English - Irregular verbs

 1. arise - ขึ้น,ลุกขึ้นจากเตียง
  • arose - arisen
  • uppkomma
 2. awake - ตื่น
  • awoke - awoken
  • vakna
 3. be - เป็น,อยู่,คือ 
  • was/were - been
  • vara
 4. bear - แบก,ทน
  • bore - borne
  • löpa
 5. beat - ตี,ทุบ
  • beat - beaten
  • slå
 6. become - กลายเป็น
  • became - become
  • bli
 7. begin - เริ่มต้น
  • began - begun
  • börja
 8. bend - โค้ง,งอ
  • bent - bent
  • böja
 9. bet - พนัน **
  • bet - bet
  • slå vad
 10. bite - กัด,ขบ
  • bit - bitten
  • bita
 11. bleed - เลือดออก
  • bled - bled
  • blöda
 12. blow - เป่า
  • blew - blown
  • blåsa
 13. break - แตก,หัก
  • broke - broken
  • bryta
 14. bring - ถือ
  • brought - brought
  • ta med
 15. broadcast - ออกอากาศ
  • broadcast - broadcast
  • basunera ut
 16. build - สร้าง
  • built - built
  • bygga
 17. burst - ระเบิด
  • burst - burst
  • brista
 18. buy - ซื้อ
  • bought - bought
  • köpa
 19. burn - ไหม้,เผา
  • burnt - burnt
  • brinna, bränna
 20. catch - จับ
  • caught - caught
  • ta, fånga
 21. choose - เลือก
  • chose - chosen
  • välja
 22. come - มา
  • came - come
  • komma
 23. cost - ราคา **
  • cost - cost
  • kosta
 24. creep - คลาน
  • crept - crept 
  • krypa
 25. cut - ตัด **
  • cut - cut
  • skära, klippa
 26. deal - จัดการ
  • dealt - dealt
  • handla
 27. dig - ขุด
  • dug - dug
  • gräva
 28. do - ทำ
  • did - done
  • göra
 29. dream - ฝัน
  • dreamt - dreamt
  • drömma
 30. drink - ดื่มน้ำ
  • drank - drunk
  • dricka
 31. drive - ขับ
  • drove - driven
  • köra
 32. eat - กิน
  • ate - eaten
  • äta
 33. fall - ตก
  • fell - fallen
  • falla
 34. feed - ให้อาหาร
  • fed - fed
  • mata
 35. feel - รู้สึก
  • felt - felt
  • känna
 36. fight - ต่อสู้
  • fought - fought
  • strida
 37. find - หา,พบ
  • found - found
  • hitta
 38. flee - หลบหนี
  • fled - fled
  • fly
 39. fling - ขว้าง,โยน
  • flung - flung
  • kasta
 40. fly - บิน
  • flew - flown
  • flyga
 41. forbid - ห้าม,ไม่อนุญาต
  • forbad/forbade - forbidden
  • förbjuda
 42. forget - ลืม
  • forgot - forgotten
  • glömma
 43. forgive - ให้อภัย
  • forgave - forgiven
  • förlåta
 44. freeze - ทำให้แข็ง
  • froze - frozen
  • frysa
 45. get - ได้รับ
  • got - got
 46. give - ให้
  • gave - given
  • ge
 47. go - ไป
  • went - gone
  • åka
 48. grow - เจริญเติบโต
  • grew - grown
  • växa
 49. hang - แขวน
  • hung - hung
  • hänga
 50. have/has - มี
  • had - had
  • ha
 51. hear - ได้ยิน
  • heard - heard 
  • höra
 52. hide - ซ่อน
  • hid - hidden
  • gömma
 53. hit - ตี **
  • hit - hit
  • slå
 54. hold - ถือ
  • held - held
  • hålla
 55. hurt - เจ็บ **
  • hurt - hurt
  • skada
 56. keep - เก็บ
  • kept - kept
  • hålla
 57. kneel - คุกเข่า
  • knelt - knelt
  • knäfalla
 58. know - รู้
  • knew - known
  • veta
 59. lay - วางลง
  • laid - laid
  • lägga
 60. lead - นำ,พา
  • led - led
  • leda
 61. lean - พิง
  • leant - leant
  • luta
 62. learn - เรียน
  • learnt - learnt
  • lära sig
 63. leave - ออกจาก
  • left - left
  • lämna
 64. lend - ให้ยืม
  • lent - lent
  • låna ut
 65. let - ให้,อนุญาต  **
  • let - let
  • låta
 66. lie - นอนลง
  • lay - lain
  • ligga
 67. light - จุดไฟ
  • lit - lit
  • tända
 68. lose - แพ้,หาย
  • lost - lost
  • förlora
 69. make - ทำ
  • made - made
  • göra
 70. mean - หมายความ
