mellan vårt nuvarande tillstånd och vår outcome, ifall stegen däremellan är otydliga. Hur?
  Genom att visualisera processen baklänges, från den färdiga outcomen till var du är idag.
 36. Istället för den lite zombielika approach de flesta tar till livet, är en grundbult i NLP att växla mellan två stadier as appropriate. Vilka?
  Uptime - där alla portar är vidöppna för sensory input och din output -> världen

  och

  Downtime - där vi går in i trans och når de djupaste lagren av vårt medvetna, och undermedvetna.


  Det här var Skalman bra på.
 37. "Come to our senses" är ett uttryck med djup botten.
  Hurså?
  Och vad säger Dilts om primary experience?
  En stor del av NLP handlar om att minska filtreringen av sensory input via deletion, distortion och generalization och få oss att lita mer till en ökad sensory awareness snarare än att projicera och hallucinera.

  Dilts anser att primary experience är vad som för kreativitet, dynamik och en känsla av unikhet till vårt liv, och av nödvändighet alltid är mycket rikare än vad för karta eller representation vi gör av den.

  Och att människor som är lyckade och njuter av livet har förmågan att uppleva livet mer direkt, istället för att späda ut den med förväntningar och förhoppningar.
 38. Vad är en av de fundamentala NLP-förutsättningarna angående beteende?
  Allt beteende är, eller var en gång, positivt menat. Det är eller ansågs då vara lämpligt utifrån kontexten var det etablerades ur synvinkeln hos den person som etablerade beteendet.

  Det är lättare och mer produktivt att svara avsikten bakom (snarare än uttrycket av) ett problematiskt beteende
 39. Till vad är fight-or-flightreaktionen menad?
  Primärt reella fysiska hot. Och de sekundära känslorna av ilska och rädsla skyddar inte ens oss. Vi är sämre på att slåss och fly gripen av dessa känslor, än om vi tränat dessa förmågor nyktert. Så man kan i 99 fall av 100 helt undvika fof-reaktionen.
 40. Till vad är skuldkänslor ämnat?
  Att rätta in en socialt. Men det moderna samhället har en så komplex och schizofren social kod att man omöjligen kan rätta in sig hos ens hälften. Så de flesta skuldkänslor idag är helt onödiga.

  Vår grupp idag består av vår familj och våra vänner, möjligen också något särintresse. Det är främst utifrån deras förväntningar man skall rätta in sig, och känna skuld. Men till och med där, liksom med fof-reaktionen, är det vettigare att medvetet välja att undvika de största transgressionerna, men inte låta sig limiteras i övrigt.
 41. Vad har förändrats i den yttre verkligheten från en bra dag till en dålig?
  Absolut ingenting.
 42. Vad bör vara grundprincipen för varje tanke tänkt?
  Att den skall vara god, gynna oss eller de vi bryr oss om. Stärka oss, och sudda ut alla gränser vi satt upp för vår förmåga.
 43. Från tid till annan överkoms neofyten av onödiga och skadliga negativa känslor. Hur hanterar han detta när skadan redan skett?
  Timeline therapy. Från gång till annan kör man igenom hela paketet, skriver ned SEE's för de starkaste negativa känslorna, och behandlar dem.
 44. Människan ägnar sig åt många märkliga ting. En hobby nästan alla har är att gräla med....?
  Någon som inte ens är där, helt och hållet i ens eget huvud, och helt och hållet skapar det negativa känslor! Lustigt.
 45. Bandlers "expell bad feelings"-metod?
  Ta ett djupt andetag, låt ditt medvetande förflytta sig via din mittlinje ner till dina tår.

  Ta ytterligare ett djupt andetag medan ditt medvetande färdas åter igen upp genom din kropp, och samlar in all negativitet och skadliga känslor, allt tvivel, all skuld, all rädsla, all oro, all ilska, och spotta sen kraftigt ut allt det träcket genom munnen (lite som en såndär spottdinosaurie)!

