ljud och örat

 1. hur hör man?
  när ljudvågor träffar trumhinnan börjar den vibrera och sätter hörselbenen i rörelse. då uppstår svängningar i hörselsnäckan i innerörat det påverkar sinnesceller som via hörselnerven sänder impulser till hjärnans hörselcentrum.
 2. exempel på behagliga ljud
  det är personligt, men t.ex. musik, havet, "tystnad".
 3. exempel på obehagliga ljud
  det är personligt, men t.ex. avfallskvarnen, skrikande barn, trafik
 4. örats delar
  • öronmusslan, hörselgången,
  • trumhinnan, hammaren, städet, stigbygeln, ovalafönstret
  • örontrumpeten, runda fönstret, båggångarna, snäckan, balansnerven, hörselnerven
 5. varför får man öroninflammation?
  man kan få det i samband med förkylningar. det beror på virus och bakterier som vandrar upp i örontrumpeten till mellanörat och orsakar infektion där. ibland bildas var på trumhinnan, vilket är smärtsamt. kan behandlas med penicillin/antibiotika.
 6. varför får man lock för öronen?
  för att lufttrycket ändras "utanför" trumhinnan, vilket gör att trycket inte blir jämt på båda sidorna, vilket i sin tur gör att trumhinnan spänns så att vi hör sämre eftersom att den då inte kan svänga normalt. gapa,gäspa eller svälja för att tryckutjämna.
 7. hur fungerar en hörapparat?
  Man sätter i örat som är mottagare av ljud. Hör apparater förstärker ljudet beror på vilken frekvens.
 8. varför skadas örat av för högljudnivåer?
  Örat överanstränger sig om det blir för hög decibel.
 9. vad är tinnitus?
  det är en hörselskada som man kan få av för starka ljud. vissa former av tinnitus kan göra att de vibrationskänsliga hårcellerna i örat börjar svänga av sig själva och då skapar egna ljud. detta gör att det brusar eller piper.
 10. hur snabbt färdas ljud?
  • luften= 340 m/s
  • vatten= 1500 m/s
  • ju varmare och ju hög densitet, desto snabbare färdas ljudet.
 11. varför låter ljud olika?
  Det låter olika beroende på olika frekvens olika tätheter har olika ljud.
 12. hur bildas ljud?
  • ljud uppkommer genom att ett föremål svänger fram och tillbaka, vibrerar. en ljudvåg består av förtätningar och förtunningar. avståndet mellan 2 förtätningar eller 2 förtunningar kallas våglängd.
  • ljudets källa knuffar de närmaste molekylerna, som i sin tur knuffar andra molekyler, kedjereaktion.
 13. vad är ljud?
  Ljud är vibrationer i luften som orsakar tryckvariationer som utbreder sig som ljudvågor, vilket i sin tur påverkar dina öron. Med andra ord uppstår ljud genom att ljudkällan sätts i svängning och ljudvågorna fortplantas genom luften.
 14. hur mäts ljud?
  • styrkan hos ett ljud kallas ljudnivå och mäts i enheten decibel dB. +10=dubbelt så högt. 
  • 10dB knappt hörbart
  • 120dB smärtsamt
 15. hur uppfattar man ljud?
  • ljudvågorna->Öronmusslan, hörselgången, trumhinnan börjar vibrera->når innerörat via hammaren, städet och stigbygeln (förstärka). Vid varje svängning trycks stigbygeln mot ovala fönstrets hinna (förstärker), sätter snäckans vätska i rörelse.
  • Inne i snäckan finns en smal och två breda vätskefyllda kanaler. I den smala kanalen sitter hörselsinnet, När vätskan i Cortiska organet sätts i rörelse börjar sinnescellerna bölja som ett sädesfält. rörelsen som omvandlas till elektriska impulser, för att skickas via hörselnerven till hjärnan. Hjärnan läser av signalen och tolkar den till ljud.
Author
lmtg7
ID
212696
Card Set
ljud och örat
Description
no, ljud, örat, biologi, fysik
Updated