  • meant - meant
  • mena
 71. meet - พบ
  • met - met
  • möta
 72. pay - จ่ายเงิน
  • paid - paid
  • betala
 73. put - วาง **
  • put - put
  • lägga, ställa
 74. quit - เลิก,ลาออก **
  • quit - quit
  • sluta
 75. read - อ่าน **
  • read - read
  • läsa
 76. ride - ขี่,ขับ
  • rode - ridden
  • köra, rida
 77. ring - โทร
  • rang - rung
  • ringa
 78. rise - ขึ้น,ลุกขี้น
  • rose - risen
  • stiga
 79. run - วิ่ง
  • ran - run
  • springa
 80. say - พูด
  • said - said
  • säga
 81. see - เห็น
  • saw - seen
  • se
 82. seek - ค้นหา
  • sought - sought 
  • söka
 83. sell - ขาย
  • sold - sold
  • sälja
 84. send - ส่ง
  • sent - sent
  • skicka
 85. set - จัด,ตั้ง **
  • set - set 
  • ställa
 86. sew - เย็บ
  • sewed - sewn/sewed
  • sy
 87. shake - เขย่า
  • shook - shaken
  • skaka
 88. shine - ส่องแสง
  • shone - shone
  • lysa
 89. shoot - ยิง
  • shot - shot
  • skjuta
 90. show - แสดง
  • showed - shown
  • visa
 91. shut - ปิด **
  • shut - shut
  • stänga
 92. shrink - หดลง,สั้นลง
  • shrank - shrunk
  • krympa
 93. shut - ปิด,หยุด **
  • shut - shut 
  • stänga
 94. sing - ร้องเพลง
  • sang - sung
  • sjunga
 95. sink - จม,ต่ำลง
  • sank - sunk
  • sjunka
 96. sit - นั่ง
  • sat - sat
  • sitta
 97. slay - ฆ่า, สังหาร
  • slew - slain
  • döda
 98. sleep - นอนหลับ
  • slept - slept
  • sova
 99. slide - ลื่น
  • slid - slid
  • glida
 100. speak - พูด
  • spoke - spoken
  • tala
 101. spell - สะกด
  • spelt - spelt
  • stava
 102. spend - ใช้เวลา
  • spent - spent
  • tillbringa
 103. spin - ปั่น,หมุน
  • spun - span
  • snurra
 104. spit - ถ่มน้ำลาย
  • spat - spat
  • spotta
 105. split - แยก,แตกออก **
  • split - split
  • spräcka
 106. spoil - ทำให้เสีย
  • spoilt - spoilt
  • förstöra
 107. spread - แพร่กระจาย **
  • spread - spread 
  • sprida
 108. spring - เด้ง,กระโดด
  • sprang - sprung
  • hoppa
 109. stand - ยืน
  • stood - stood
  • stå
 110. steal - ขโมย
  • stole - stolen
  • stjäla
 111. stick - แทง
  • stuck - stuck
  • fastna
 112. sting - ต่อย,กัด
  • stung - stung
  • stinga
 113. stink - ส่งกลิ่นเหม็น
  • stank/stunk - stunk
  • stinka
 114. strike - โจมตี,หยุดงานประท้วง
  • struck - struck
  • slå, strejka
 115. swear - สาบาน
  • swore - sworn
  • svärja
 116. sweep - กวาด
  • swept - swept
  • svepa
 117. swim - ว่ายน้ำ
  • swam - swum
  • simma
 118. swing - แกว่ง,เหวี่ยง
  • swung - swung
  • svinga
 119. take - เอา
  • took - taken
  • ta
 120. teach - สอน
  • taught - taught
  • lära ut
 121. tear - ฉีก
  • tore - torn
  • riva
 122. tell - บอก,เล่า
  • told - told
  • berätta
 123. think - คิด
  • thought - thought
  • tycka
 124. throw - โยน
  • threw - thrown
  • kasta
 125. understand - เข้าใจ
  • understood - understood
  • förstå
 126. wake - ตื่น,ปลุก
  • woke - woken
  • vakna
 127. weave - สาน, ถัก
  • wove - woven
  • väva
 128. wear - ใส่
  • wore - worn
  • ha på sig
 129. weep - ร้องให้
  • wept - wept 
  • gråta
 130. win - ชนะ
  • won - won
  • vinna
 131. wind - คดเคี้ยว,เลี้ยว
  • wound - wound
  • sno
 132. withdraw - ถอน,เก็บคืน
  • withdrew - withdrawn
  • indra
 133. wring - บีบ
  • wrung - wrung
  • klämma
 134. write - เขียน
  • wrote - written
  • skriva
Author
kaew080
ID
213241
Card Set
English - Irregular verbs
Description
Eng - Irregular verbs
Updated