  Upprepa 3 gånger.
 46. Vad, förutsätter NLP, är meningen bakom varje enskild kommunikation?
  Den respons kommunikationen framkallar hos mottagaren, oavsett avsikten hos avsändaren.
 47. Hur skiljer vår hjärna på fantasi och verklighet?
  Enligt NLP, primärt via våra verklighetsstrategier. 

  Det kan ha ändrats nu, men för ca 15 år sedan verkar det inte ha funnits några bevis för att olika områden i hjärnan hanterar fantasi kontra verklighet.

  Det stöds också av att vi ibland blandar ihop fantasi och verklighet, inte bara om vi blir schizofrena, utan nästan alla människor gör det emellanåt.
 48. Nämn 9 sätt människor "vet" att något har hänt "på riktigt"?
  Timing - vad som kommer först när vi tänker på en specifik tidsrymd

  Flera representationssystem - fler sinnen involverade

  Submodaliteter

  Kontinuitet - minnet passar bra in med minnen av vad som hände innan och efter

  Sannolikhet - sannolikheten att något dylikt kan hända

  Kontext - bakgrunden till händelsen och vad som händer i omgivningen

  Kongruens - hur händelsen matchar våra vanor och uppfattningar

  Metaminne - ofta har vi ett minne bakom minnet som berättar om vi fabricerar eller minns. Metaminne kan förstärkas genom att "märka" inre upplevelser som är fabricerade, tillexempel med en svart ram runt omkring.

  Accessing cues - omedvetna fysiologiska inhämtningsprocedurer
 49. Hur kan vi använda Hierarchy of Criteria för att börja göra något vi vill göra, men inte kommer till skott med, eller tvärtom(något vi vill sluta göra) ?
  Nivå 1: Identifiera beteendet

  Nivå 2: Identifiera kriteriet för varför vi vill göra/inte göra 1), samt de sinnesrepresentationer vi använder för att veta när vi uppfyllt 1)

  Nivå 3: Identifiera kriterier som hindrar dig från 1) och tillhörande sinnesrepresentationer

  Nivå 4: Identifiera ett högre kriterie som överskuggar de begränsande kriterierna i 3), med tillhörande sinnesrepresentationer

  Med nivå 4 i sinnet, gå till nivå 1 och applicera kriterierna från nivå 4 på det önskade beteendet

  Gå till nivå 2 och förändra sinnesrepresentationerna så att de är lika de i nivå 4.

  Gå till nivå 3 och fundera över valmöjligheter som gör att du kan uppnå det önskade beteendet utan att gå emot de begränsande kriterierna i 3).
 50. Vilka 6 aspekter av din verklighetsstrategi identifierar du som mest uppenbara?

  I ordning.
  1)Metaminne

  2)Timing(kommer upp direkt utan construct)

  3)Kongruens

  4)Kontext

  5)Sannolikhet

  6)Kontinuitet
 51. Bandler rekommenderar att vi låter oss må bra utan någon som helst särskild anledning! Ett populärt sätt att få fart på endomorfinerna?
  Ett heltokigt, hjärtligt, djupt, bubblandebullrigt, kraftigt och helt framkallatSKRATT!
 52. Vad menar Bandler är en av orsakerna till oro, och vad kan man göra åt det utifrån denna tes?
  Att ena hjärnhalvan har mycket större aktivitet än den andra.

  Bandler föreslår att kasta en tennisboll från den ena handen till den andra kan få oron att försvinna omedelbart.

  En annan metod kan ju vara Grinders alfabetsspel.
 53. Vad menar Bandler att ett problem som består egentligen är?
  Ett begär, en tvångshandling, en fetisch.
 54. Bandlers mantra för att förhindra överdriven inre dialog?
  Shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up
 55. Vad, säger Grinder, är förvirring i en kontext av lärande/utmaning?
  En indikation på att du är på väg att lära dig någonting, om du kan "stay with it".
 56. Vad är viktigt att komma ihåg när man använder metaforer?
  Att aldrig förklara dem. Metaforens syfte är att engagera det omedvetna.
 57. Vad är problemet med en hel del av den inaktivitetstid du företar dig?
  Att jag ägnar den åt att tänka, jag borde this, jag borde that. Gör alltid det som får dig att må bäst, i andra hand det svåraste först. Men välj vad du vill göra, och GÖR det. Ligg inte där och ha negativt selftalk till dig själv. Det är dessutom inkongruent med grundprincipen bakom varje tanke tänkt!

