Tyska

 1. Om du inte vet substantivets genitiv, vad är mest troligt i tyska?
  Maskulinum
 2. Vad har en/ett för ändelse i tyska, för maskulinum/femininum/neutrum?
  femininum: Eine maskulinum: ein neutrum: ein
 3. Hur konjugerar man verb i tyskan?
  • Jag: -e
  • Du: -st
  • Han/hon/det: -t
  • Vi: -en
  • Ni(p): -t
  • Ni(s): -en
  • Dom: -en
  • Vi/Ni(formellt,singular)/Dom
  • har alltså samma ändelse, -en
 4. Hur skiljer sig bestämd form åt mellan nominativ- och ackusativobjekt?
  Enbart för maskulinum, där nominativ är "der" och ackusativ är "den".
 5. Vad är speciellt med de tyska verbet för att "vara", och dess konjugeringar?
  Att vara, "sein", är irreguljärt, och måste memoriseras.

  • Ich bin
  • Du bist
  • Er/sie/es ist
  • Wir sind
  • Ihr seid
  • sie sind
  • Sie sind

  Vi/De och Du(formellt) delar alltså konjugering, sind, medan övriga former har sina egna konjugeringar.

  Wir sind nicht Gemüse ;)
 6. Hur skiljer sig obestämd form åt mellan nominativ- och ackusativobjekt?
  Enbart för maskulinum, där nominativ är "ein" och ackusativ är "einen".
 7. Vad är skillnaden mellan nominativ, ackusativ och dativformer?
  Nominativ: subjektet, den/det som gör något.

  Ackusativ: Den/det som blir utsatt av nominativa objektet.

  Dativ: Det indirekta objektet, det som tar emot det ackusativa objektet.

  Till exempel i "Das Mädchen gibt einer Frau den Apfel", är Mädchen nominativ, Apfel ackusativ och Frau dativ.
 8. Vad händer ofta med prepositioner och definitiva artiklar som hamnar bredvid varandra i tyskan?
  De dras ihop:

  an+dem = am (at the/on the)

  bei+dem = beim (by the/at the)

  zu+dem = zum (to the)
 9. Hur skiljer sig presens i tyska och engelska?
  I engelskan kan presens vara simpelt eller progressivt;"i eat" / "i am eating", men i tyska är det enklare, det är samma form för progressivt och simpelt presens.
 10. Nämn tre sätt att fråga hur är läget på tyska
  "Wie geht es dir?" (hur går det dig?), vanligast.

  "Wie läuft es für dich?" (hur löper det för dig?)

  "Wie ergeht es dir?" (hur far det för dig?)
 11. Redogör för vad prepositionerna at/on, by/at, to heter på tyska
  • on: an
  • by: bei
  • to: zu

  Du hör de är rätt lika engelskan när man strippar ner det såhär.
 12. Vilken ändelse gör troligt att du kan utläsaett substantivs genitiv i tyskan?
  -in för femininum.
 13. Hur böjer du ofta enstaviga substantiv från singularis till plural i tyskan?
  Normalt med en -e ändelse, Brot = Brote, Spiel = Spiele
 14. Vad får de flesta maskulina eller neutrala substantiv för ändelse i plural, och vad mer kan hända?
  -er, så som i das Kind = die Kinder, ibland får de umläuter också,så som i der Mann = die Männer
 15. Vad får de flesta feminina substantiv för ändelse i plural?
  -n eller -en, som i die Frau = die Frauen, ochdie Kartoffel = die Kartoffeln
 16. Hur böjs pronomen i ackusativ kasus?
  ich - mich

  du - dich

  er - ihn

  wir - uns

  ihr (you all) - euch

  • Es och sie (i alla skepnader) förblir
  • desamma.
 17. Utländska låneord böjs ofta likadant till plural, hur?
  med en -s ändelse, som i der Chef (boss) = die Chefs
 18. Vilka ändelser gör att substantivet i regel behåller sin ändelse (men kan få en umläut-förändring) i plural?
  • -chen, -lein, -el och -er.
  • T.ex: Mädchen, Mutter osv.
 19. Vad gäller för särfall när du skall böja feminina substantiv med -in ändelse till plural?
  ändelsen blir till -nen, så som die Köchin = die Köchinnen
 20. Tyskan har liksom svenskan ett formellt tilltal, Sie, vilket är detsamma som vårat "Ni". Det skrivs alltid med versal, precis som i svenskan och kan därför vara tvetydigt då det inleder en mening.

