swedish words

 1. självfallet
  obviously
 2. brukar
  usually
 3. redan
  already
 4. nu
  now
 5. utanför
  outside
 6. snart
  soon
 7. sent
  late
 8. inne
  inside
 9. nästan
  almost
 10. alltid
  always
 11. något
  something/someone
 12. om
  if/about
 13. gemensamt
  together/in common
 14. varje
  every
 15. tillsammans
  together
 16. därför
  because
 17. vilka
  which
 18. vem
  who/whom
 19. när
  when
 20. under
  during/while
 21. där
  where
 22. vid
  at/by
 23. mot
  against/to/towards
 24. finns
  there
 25. flera
  different/several
 26. än så länge
  so far
 27. samtidigt
  at the same time
 28. utan
  without/but
 29. istället
  instead
 30. väldigt
  very
 31. några
  few
 32. så många som
  as many as
 33. bättre
  better
 34. aldrig
  never
 35. minst
  at least
 36. värst
  worst
 37. särskilt
  specially/in particular
 38. mer än
  more than
 39. mellan
  between
 40. omkring
  about/around
 41. igen
  again
 42. trots
  despite
 43. utomlands
  abroad
 44. annat
  others
 45. göra rent
  make clean
 46. delvis
  partially
 47. motsatt
  opposite/contrary
 48. både
  both
 49. såväl
  both
 50. ensamt
  alone
 51. tidigt
  early/soon
 52. långsiktig
  long-term
 53. kortfristig
  short-term
 54. tämligen
  quite
 55. bars
  just
 56. förr
  before
 57. ganska
  quite/rather/pretty
 58. tyvärr
  unfortunately
 59. annars
  otherwise
 60. dessutom
  besides/in addition
 61. eftersom
  because
 62. senaste
  last
 63. ännu
  still/already
 64. medan
  while
 65. bakom
  behind
 66. alltså
  also
 67. varför
  why
 68. framför
  above/before
 69. ytterligare
  additional
Author
Anonymous
ID
209790
Card Set
swedish words
Description
swedish words
Updated