Maltese vocabulary 4

 1. ħadem > jaħdem
  to work
 2. bies > jbus
  to kiss
 3. xejn
  nothing
 4. żero
  zero
 5. qagħaq
  zero-shaped bread
 6. ġo
  in
 7. ikel
  food
 8. fuq
  on, over, up
 9. fuq wara
  at the back
 10. bir
  well (n)
 11. bitħa
  courtyard
 12. daħal > jidħol
  to enter
 13. marid/-a
  sick, ill
 14. miskin
  poor, unfortunate
 15. sella > jselli
  to greet, to give best wishes to
 16. serva > jservi
  to serve
 17. inservik
  OK (to request; lit: I serve you)
 18. sħama
  hot (of weather)
 19. hux
  isn't it?
 20. kont/kont/kien/kienet/konna/kontu/kienu > jkun
  to be, to would be
 21. riħ
  wind (n)
 22. għadda > jgħaddi
  to pass
 23. poġġa > jpoġġi
  to sit down, to put, to place
 24. birra
  beer
 25. ġewwa
  inside
 26. ħdejn
  next to, near
 27. sabiħ/-a, sbieħ > isbaħ
  beautiful
 28. u nsomma
  not really (lit "and in conclusion")
 29. sodda
  bed
 30. ħelu/ħelwa, -win* > oħla
  sweet (adj)
 31. naf/taf/jaf/taf/nafu/tafu/jafu
  know
 32. prosit tassew
  well done
 33. tassew
  really
 34. bilqegħda
  sitting down
 35. aħjar
  better
 36. iktar, aktar, iżjed
  more
 37. agħar
  worse
 38. mqareb/mqarba
  naughty
 39. raqad > jorqod
  to sleep
 40. beda > jibda
  to start
 41. ħaġa, ħwejjeġ*
  thing; property, clothing (in pl)
 42. kiel > jiekol, mikul
  to eat
 43. xorob > jixrob
  to drink
 44. iżda
  but, however, still
 45. sama', sema' > jisma'
  to listen
 46. biss
  only
 47. ħaseb > jaħseb (fuq)
  to think (about)
 48. kollox
  everything
 49. bilmod
  in its own way (slowly)
 50. ferħ
  joy, happiness
 51. hekk
  so, thus
 52. għalija
  for me
 53. xogħol
  work, affair
 54. malajr
  soon
 55. xarabank
  bus
 56. tal-linja
  bus line
 57. biex
  in order to
 58. liema
  which (interr pron)
 59. qabad > jaqbad
  to take hold of, to catch
 60. jekk
  if
 61. tluq
  departure
 62. vapur
  ferry
 63. sata' > jista'
  to be able to, to be allowed to
 64. irripeta > jirripeti
  to repeat
 65. aħħar
  last
 66. nhar
  day of the week
 67. fehem > jifhem
  to understand
 68. tbassir
  forecast
 69. temp
  weather
 70. temperatura
  temperature
 71. imsaħħab
  cloudy
 72. sħab^, -a!
  cloud
 73. għoli > ogħla
  high
 74. anqas > inqas
  low
 75. twil/-a, twal* > itwal
  tall, long
 76. tramuntana
  north
 77. grigal
  north-east
 78. lvant
  east
 79. xlokk
  south-east
 80. nofsinhar
  south
 81. lbiċ
  south-west
 82. punent
  west
 83. majjistral
  north-west
 84. pinnur
  compass, weather vane
 85. biċċa, -iet*, bċejjeċ*
  piece
 86. xita
  rain
 87. il-biċċa l-kbira
  mostly
 88. forza
  force
 89. dar > jdur
  to turn
 90. direzzjoni
  direction
 91. grad, -i*
  degree
 92. żied > jiżdied
  to increase
 93. qawwi
  strong (of wind, coffee etc), fat (of person)
 94. rapport
  report
 95. wisq
  much
 96. imma
  but, nevertheless
 97. ħafif/-a
  light (in weight)
 98. ħalba, -iet*
  shower (of rain; lit milking)
 99. ħalib
  milk
 100. ġeneralment
  generally
 101. waqt, -iet*
  instant, time
 102. sar > jsir
  to become
 103. baħar
  sea
 104. dalgħodu
  this morning
 105. ra > jara
  to see
 106. lil
  to
 107. kellem > jkellem
  to speak to
 108. kisser > jkisser, miksur
  to break
 109. laħam
  meat
 110. bla
  without
 111. meta
  when (interr pron)
 112. qatt
  never
 113. sakemm
  unless
 114. ragħad
  thunder
 115. maltemp
  storm
 116. ċpar
  fog, mist
 117. borra
  snow
 118. silġ
  ice, frost
 119. xemxi
  sunny
 120. punt
  [decimal] point
 121. N taħt iż-żero
  minus N
 122. niżel > jinżel
  to descend
 123. sa
  until, to (time or place)
 124. millimetru, -i*
  millimetre
 125. taqsira, -iet*
  abbreviation
 126. fisser > jfissru
  to describe, to explain
 127. varjabbli
  variable, changeable
 128. kiesaħ
  cold (adj)
 129. kieku
  if
 130. libes > jilbes
  to dress, to wear
 131. affari, -jiet*
  affair, matter
 132. kamra, kmamar*
  room
 133. bieb, bebien*, bwieb*
  door
 134. issèjjaħ > jissejjaħ
  to be called
 135. fetaħ > jiftaħ, miftuħ
  to open
 136. għalaq > jagħlaq, magħluq
  to close
 137. għajn, għejun*
  eye
 138. ġurdien
  mouse
 139. rota, -i*
  wheel
 140. pulit
  polite
 141. negozju
  business, transaction
 142. sieq, saqajn*
  leg
 143. xulxin
  each other (adv)
 144. maġenb
  near, beside
 145. ġenb
  side
 146. baxx/-a
  low, shallow
 147. basket
  bag
 148. armarju
  cupboard
 149. xkaffa
  shelf
 150. mimli (bil-)
  full (of), stuffed
 151. ġobon^, -na!
  cheese
 152. ġbejna
  cheeselet
 153. quddiem
  in front of
 154. ħajt
  wall
 155. ħajt
  thread
 156. inkwatru
  painting
 157. ritratt
  photo
 158. indendel, -lin*
  hanging
 159. dendel > jdendel
  to hang
 160. taħt
  beneath
 161. toqba
  hole
 162. pinna
  pen
 163. barra minn
  outside (prep)
 164. kok
  chef
 165. par
  pair
 166. kaxxa, -i*, kaxex*
  box
 167. żiemel, żwiemel*
  horse
 168. ħareġ > joħroġ
  to go out
 169. għam > jgħum
  to swim, to float
 170. pixxina
  swimming pool
 171. saqaf
  ceiling
 172. brimba
  spider
Author
pmg23
ID
211136
Card Set
Maltese vocabulary 4
Description
Maltese vocabulary (easy)
Updated