Delemne 1: Mikrobiologi

 1. Hva er den vanligste infeksjonssykdom i den vestlige verden?
  Peridonditt
 2. Hvilket agens er det som oftest forårsaker betennelse i magesekken?
  Helicobacter Pylori. Pga sin spiralform vil bakterien skru seg inn i slimhinnen i magesekken og forårsake ulcer (magesår).
 3. Hvilket agens er det som oftest forårsaker livmorhalskreft?
  Humant papillomavirus.
 4. Hva menes med patogenitet og virulens?
  Patogenitet er evnen en mikrobe har til å fremkalle sykdom, mens virulens er graden av patogenitet.
 5. Hva menes med en opportunistisk infeksjon?
  Mikroorganismene vil lage problemer hvis forholdene blir lagt til rette for det, dvs når immunforsvaret er svekket. Dette kan skje hvis pasienter gjennomgår antibiotikabehandling eller hvis pasienter har immunsupprimerende sykdommer som AIDS, eller hos pasienter som har gjennomgått en organtransplantasjon.
 6. Hvordan kan normalfloraen være med å beskytte oss mot mikrober?
  Konkurranse: Om næring, tilhefting, reseptorer, plass. Normalfloraen er også best tilpasset nisjen.

  Produserer spesifikk antagonisme: bakteriociner som virker hemmende på bakt.replikasjon.

  • Produserer uspesifikk antagonisme:
  • Metabolske produkter virker bakteriehemmende, pH reduserer replikasjon.

  Signaltransduksjon, beskyttelse/modning av epitel + slimhinner.
 7. Hvordan kan normalfloraen gi oss problemer?
  • Den kan spre seg til sterile områder (urinveier, blod, bein, CNS, protesekirurgi)
  • Den kan vokse ukontrollert ved AB- seleksjon.
 8. Hvordan kan man definere en infeksjonssykdom?
  At det har oppstått en ubalanse mellom vertens forsvar og mikrobens virulens.
 9. Hvordan defineres feber og hva forårsaker feber?
  Feber er en økning i temperaturen over normalt for et individ (Oralt > 37,6 og rektalt >38.0). Mikrober, toxiner og andre cytokininduserende faktorer kan danne pyrogene cytokiner (IL-1, IL-6, TNF-alfa) som transporteres via blodet til fremre hypothalamus, hvor kroppens temperaturregulerende mekanismer ligger.
 10. Hvilken fordeler har kroppen av feber?
  • Øker fagocytoseprosessen, komplementaktiveringen, -og kjemotaksen. 
  • Har inhiberende effekt på mange mikroorganismer (nedsetter replikasjon, serumjern). 
  • Dannes akutt-fase-reaktanter via IL-6.
 11. Nevn trinnene i en mikrobes infeksjonssyklus.
  • Inngang
  • Multiplisering i verten
  • Spredning i kroppen
  • Unngå immunapparatet
  • Utgang
  • Overføring til mottakelige individer
 12. Hvordan spres mikrober i kroppen?
  Via blod, lymfe, nerver, CSF og hulrom (feks bukhulen)
 13. Hvilke to typer smitteveier for mikrober finnes?
  Horisontal smitteoverføring: fra infisert vert til ikke- infisert vert. 

  Vertikal smitteoverføring: fra foreldre til barn, via sæd, eggcelle, morkake, morsmelk og blod.
 14. Nevn trinnene i en mikrobes smittekjede.
  • Smittestoff
  • Smittereservoar
  • Smittevei
  • Mottakelig individ
 15. Hva menes med persisterende infeksjoner, og hvilke typer finnes det?
  Persisterende = vedvarende. Deles inn i... 

  "Latent", sovende; infeksiøs agens produseres periodevis (HSV, HVZ).

  "Kronisk", produktive; hvor infeksiøs agens produseres mer eller mindre kontinuerlig (eks HIV og Kronisk Hep.B- og C.)
 16. Hvordan oppnår mikrober resistens mot fagocytose?
  • Bakterielle toksiner
  • Nøytraliserer opsonisering ved Fc- reseptorer
  • Blokkere kontakt med kapsel
  • Hemme fusjon mellom fagosom og lysosom
  • Unnslippe fagolysosom
  • Resistens mot intracellulært drap
 17. Hva er endotoxiner og hva er effekten av de?
  Endotoxiner er en komponent av yttermembranen hos Gram- negative bakterier. De frigjøres normalt ved celledød og effekten er: 

  • Lipid A er toksisk
  • Pyrogen
  • Mitogen
  • Makrofagaktiveringen øker
  • Endotelskade
  • Aktiverer komplement og koagulasjonskaskaden
 18. Hva er eksotoxiner og hva er effekten av de?
  Proteiner som skilles ut fra levende bakterier. Kan virke i nærheten av moderbakterien eller i andre organer langt unna. Effekten er avhengig av type eksotoxin:

  • Tetanus toxin: spastisk paralyse
  • Botulinum toxin: slapp paralyse
  • Kolera toxin: vanndig diaré
 19. Hvordan kan antibiotikaresistens undersøkes?
  Antibiogram:


  • S- sensitiv: Terapeutisk effekt kan forventes
  • I- intermediær: Terapeutisk effekt kan forventes med høyere AB- doser.
  • R- resistent: Terapeutisk effekt kan ikke forventes.
 20. Hva står MIC for?
  Minimal Inhibitory Concentration:

  Den laveste konsentrasjonen av antibiotika som må brukes for å hindre synlig vekst av mikroorganismer ved inkubasjon over natten. Gir en "pekepinne" på antimikrobiell resistens og monitorerer aktiviteten til nye antimikrobielle agenter.
 21. Hvordan kan biofilm defineres?
  Et samfunn med bakterieceller innesluttet i en selvprodusert polymermatriks og festet til en død ("inert") eller levende overflate.
 22. Hvor oppstår oftest biofilm- dannelse? Nevn 5 steder.
  Katetere, leddproteser, pacemakere, kontaktlinser og plakk på tenner.
 23. Hva menes med selektiv toksisitet?
  Evnen et legemiddel har til å drepe en mikroorganisme uten selv å drepe vertscellen.
 24. Nevn noen biokjemiske mekanismer for antibiotikaresistens.
  • Nedsatt opptak av antibiotika
  • Aktiv effluks av antibiotika
  • Endret eller beskyttet målsete for antibiotika
  • Enzymatisk inaktivering av antibiotika
 25. Hva er en adjuvant og hva er effekten av bruken av en?
  Stoffer som forsterker antigenets immunogenitet, blandes med antigenet ved vaksiner. Effekten er at...

  • antigenet varer lengre
  • kostimulerende signaler forsterkes
  • lokal betennelsesreaksjon forsterkes lymfocyttenes celledeling stimuleres
Author
zahl87
ID
212953
Card Set
Delemne 1: Mikrobiologi
Description
MED200, UiT
Updated