German verbs 2

 1. werden
  stať sa (niečím)
 2. entschieden
  rozhodnúť sa
 3. bekommen
  dostať
 4. stimmen
  súhlasiť
 5. wissen
  vedieť
 6. gehören
  patriť
 7. glauben
  • myslieť
  • veriť
 8. brauchen
  potrebovať
 9. kennen
  poznať (4.p.)
 10. auf-stehen
  vstať
 11. stören
  • vyrušovať
  • rušiť
 12. vergleichen
  porovnať
 13. auf-hören
  prestať
 14. vor-bereiten
  pripraviť
 15. an-fangen
  zacať
 16. vor-haben
  mať v pláne
 17. verdienen
  zarábať
 18. verzeihen
  • prepáčiť
  • odpustiť
 19. beraten
  radiť (4.P.)
 20. ereignen sich
  prihodiť sa
 21. entscheiden
  rozhodnúť
 22. gefährden
  ohrozovať
 23. unter-halten sich
  baviť sa
 24. nutzen
  využiť
 25. an-regen
  povzbudiť
 26. verteidigen
  chrániť
 27. ändern sich
  zmeniť sa
 28. verbinden
  spájať
 29. benutzen
  používať
 30. bedauern
  ľutovať
 31. fordern
  • požadovať
  • vyžiadať
 32. unterbrechen
  prerušiť
 33. beschliesen
  rozhodnúť sa
 34. bedeuten
  • znamenať
  • mať význam
 35. dauern
  trvať
 36. ab-holen
  vyzdvihnúť
 37. an-sehen
  pozrieť sa na niečo (4.p.)
 38. schaffen
  dokázať
 39. erreichen
  dosiahnuť
 40. er-ledigen
  vybaviť
 41. verwerden
  • použiť
  • používať
 42. besorgen
  zaobstarať
 43. betrügen
  klamať
 44. drohen
  • hroziť
  • vyhrážať sa
 45. streichen
  • natierať
  • farbiť
 46. melden
  oznámiť
 47. erziehen
  vychovávať
 48. zählen
  počítať
 49. verbringen
  • stráviť (čas)
  • minúť (peniaze)
 50. reiten
  jazdiť (na koni)
 51. vereinbaren
  dohodnúť
 52. ändern
  zmeniť
 53. ab-sagen
  odriecť
 54. verschieben
  posunúť
 55. aus-sehen
  vyzerať
 56. vergleichen
  porovnať
 57. sich vor-stellen
  • predstaviť sa
  • predstaviť si
 58. an-sehen
  pozrieť sa na (4.p.)
 59. gehören zu
  patriť k (3.p.)
 60. wirken
  pôsobiť
 61. an-ziehen
  obliecť
 62. meinen
  • myslieť
  • mieniť
 63. stecken
  • strčiť
  • viaznuť
 64. ein-laden
  pozvať
 65. verlangen
  požadovať
 66. lügen
  klamať
 67. ändern
  zmeniť
 68. verbinden
  spájať
 69. teil-nehmen
  zúčastniť sa
 70. verstecken
  skryť
 71. kratzen
  škriabať
 72. bespritzen
  postriekať
 73. schonen
  • šetriť
  • šanovať
 74. erinnern
  spomenúť
 75. verwirklichen
  uskutočniť
 76. aus-rufen
  • vyhlásiť
  • zvolať
 77. ermutigen
  posmelovať
 78. unter-stützen
  podporovať
 79. entstehen
  vzniknúť
 80. begleiten
  sprevádzať
 81. bestimmen
  • určiť
  • stanoviť
 82. sich aus-suchen
  vybrať si
 83. überlegen
  • rozmýšľať
  • zvažovať
 84. kämpfen
  bojovať
 85. an-bieten
  ponúknuť
 86. vor-bereiten
  pripraviť
 87. versprechen
  sľúbiť
 88. ertrinken
  utopiť sa
 89. platschen
  špliechať
Author
balu_1
ID
213060
Card Set
German verbs 2
Description
German verbs
Updated