sv verb04

 1. befästa, befäster, befästade, befästat 
  confirm/consolidate
 2. bilda, bildar, bildade, bildat 
  form
 3. borra, borrar, borrade,  borrat 
  drill
 4. djupna, djupnar, djupnade, djupnat 
  deepen
 5. fly, flyr, flydde, flytt 
  flee
 6. fungera, fungerar, fungerade, fungerat 
  function as
 7. förbjuda, förbjuder, förbjudet, förbjudit 
  forbid/prohibit
 8. genomkorsa, genomkorsar, genomkorsade, genomkorsat 
  traverse
 9. grunda, grundar, grundade, grundat 
  found
 10. gräva, grävar, grävde, grävt 
  dig
 11. hoppa, hoppar, hoppade, hoppat 
  jump
 12. hota, hotar, hotade, hotat 
  threaten
 13. hyra, hyr, hyrde, hyrt 
  rent
 14. höja, höjer, höjde, höjt 
  raise/increase
 15. kika, kikar, kikade, kikat 
  peek
 16. korsa, korsar, korsade, korsat 
  cross
 17. känna, känner, kände, känt 
  feel/sense
 18. ligga, linger, låg, legat 
  lie/be located
 19. locka, lockar, lockade, lockat 
  attract/pull in
 20. löna sig, lönar, lönade,lönat 
  pay off
 21. löpa, löper, löpte, löpt 
  run
 22. namna, namner, namnet, namnet 
  mention/enumerate
 23. prata, pratar, pratade, pratat 
  talk
 24. påverka, påverkar, påverkade, påverkat 
  influence/affect
 25. rinna, rinner, rann, runnit 
  flow
 26. rita, ritar, ritade, ritat 
  draw/design
 27. rädda, räddar, räddade, räddat 
  rescue/save
 28. samla, samlar, samlade, samlat 
  gather/collect
 29. segla, seglar, seglade, seglat 
  sail
 30. skjuta, skjuter, sköt, skjutit 
  shoot
 31. skydda, skyddar, skyddade, skyddat 
  protect
 32. slippa, slipper, slapp, sluppit 
  avoid
 33. sluta, slutar, slutade, slutat 
  finish
 34. släppa, släpper, släppte, släppt 
  release/let off
 35. stinka, stinker, stank, stunkit 
  smell bad
 36. styra, styr, styrde, styrt 
  handle/steer
 37. stå, står, stod, stått 
  stand
 38. titta, tittar, tittade, tittat 
  look
 39. tjäna, tjänar, tjänade, tjänar 
  service
 40. tolka, tolkar, tolkade, tolkat 
  interpret/decipher
 41. uppleva, upplever, upplevde, upplevt 
  experience
 42. uppmana, uppmanar, uppmanade, uppmanat 
  exhort/urge
 43. utnämna, utnämner, utnämnet, utnämnet 
  appoint/nominate
 44. vakta, vaktar, vaktade, vaktat 
  keep watch over
 45. verka, verkar, verkade, verkat 
  seem/look like
 46. väga, väger, vägde, vägt 
  weigh
 47. åka, åker, åkte, åkt 
  go/ride/drive
 48. öka, ökar, ökade, ökat 
  increase
 49. överleva, överlever, överlevde, överlevt 
  survive
 50. övertala, övertalar, övertalade, övertalat 
  persuade
Author
Anonymous
ID
214760
Card Set
sv verb04
Description
sv verb04
Updated