  Dessutom, om du känner att det är mycket du både borde och vill göra, och det är svårt att välja - vad du än väljer är bättre än att bara fundera på det! Right??!!
 58. Om du känner ilska, rädsla, sorg, skam eller någon annan negativ känsla inför något som hänt dig, eller rädsla eller oro inför något du tror ska hända i framtiden - hur hanterar du det på ett smart sätt?
  Jag behandlar tidsaspekten. Alla de känslorna existerar primärt i symbios med tid.

  Negativa händelser i det förflutna hanteras genom att gå tillbaks i tiden och titta på händelsen från en plats i tiden *före* det skedde.

  Oro om framtiden hanteras genom att föreställa sig förloppet i framtiden på ett maximalt positivt sätt med bästa tänkbara utfall, och sedan titta på denna framtida händelse från en punkt efter den.
 59. Vad är några saker du kan göra för att öka din koncentration, förbättra ditt fokus?
  *Full awareness of self-talk (största anledningen till koncentrationstapp)

  *Stäng ute irrelevant sensory input

  *Ha-breathing

  *Expanded awareness

  *State elicitation of focus and flow
 60. När det inte finns något roligt att göra, man kanske är på jobbet eller sitter ochväntar på något - vad kan man ta sig för?
  *Koncentrationsövningar, expanded awareness, mindfulness of breath, progressiv relaxation.

  *Andningsövningar

  *Outcomework

  *Finns folk; bygga rapport genom matching and mirroring, sensory acuity with regards to their reactions.

  *State elicitations of awesomeness

  *Time line therapy, and memorywork
 61. En daglig vana för att få en 15% boost i munterhet?
  2 ggr om dagen ägnar du 15 sekunder åt att i detalj åminna en njutbar upplevelse från föregående dag.

  Ditt kroppspråk har också stor betydelse; sitt med rak rygg och ut med bröstet!
 62. Quick fix för att omedelbart förbättra ditt humör?
  Åminn ett minne fullt av lycka och njutning i så mycket detalj som möjligt, lägg särskilt fokus på visuella detaljer.

  Ankra statet du får när det är som starkast.
 63. Hur kan du minska dagdrömmande och förbättra recall om du är på kurs/lyssnar på en föreläsning?
  Genom att kludda. Kan säkert bli ännu bättre om du kluddar något relevant. Du ska för den skull inte tappa fokus, men att lyssna och kludda förbättrar recall.
 64. Vad är ett bra svar på frågan "vad är meningen med livet"?
  Att meningen med livet är precis vad du vill att den ska vara! Du är helt fri att drömma upp precis vad som helst som är fantastiskt beyond beliefs.
 65. Quick fix för att reversera en tvångstanke, till exempel en melodi du inte vill höra?
  Spela melodin medvetet, samtidigt som du också föreställer dig eller sjunger helt dissonanta noter eller till och med en helt annan melodi samtidigt.

  Efter en stund kommer den irriterande melodin att försvinna.
 66. Quick fix för att köra/tåga/flyga bättre eller göra annat som kräver situational awareness?
  Löpande kommentering av vad du ser och gör. På så vis håller du fokus utåt och i uptime.
 67. Quick fix för att öka en fysisk prestation?
  Positiv inre dialog. Du kan även skapa bilder av hur du excellerar i den förestående aktiviteten.

  Men framför allt ska du tala uppmuntrande till dig själv om hur bra det kommer gå.
 68. Quick fix för om du känner att du deprimerar dig?
  Det kan bero på obalans mellan hö och vä hjärnhalvor.

