test z 1 i 2 rozdzialu

 1. være hjemmeværende
  arbeide i sitt eget hus
 2. passe på
  se etter, ha ansvar for
 3. det er viktig
  det betyr mye
 4. være ferdig
  slutte
 5. utenfor hjemmet
  ute i samfunnet
 6. utdanning-en
  opplæreing, skolegang, studium
 7. ha lyst till
  ønske, ville
 8. foretrekke
  (foretrakk, har foretrukket)
 9. foretrekke noen år til
  (foretrakk, har foretrukket)   ++ noen flere år
 10. drive med
  (drev, drevet) gjøre, holde på med, arbeide med
 11. arbeidsledig
  uten arbeid
 12. firma\et
  bedrift, forretning
 13. glede seg til
  se fram til
 14. hva slags
  hvilkien type
 15. forskjellig
  ulik, variert
 16. fifiskemottak\et
  sted der man tar imot fisk fra fiskere
 17. lager\rt
  depot, sted der man har varer
 18. godkjenne
  -et , akseptere, godta
 19. foreløpig
  til nå, hittil
 20. fornøyd
  glad, tilfreds
 21. selvstendig
  fri, uavhengig
 22. lønn\a el. en
  betaling for jobb
 23. jeg har tenkt
  jeg planlegger, jeg skal
 24. ønske seg
  ville gjerne ha
 25. drømmejobb\en
  favorittjobb, jobben man helst vil  ha
 26. spennende
  veldig interessant, fascinerende
 27. tjene
  -te ++ få penger for jobb
 28. pleieassistent\en
  ikki faglært hjelp på sykehjem
 29. aldershjem-met
  institusjon for eldre som ikke kan bo hjemme
 30. løft\et
  der å bære, det å løfte
 31. prate-et
  snakke
 32. samfunn\et
  land, nasjon, stat
 33. full tid
  ha heltidshobb, å arbeide 100 %
 34. deltid
  å arbeide mindre enn 100 %
 35. vikar
  jobber i stedet for en annen person, for eksempel mens hun eller han er syk
 36. ekstravakt
  jobb i tillegg til den vanlige
 37. kreve
  -de , forlange, si at man skal ha noe
 38. heldigvis
  til alt hell, jeg er glad for det
 39. kollega\en
  en man jobber sammen med
 40. plan\en
  ide' , tanke for framtida
 41. erfarig\en
  praksis, øvelse
 42. utfordring\en
  noe vanskelig som man ønsker å klare
 43. ide'\en
  tanke
 44. typisk
  spesielt, karakteristisk
 45. kant\en
  del, part
 46. smørbrød\et
  brødskive med pålegg
 47. passe til
  være godt sammen med
 48. virke
  -et ++ se ut, høres ut
 49. starte
  -et ++ begynne, sette i gang
 50. lov\en
  regel, ofte bestemt av Stortinget
 51. kjenne til
  vite om, forstå
 52. samboer\en
  partner som man bor sammen med uten å være gift
 53. fotballdrakt\a el. en
  klær man bruker når man spiller fotball
 54. kamp\en
  konkurranse
 55. jobbe overtid
  jobbe mer enn normal arbeidstid
 56. forresten
  apropos, mens vi snakker om det
 57. smart
  lurt, intelligent
 58. SMS
  tekstmelding (Short Message Service)
 59. ensom
  alene
 60. av og til
  noen ganger
 61. matpakke\a el. en
  mat man pakker inn og spiser til lunsj
 62. enkemann\en
  mann som har mistet kona si
 63. savne
  -et ++ lengte etter, tenke mye på
 64. bygd\a
  samling av hus på landet
 65. bryggeri\et
  fabrikk der de lager øl og mineralvann
 66. treffe
  (traff, har truffet) ++ møte, bli kjent med
 67. kantine\a el. en
  kafeteria på en arbeidsplass
 68. innflytter\en
  en som ikke er født på det stedet hun eller han bor på
 69. mangel på noe
  når det ikke er nok, når det er for lite av noe
 70. bolig\en
  hus, leilighet
 71. boligblokk\a el. en
  hus med mange leiligheter
 72. utkant\en
  periferi
 73. plen\en
  et område med gress
 74. trenge
  -te ++ ha behov for
 75. være gravid
  vente barn
 76. skape
  -te ++ lage
 77. eksistere
  -te ++ finnes
 78. ta seg av
  (tok , har tatt) ++ passe på, se etter
 79. oppgave\n
  jobb, arbeid
 80. hverdag\en
  ukedag unntatt søndag
 81. best mulig
  så godt som mulig, på den beste måten
 82. ryddig
  som er i orden, uten rot
 83. sette pris på
  (satte, har satt) ++ være fornøyd med, være glad for
 84. nå til dags
  nå for tida, i dag
 85. bortskjemt
  når man ikke setter pris på noe, når man er vant til å få alt man vil ha
 86. trøste
  -et ++ gi trøst og snakke med noen som er lei seg
Author
sabina387
ID
213932
Card Set
test z 1 i 2 rozdzialu
Description
s
Updated