German verbs (rest)

 1. streichen
  • natierať
  • farbiť
 2. melden
  oznámiť
 3. erziehen
  vychovávať
 4. zählen
  počítať
 5. verbringen
  stráviť (čas)
 6. aus-geben
  minúť (peniaze)
 7. reiten
  jazdiť (na koni)
 8. vereinbaren
  dohodnúť
 9. ändern
  zmeniť
 10. ab-sagen
  odriecť
 11. verschieben
  posunúť
 12. aus-sehen
  vyzerať
 13. vergleichen
  porovnať
 14. sich vor-stellen
  • predstaviť sa
  • predstaviť si
 15. an-sehen
  pozrieť sa na (4.p.)
 16. gehören zu
  patriť k (3.p.)
 17. wirken
  pôsobiť
 18. an-ziehen
  obliecť
 19. meinen
  • myslieť
  • mieniť
 20. stecken
  • strčiť
  • viaznuť
 21. ein-laden
  pozvať
 22. verlangen
  požadovať
 23. lügen
  klamať
 24. ändern
  zmeniť
 25. verbinden
  spájať
 26. teil-nehmen
  zúčastniť sa
 27. verstecken
  skryť
 28. kratzen
  škriabať
 29. bespritzen
  postriekať
 30. schonen
  • šetriť
  • šanovať
 31. erinnern
  spomenúť
 32. verwirklichen
  uskutočniť
 33. aus-rufen
  • vyhlásiť
  • zvolať
 34. ermutigen
  posmelovať
 35. unter-stützen
  podporovať
 36. entstehen
  vzniknúť
 37. begleiten
  sprevádzať
 38. bestimmen
  • určiť
  • stanoviť
 39. sich aus-suchen
  vybrať si
 40. überlegen
  • rozmýšľať
  • zvažovať
 41. kämpfen
  bojovať
 42. an-bieten
  ponúknuť
 43. vor-bereiten
  pripraviť
 44. versprechen
  sľúbiť
 45. ertrinken
  utopiť sa
 46. platschen
  špliechať
 47. stupsen
  • šťuchnúť
  • drgnúť
 48. retten
  zachrániť
 49. tauchen
  ponárať sa
 50. hinab-tauchen
  ponoriť sa
 51. tunken
  omočiť
 52. ab-lecken
  oblízať
 53. wüten
  zúriť
 54. liefern
  dodať
 55. sich freuen
  tešiť sa
 56. schenken
  darovať
 57. lieben
  ľúbiť
 58. zeigen
  ukázať
 59. erklären
  vysvetliť
 60. fabeln
  vymýšľať si
 61. ein-schalten
  zapnúť
 62. zusammen-gehören
  patriť k sebe
 63. brauchen
  používať
 64. passen
  hodiť sa
 65. reichen
  stačiť
 66. gefallen
  páčiť sa (3.p.)
 67. sich verlassen
  spoľahnúť sa na (4.p.)
 68. unterrichten
  vyučovať
 69. pflegen
  • starať sa
  • ošetrovať
 70. führen
  viesť
 71. auf-treten
  vykročiť
 72. auf-steigen
  stúpať
 73. frieren
  mrznúť
 74. ab-kühlen
  ochladnúť
 75. bilden sich
  vznikať
 76. erstarren
  • tuhnúť
  • tvrdnúť
 77. wachsen
  rásť
 78. fertigen
  zhotoviť
 79. spannen sich
  napnúť sa
 80. schmücken
  zdobiť
 81. aus-gehen
  vychádzať von
 82. los-gehen
  • odtrhnúť sa
  • začať
 83. an-sprechen
  osloviť
 84. genießen
  vychutnávať
 85. überlegen
  rozmýšľať
 86. verbauen
  zastavať
 87. ab-trennen
  oddeliť
 88. vor-schreiben
  predpísať
 89. durch-setzen
  presadiť
 90. vor-lesen
  predčítať
 91. berichten
  oznámiť
 92. auf-fordern
  • žiadať
  • vyzvať
 93. umsteigen
  prestúpiť
 94. wählen
  • zvoliť
  • voliť
 95. stempeln
  označiť
 96. drücken
  stlačiť
 97. löschen
  mazať
 98. vergrößern
  zväčšiť
 99. aus-schneiden
  vystrihnúť
 100. stürzen
  • spadnúť
  • zrútiť sa
 101. beißen
  hrýzť
 102. pellen
  lúpať (šupku)
 103. erfinden
  vynájsť
 104. sterben
  zomrieť
 105. bestehen aus
  pozostavať s (4.p.)
