adje03

 1. alltid     
  always
 2. allvarlig    
  severe/serious/major
 3. annat     
  others
 4. avslappnat     
  relaxed
 5. bars     
  just/merely
 6. besvärad     
  self-conscious
 7. bortskämd     
  spoiled
 8. dessutom     
  besides/in addition
 9. där   
  where
 10. eftersom   
  because
 11. endast     
  only/alone
 12. finns   
  there is
 13. framför   
  above/before
 14. främmande     
  alien/strange
 15. färre    
  fewer
 16. förvirrad     
  confused
 17. ganska   
  quite/rather/pretty
 18. genom    
  through/by
 19. göra rent   
  make clean
 20. görlig     
  practicable
 21. ibland    
  sometimes/occasionally
 22. känslig     
  sensitive
 23. läskigt     
  creepy
 24. noggrant    
  carefully/thoroughly
 25. nöjd     
  happy/satisfied/content
 26. ohygglig   
  atrocious/monstrous
 27. okänd     
  unknown
 28. orolig    
  worried/concerned
 29. otroligt   
  incredible
 30. pinsamt     
  embarrassing
 31. rimlig     
  reasonable
 32. sinnessjukt     
  insane
 33. självständig     
  self-suficient
 34. skamlig     
  shameful
 35. sliten     
  worn
 36. storsint   
  generous/magnanimous
 37. svartsjuk     
  jealous
 38. sådana   
  such
 39. tillräckligt    
  enough
 40. trevlig     
  nice/pleasant/enjoyable
 41. tråkigt     
  boring
 42. tyst     
  quiet
 43. underbar   
  wonderful
 44. vem   
  who/whom
 45. viktigt   
  important
 46. vilka   
  which
 47. värst   
  worst
 48. äckligt   
  disgusting
 49. ärlig     
  honest
 50. övrig
  remaining
Author
Anonymous
ID
211443
Card Set
adje03
Description
adje03
Updated