verb03

 1. anda, andas, andades, andats   
  breathe
 2. anta, antar, antog, antagit   
  assume
 3. avbryta, avbryter, avbröt, avbrutit   
  interrupt
 4. avsluta, avslutar, avslutade, avslutat   
  finish/end
 5. beklaga, beklagar, beklagade, beklagat   
  regret
 6. beundra, beundrar, beundrade, beundrat   
  admire
 7. bidra, bidrar, bidrog, bidragit   
  contribute
 8. bota, botar, botade, botat   
  heal/cure
 9. bryta, bryter, bröt, brutit   
  break
 10. drabba, drabbar, drabbade, drabbat   
  affect
 11. få, får, fikk, fått   
  get/receive
 12. försvinna, försvinner, försvann, försvunnit   
  disappear
 13. förvänta, förväntar, förväntade, förväntat   
  expect
 14. garva, garvar, garvade, garvat   
  laugh hysterically
 15. gnälla, gnäller, gnällde, gnällt   
  whine
 16. gråta, gråter, grät, gråtit   
  cry/weep
 17. hitta, hittar, hittade, hittat   
  find
 18. hålla, håller, höll, hållit   
  keep/hold
 19. innebära, innebär, innebar, inneburit  
  connote/imply
 20. klaga, klagar, klagade, klagat  
  complain
 21. klippa, klipper, klippte, klippt  
  cut/trim
 22. le, ler, log, lett  
  smile
 23. lova, lovar, lovade, lovat  
  promise
 24. lukta, luktar, luktade, luktat 
  smell
 25. lyda, lyder, lydde, lytt  
  obey
 26. låta, låter, lät, låtit  
  allow
 27. lösa, löser, löste, löst  
  resolve
 28. mata, matar, matade, matat 
  feed
 29. minnas, minns, mindes, mints  
  remember
 30. roa, roar, roade, road  
  amuse/entertain
 31. ropa, ropar, ropade, ropat  
  yell
 32. röka, röker, rökte, rökt  
  smoke
 33. sakna, saknar, saknade, saknat  
  lack/be missing
 34. skaka, skakar, skakade, skakat  
  shake/shudder
 35. skratta, skrattar, skrattade, skrattat  
  laugh
 36. slå, slår, slog, slagit  
  beat/kick
 37. smeka, smekar, smekade, smekat  
  cuddle/caress
 38. tävla, tävlar, tävlade, tävlat 
  compete/contest
 39. tjäna, tjänar, tjänade, tjänat  
  earn
 40. tveka, tvekar, tvekade, tvekat  
  hesitate
 41. tvinga, tvingar, tvingade, tvingat,   
  force/compel
 42. undra, undrar, undrade, undrat  
  wonder
 43. undvika, undviker, undvek, undvikit  
  avoid
 44. uppstå  
  arise/emerge/come into existence
 45. vägra, vägrar, vägrade, vägrat  
  deny/refuse
 46. vänta, väntar, väntade, väntat  
  wait
 47. våga, vågar, vågar, vågat  
  dare/venture
 48. älska, älskar, älskade, älskat  
  love
 49. återvända, återvänder, återvände, återvändt  
  return/come back
 50. önska, önskar, önskade, önskat
  desire
Author
Anonymous
ID
211445
Card Set
verb03
Description
verb03
Updated