 106. fließen
  tiecť
 107. besichtigen
  prezrieť si
 108. auf-passen
  dávať pozor
 109. bewundern
  obdivovať
 110. zerstören
  zničiť
 111. brauen
  • vrieť
  • variť pivo
 112. belegen
  obsadiť
 113. enteisen
  odmraziť
 114. streichen
  • natierať
  • farbiť
 115. melden
  oznámiť
 116. erziehen
  vychovávať
 117. zählen
  počítať
 118. verbringen
  • stráviť (čas)
  • minúť (peniaze)
 119. reiten
  jazdiť na koni
 120. vereinbaren
  dohodnúť
 121. ändern
  zmeniť
 122. ab-sagen
  odriecť
 123. verschieben
  presunúť
 124. aus-sehen
  vyzerať
 125. vergleichen
  porovnať
 126. sich vor-stellen
  • predstaviť sa
  • predstaviť si
 127. an-sehen (4p)
  pozrieť sa
 128. gehören zu (3p)
  patriť k
 129. wirken
  pôsobiť
 130. an-ziehen
  obliecť
 131. meinen
  • myslieť
  • mieniť
 132. stecken
  • strčiť
  • viaznuť
 133. ein-laden
  pozvať
 134. ver-langen
  požadovať
 135. lügen
  klamať
 136. verbinden
  spájať
 137. teil-nehmen
  zúčastniť sa
 138. verstecken
  skryť
 139. kratzen
  škriabať
 140. bespritzen
  postriekať
 141. schonen
  • šetriť
  • šanovat
 142. erinnern
  spomenúť
 143. verwirklichen
  uskutočniť
 144. aus-rufen
  • vyhlásiť
  • zvolať
 145. ermutigen
  posmelovať
 146. unter-stützen
  podporovať
 147. entstehen
  vzniknúť
 148. begleiten
  sprevádzať
 149. bestimmen
  • určiť
  • stanoviť
 150. sich aus-suchen
  vybrať si
 151. über-legen (4p)
  • rozmýšľať
  • zvažovať
 152. kämpfen
  bojovať
 153. an-bieten
  ponúkať
 154. vor-bereiten
  pripraviť
 155. versprechen
  sľúbiť
 156. lösen
  • stratiť
  • riešiť
 157. sich freuen
  tešiť sa
 158. wählen
  • vybrať
  • zvoliť
 159. nützen
  • byť užitočný
  • využiť
 160. ab-fahren
  odchádzať
 161. an-kommen
  prichádzať
 162. singen
  spievať
 163. spielen
  hrať
 164. entdecken
  • objaviť
  • odkryť
 165. geschehen
  • stať sa
  • prihodiť sa
 166. vergessen
  zabudnúť
 167. raten
  • poradiť
  • radiť
 168. verbieten
  zakázať
 169. bitten um (4p)
  • žiadať
  • prosiť o niečo
 170. sich leihen
  požičať si
 171. sich küssen
  bozkávať sa
 172. mögen
  mať rád
 173. malen
  malovať
 174. aus-packen
  vybaliť
 175. weinen
  plakať
 176. lächen über (4p)
  • smiať sa niekomu
  • smiať sa niečomu
 177. sammeln
  • zbierať
  • sústrediť
 178. Geld sammeln
  vybrať peniaze
 179. denken an (4p)
  myslieť na
 180. erzählen
  rozpravať
 181. sich aus-ruhen
  odpočinúť si
 182. sich beschweren
  sťažovať sa
 183. stören
  vyrušovať
 184. bewerben
  • uchadzať
  • usilovať
 185. heran-nahen
  blížiť sa
 186. begeistern
  nadchnúť
 187. beantragen
  • žiadať
  • požadovať
 188. genügen
  stačiť
 189. blühen
  kvitnúť
 190. sich leisten
  dovoliť si
 191. heruner-laden
  stiahnuť
 192. vermitten
  sprostredkovať
 193. besitzen
  vlastniť
 194. enthalten
  obsahovať
 195. berechnen
  • vyrátať
  • vypočítať
 196. befriedigen
  uspokojiť
 197. vor-kommen
  • stať sa
  • prihodiť sa
 198. ab-lehnen
  odmietnuť
 199. sich wundern
  čudovať sa
 200. verbrauchen
  spotrebovať
 201. verwenden
  spotrebovať
 202. ein-führen
  • zaviesť
  • doviesť
 203. erhöhen
  • zvýšiť
  • zväčšiť
 204. entwickeln
  vyvíjať
 205. scheinen
  • svietiť
  • zdať sa
 206. kriegen
  • dostať
  • bojovať
 207. verpassen
  • prepásť
  • premeškať
 208. verlangen
  • žiadať
  • túžiť
 209. belasten
  • zaťažiť
  • obťažovať
 210. sich kümmern um (4p)
  starať sa o
 211. scheiden
  • rozísť sa
  • deliť
  • oddeliť
 212. gehorchen (3p)
  poslúchať
Author
balu_1
ID
213853
Card Set
German verbs (rest)
Description
German verbs (rest)
Updated