Afrikaanse Meervoude

 1. Meervoude van die Volgende
  :
 2. Sofa
  Sofas
 3. Oupa
  Oupas
 4. Kafee
  Kafees
 5. Karba
  Karba's
 6. Radio
  Radio's
 7. Bikini
  Bikini's
 8. Skadu
  Skadu's
 9. Malva
  Malvas
 10. Ma
  Ma's
 11. Maree
  Marees
 12. Hoera
  Hoera's
 13. Celliers
  Celliers's
 14. luiperd
  luiperds
 15. salvo
  salvo's
 16. Botha
  Bothas
 17. Foto
  foto's
 18. Marais
  Marais's
 19. gevangene
  gevangenes
 20. alibi
  alibi's
 21. Nazi
  Nazi's
 22. Le Roux
  Le Rouxs
 23. Nigrini
  Nigrini's
 24. delta
  deltas
 25. Fouche
  Fouches
 26. balju
  balju's
 27. Israeli
  Israeli's
 28. Kennedy
  Kennedy's
 29. g
  g's
 30. t
  t's
 31. o
  o's
 32. v
  v's
 33. bedrag
  bedre
 34. monnik
  monnike
 35. hemp
  hemde
 36. wieg
  wieë
 37. vlag
  vlae
 38. triomf
  triomfe
 39. kanon
  kanonne
 40. poëet
  poëte
 41. wig
  wie
 42. vlaag
  vlae
 43. verbetering - 2
  • verbeteringe
  • verbeterings
 44. professor - 2
  • professore
  • professors
 45. balkon - 2
  • balkonne
  • balkons
 46. eksaminator - 2
  • eksaminatore
  • eksaminators
 47. hotel - 2
  • hotelle
  • hotels
 48. bepaling - 2
  • bepalinge
  • bepalings
 49. idee - 2
  • ideë
  • idees
 50. ouderling - 2
  • ouderlinge
  • ouderlings
 51. hawe
  hawens
 52. wese
  wesens
 53. woonwa
  woonwaens
 54. genoeë
  genoeëns
 55. vermoë
  vermoëns
 56. gevoel
  gevoelens
 57. hoof
  hoofde
 58. deug
  deugde
 59. maag
  maagde
 60. voog
  voogde
 61. amp
  ampte
 62. teks
  tekste
 63. tog
  togte
 64. bog
  bogte
 65. drag
  dragte
 66. ambag
  ambagte
 67. vonds
  vondste
 68. pessimis
  pessimiste
 69. kamas
  kamaste
 70. vlug
  vlugte
 71. gemoed
  gemoedere
 72. lied
  liedere
 73. goed
  goedere
 74. gelid
  geledere
 75. kalf
  kalwers
 76. lam
  lammers
 77. goed
  goeters
 78. klip
  klippers(naas klippe)
 79. basis
  basisse
 80. snit
  snitte
 81. sif
  siwwe
 82. krip
  krippe
 83. matras
  matrasse
 84. karos
  karosse
 85. tros
  trosse
 86. krisis
  krisisse
 87. boeg
  boeë
 88. voeg
  voeë
 89. prieel
  priële
 90. betoog
  betoë
 91. fantasie
  fantasieë
 92. boog
  boë
 93. pastorie
  pastorieë
 94. ensiklopedie
  ensiklopedieë
 95. seen
  seëninge
 96. slee
  sleë
 97. genie
  genieë
 98. kalorie
  kalorieë
 99. botanikus - 2
  • botanikusse
  • botanici
 100. kritikus - 2
  • kritikusse
  • kritici
 101. medikus - 2
  • medikusse
  • medici
 102. katalogus - 2
  • katalogusse
  • katalogi
 103. siklus - 2
  • siklusse
  • sikli
 104. koservatorium - 2
  • konservatoiria
  • konservatoriums
 105. krematorium - 2
  • krematoriums
  • krematoria
 106. medium - 2
  • mediums
  • media
 107. museum - 2
  • museums
  • musea
 108. sentrum - 2
  • sentrums
  • sentra
 109. smid - 2
  • smids
  • smede
 110. voorman
  voormanne
 111. laksman - 2
  • laksmanne
  • laksmans
 112. stuurman - 2
  • stuurluit
  • stuurmanne
 113. fransman
  Franse
 114. trog
  troe
 115. skout-by-nag
  skoute-by-nag
 116. luitenant-generaal
  luitenant-generaals
 117. luitenant-kolonel
  luitenant-kolonels
 118. adjudant-generaal
  adjudante-generaal
 119. meerkat - 2
  • meerkatte
  • meerkaaie
 120. oordeel
  oordeelvellinge
 121. genot
  genietinge
 122. eer
  eerbewyse
 123. bedrog
  bedrieërye
 124. beleg
  beleëringe
 125. kommandant-generaal
  kommandante-generaal
 126. luitenant-ter-see
  luitenants-ter-see
 127. generaal-majoor
  generaal-majoors
 128. sersant-majoor
  sersant-majoors
 129. posmeester-generaal
  posmeesters-generaal
 130. kommissaris-generaal
  kommissarisse-generaal
 131. tin
  tin
 132. goud
  goud
 133. rog
  rog
 134. koring
  koring
 135. hoogmoed
  hoogmoed
 136. onkunde
  onkunde
 137. droefheid
  droefheid
 138. toekoms
  toekoms
 139. kwaaivriende
  kwaaivriende
 140. noppies
  noppies
 141. onkoste
  onkoste
 142. ingewande
  ingewande
 143. hurke
  hurke
 144. notule
  notule
 145. pokke
  pokke
 146. fiemies
  fiemies
 147. groete
  groete
 148. pokkies
  pokkies
 149. masels
  masels
 150. pampoentjies
  pampoentjies
 151. Betrekking - 2
  • betrekkings
  • betrekkinge
 152. Blad - 2
  • blaaie
  • blare
 153. Doel - 2
  • Doeleindes
  • Doele
 154. Drif - 2
  • driwwe
  • drifte
 155. Gas - 2
  • gasse
  • gaste
 156. Letter - 2
  • letters
  • lettere
 157. Raad - 2
  • rade
  • raadgewings
 158. Rug - 2
  • Rue (rugge)
  • ruens (ruggens)
 159. Skof - 2
  • skofte
  • skowwe
Author
rayno@live.co.za
ID
21112
Card Set
Afrikaanse Meervoude
Description
Afrikaanse Opsomming - Mei 2010
Updated