  1) Kasta ett objekt från en hand till den andra, med allt längre avstånd, och prova även att sluta ögonen.

  2) Marschera med höga knän, och varje gång du lyfter ett knä, rör vid det med motsatt sidas hand.

  3) Spela Grinders alfabetsspel.
 69. Quick fix för om du känner dig ulven?
  1) Kom ihåg i detalj din senaste utsökta måltid. Föreställ dig att du inmundigar den.

  Att föreställa sig en förfluten måltid istället för en kommande, minskar hungern.
 70. Quick fix för om du känner dig känslomässigt fast?
  1) Ha-breathing under 3 minuters tid

  2) Fråga ditt undermedvetna om en lösning eller respit från ditt problem, och flytta sen din blick runt i stora cirklar ömsom medsols och motsols, medan du räknar ned högt från 50 till 1.
 71. Vad är values, egentligen?
  De är djupt hållna beliefs vilka har fått en sorts egenvärde.
 72. Vad är klokt att göra när du utsätts för eller inhämtar information?
  Bedöma om den är värd att minnas; och isåfall använda major eller visunummer-metoden om det är siffror inblandat, eller locimetoden om det är en lista saker.Är det ett nytt ord bör du ta en mental bild av ordet, säg det till dig själv också, men fotot är viktigast (dela gärna upp det i två, läs det baklänges från bilden).Nya ord och namn kan också visualiseras som något de låter som, ex. minneskonstnären Simonides blir en man som simmar till en liten bar kallad "nides" som gränsar till en större mörk bar, hades. För att komma in på "nides", matar han in en lång racka symboler på en display.
 73. Vilka motivationsstrategier känner du till?
  Basic motivation strategy, Govida chocolate pattern, visual squash, get things done*Visual squash är : bild av nu, bild av dit du vill, finslipade 10-tal bilder däremellan, i händerna, för ihop, dra in i kroppen, snurra känslan, fyll alla celler, snurra tills den får dig att vilja sätta igång.*Get things done går till så här: välj vad du vill göra. acceptera att det enda reella hindret är din attityd. sätt dig bekvämt. med detalj, se dig själv bakifrån och ovanifrån, föreställ dig att du svävar bakom och ovan. Föreställ dig att kroppen reser sig, och res dig samtidigt på riktigt. Upprepa, snabbare och snabbare, tills du känner en dragning mot att resa dig. Gör om det hela fast föreställ dig att du är i färd med att påbörja uppgiften. Fortsätt tills dragning att göra det är så stor att; du gör det.*Govida handlar om att applicera de sinnesmodaliteter du har när du verkligen trängtar efter något - det finns trots allt saker du aldrig glömmer att göra, utan tvärtom måste kämpa hårt för att låta bli....Framförallt är det kinestetiska modaliteter som är starka här.Det kraftfullaste är om du kan elicitera hela den strategi du faktiskt brukar använda för att motivera dig.
 74. Vad är en viktig regel för mental rehearsing, och vad är ett annat namn för det?
  Future pacing. Det är viktigt att också göra det disassocierat, även om det kan vara värdefullt att ibland göra det associerat.Det är också en bra idé att lägga till ett försvårande handikapp om det är en skill du vill lära dig/förbättra.Gör också bilderna rejält lätta att minnas, genom detaljer som gärna är lite wacky.
 75. Nyckeln till att kunna uppskatta allt du gör, och gör det du vill är att ha valmöjligheter, på neurologisk nivå.

  Vad innebär det att ha valmöjligheter på neurologisk nivå?
  Att medvetandegöra den tankeprocess som leder till handling.
 76. För att inte reagera omedelbart och negativt på jobbiga situationer, vad kan det faktiskt vara bra att göra?
  Öva en skicklig respons till dem på kammaren.

  Detta innebär INTE att man ska elicitera de dåliga känslor situationen ANNARS skulle gett, utan man ska hantera den precis så perfekt som du redan kan.
Author
erikharald
ID
215559
Card Set
NLP allmänt
Description
nlp
Updated