  Men i plural, t.ex "har ni tid?" sagt till en grupp, skiljer sig tyskan från svenskan. Hur?
  "Sie" blir istället "ihr", så som i "Habt ihr Zeit?".
 21. Hur identifierar du nominativ, och vad är det?
  Man frågar "Vem?", s.k "Wer-Fall" (who-case).Nominativ är det kasus som anger subjektet i en sats,t.ex "Jag" i "Jag sparkar".
 22. Vad gör kasus?
  Markerar ett nomens funktion i satsen, dvs om det är subjekt "JAG sparkar", objekt "Han sparkade MIG" eller ägande "Sparken är MIN".
 23. Vad är nomen?
  Substantiv, adjektiv, pronomen, räkneord och particip
 24. Hur skiljer sig genus åt i tyska och svenska?
  Svenska hade förr, liksom tyskan har idag, maskulinum, femininum och neutrum. Nu har svenskan istället antingen utrum eller neutrum, vilka skiljer sig åt tillexempel via en/ett för obestämd form.
 25. Vad är ett predikat?
  Den satsdel som innefattar satsens finita verb. Det är den mest centrala och obligatoriska satsdelen, och en mening kan bestå av bara ett predikat, t.ex "Ät!". I t.ex svenskan föreligger subjektstvång, (dvs vem äter?) om satsen skall vara grammatiskt korrekt, om det inte är ett imperativ, som just "Ät!" är.
 26. Nämn en skillnad mellan verbböjning i tyska och svenska.
  Svenska verb personböjs inte längre.
 27. Vilka två tempus böjs svenska verb i?
  Presens och preteritum(förr; imperfekt)
 28. Vilka tre modusformer för verb förekommer i modern svenska, och vad är eg. modus?
  Indikativ; "verkliga handlingar": "Jag GÅR", "Jag ÄR"

  Imperativ; "uppmaningar" : "Gå!" "Var!"

  Konjunktiv; "overklighet eller osäkerhet": "Vore jag ändå" "Finge jag ändå"

  Konjunktiv ersätts ofta med preteritum.

  Modus/modalitet anger ett omdöme om skeendet, ifall det är sant, falskt, bra eller osäkert, till exempel.
 29. Vad är ackusativobjekt och hur ter de sig i tyskan?
  Ackusativobjektet är mottagare av vissa verb, till exempel "Freund" i "das Mädchen hat einen Freund".

  • Ackusativobjektet böjs annorlunda enbart för maskulinum.
  • Der/Ein blir till Den/Einen, och pronomet "er" blir till "ihn".
 30. Vad är dativobjekt och hur ter de sig i tyskan?
  Ett dativobjekt är ett indirekt objekt i en sats, vilket i sin tur innebär att det är en mottagare av det direkta (ackusativa) objektet.

  T.ex, är "Frau" dativobjekt i "Das Mädchen gibt einer Frau den Apfel", där Mädchen är nominativobjekt och Apfel ackusativobjekt.

  Dativkasus påverkar också vissa verb, så som "danken" och "antworten" samt vissa prepositioner som "von" och "mit"

  Dativ ändrar artiklarna för alla genus, så de är lite speciella.
 31. Vilka artiklar finns för dativobjekt?
  • bestämda
  • Maskulinum/neutrum: Dem
  • Femininum: Der
  • Plural: Den

  • obestämda
  • Maskulinum/neutrum: Einem
  • Femininum: Einer

  Vissa maskulina substantiv, däribland "Junge" behagar dessutom lägga till en -en eller -n ändelse i alla kasus utom nominativ, som i "dem Jungen".

  Det sker också olika ändringar av ändelserna i plural för substantiv i dativkasus. De orkar vi inte rabbla nu.
 32. Vad är ett pronomen?
  Ett ord som representerar ett substantiv, t.ex "han" för "mannen".

  I nominativkasus; ich/du/er/sie/es/wir/ihr/sie/Sie
 33. Vad är demonstrativa pronomen?
  I engelskan; this, that, these, those.

  Men i tyskan är demonstrativa pronomen, som alltså pekar på vad man avser, detsamma som den definitiva artikeln.

  Sålunda kan man säga "Der ist schwarz" och mena "den där är svart".
Author
erikharald
ID
214781
Card Set
Tyska
Description
tyska
Updated