Afrikaanse geslag

 1. baron
  barones
 2. leser
  leseres
 3. regent
  regentes
 4. voog
  voogdes
 5. dienaar
  dienares
 6. president
  presidente
 7. eggenoot
  eggenote
 8. masseur
  masseuse
 9. regisseur
  regisseuse
 10. souffleus
  souffleuse
 11. kringleier
  kringleidster
 12. waarseer
  waarsegster
 13. sekretaris
  sekretaresse
 14. biliotekarares
  bibliotekaresse
 15. Christen
  Christin
 16. heid
  heidin
 17. graaf
  gravin
 18. kelner
  kelnerin
 19. vors
  vorstin
 20. waard
  waardin
 21. gesel
  gesellin
 22. donateur
  donatrise
 23. eksekuteur
  eksekutrise
 24. ambassadeur
  ambassadrise
 25. testateur
  testatrise
 26. joernalis
  joernaliste
 27. telefonis
  telefoniste
 28. pianis
  pianiste
 29. olifantbul
  olifantkoei
 30. koedoebul
  koedoekoei
 31. seekoeibul
  seekoeikoei
 32. bulkalf
  vers (kalf)
 33. heer
  dame
 34. duikerram
  duikerooi
 35. varkbeer
  varksog
 36. oupa-grootjie
  ouma-grootjie
 37. buurman
  buurvrou
 38. Afrikaner
  Afrikanervrou
 39. regter
  regter
 40. ruiter
  ruiter
 41. advokaat
  advokaat
 42. skeidsregter
  skeidsregter
 43. misdadiger
  misdadiger
 44. speurder
  speurder
 45. kok
  kok
 46. professor
  professor
Author
rayno@live.co.za
ID
21114
Card Set
Afrikaanse geslag
Description
Afrikaanse opsomming Mei 2010: Afdeling: Geslag
Updated