sv verb02

 1. använda, använder, använde, användt 
  use
 2. bada, badar, badade, badat 
  bathe
 3. bekymra, bekymrar, bekymrade, bekymrat 
  worry/concern
 4. beröra, berör, berörde, berört 
  touch
 5. bestämma, bestämmer, bestämmde, bestämmt 
  decide/determine
 6. betala, betalar, betalade, betalat 
  pay
 7. bli, blir, blev, blivit 
  become
 8. bära, bär, bär, bruit 
  carry/bear
 9. dela, delar, delade, delat 
  divide/share
 10. dra, drar, drog, dragit 
  draw/drag
 11. duka, dukar, dukade, dukat 
  set the table
 12. döda, dödar, dödade, dödat 
  kill
 13. fall, faller, föll, fallit 
  fall
 14. flyga, flyger, flög, flugit 
  fly
 15. fånga, fångar, fångade, fångat 
  catch/capture/fetch
 16. föreslå, föreslår, föreslog, föreslagit 
  suggest/propose
 17. förklara, förklarar, förklared, förklart 
  explain
 18. förstå, förstår, förstod, förstått 
  understand
 19. ge, ger, gav, gett 
  give
 20. gilla, gillar, gillede, gillat 
  like
 21. göra, gor, gjorde, gjort 
  do/make
 22. hata, hatar, hatade, hatat 
  hate
 23. hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt 
  help
 24. höra, hör, hörde, hört 
  hear
 25. kunna, kan, kunde, kunnat 
  can
 26. köpa, köper, köpte, köpt 
  buy
 27. lyssna, lysnnar, lyssnade, lyssnat 
  listen
 28. läsa, läser, läste, läst 
  read
 29. mena, menar, menade, menat 
  mean/signify
 30. måla, målar, målade, målat 
  paint
 31. möta, möter, 
  encounter/meet
 32. resa, reser, reste, rest 
  travel
 33. se, see, såg, sett 
  see/look
 34. skicka, skickar, skickade, skickat 
  send
 35. snöa, snöar, snöade, snöat 
  snow
 36. spara, sparar, sparade, sparat 
  save/economize
 37. springa, springer, sprang, sprungit 
  run
 38. stänga, stänger, stängde, stängt 
  close
 39. svara, svarar, svarade, svarat 
  answer/reply
 40. sälja, säljer, sålde, såldt 
  sell
 41. tala, talar, talade, talat 
  speak
 42. tro, tror, trodde, trodd 
  believe/think/trust
 43. tänka, tänker, tänkte, tänkt 
  think/imagine
 44. undersöka, undersöker, undersökte, undersökt 
  investigate
 45. vakna, vaknar, vaknade, vaknat 
  wake up
 46. varna, varnar, varnade, varnat 
  warn
 47. vilja, vill, ville, velat 
  want/will/want
 48. visa, visar, visade, visat 
  show/display
 49. ändra, ändrar, ändrade, ändrat 
  change/modify
 50. äta, äter, åt, ätit
  eat
Author
Anonymous
ID
211923
Card Set
sv verb02
Description
sv verb02
Updated