swedish names

 1. utbilding (en)
  education
 2. sak (en), saker
  thing
 3. hund (en), hundar
  dog
 4. häst (en), hästar
  horse
 5. kate (en), matter
  cat
 6. fågel (en), fåglar
  bird
 7. fisk (en), fiskar
  fish
 8. vänskap (en)
  friendship
 9. anställd (en), anställda
  employee
 10. sanding (en)
  truth
 11. ögonblick (ett)
  moment
 12. by (en), byar
  village
 13. stad (en), städer
  city
 14. strand (en),  stränder
  beach
 15. hem (ett)
  home
 16. hus (ett)
  house
 17. hemlighet (en)
  secret
 18. trädgård (en), trädgårdar
  garden
 19. lön (en), löner
  salary
 20. bokstäv, bokstäver
  letter
 21. elev (en), elever
  pupil
 22. lösning (en), lösningar
  solution
 23. orsak (en), orsaker
  reason/cause
 24. vinst (en)
  benefit
 25. fiende (en), finder
  enemy
 26. förlust (en), förluster
  loss
 27. sjukdom (en), sjokdomar
  disease
 28. läkare (en)
  doctor
 29. forsakare (en)
  researchers/scientist
 30. kropp (en)
  body
 31. straff (ett)
  punishment/penalty
 32. förändring (en), förändringar
  alteration/change
 33. brottsling (en)
  criminal/felon
 34. möjlighet (en), möjligheter
  opportunity
 35. flykting (en), flyktingar
  refugee
 36. avfärd (en), avfärder
  departure
 37. vår (en), vårar
  spring
 38. sommar (en), somrar
  summer
 39. höst (en), höstar
  autumn
 40. vinter (en), vintrar
  winter
 41. företrädare
  representative
 42. förbindelse (en), förbindelser
  binding/link
 43. förhandling
  negotiation
 44. företag (ett)
  company/business
 45. samhälle (ett), samhällen
  society
 46. flick (en), flickor
  girl
 47. blomma (en), blommor
  flower
 48. flod (en), floder
  river
 49. år (ett)
  year
 50. samarbete (en)
  cooperation
 51. riktning (en), riktningar
  direction
 52. samtal (ett)
  conversation
 53. ansträngning
  effort
 54. berg (ett)
  mountain
 55. månad (en), månader
  month
 56. vecka (en), veckor
  week
 57. dag (en), dagar
  day
 58. timme (en), timmar
  hour
 59. huvudstad (en), huvudstäder
  capital
 60. träd (ett)
  tree
 61. djur (ett)
  animal
 62. utgifter (en)
  expenditure
 63. utmaning (ett), utmaningar
  challenge
 64. tjänst (en), tjänster
  service
 65. uppgift (en), uppgifter
  task/assignement
 66. älv (en), älvar
  river
 67. hav (ett)
  sea
 68. sjö (en), sjöar
  lake
 69. ö (en), öar
  island
 70. öken (en), öknar
  desert
 71. dal (en), dalar
  valley
 72. skog (en), skogar
  forest
 73. kust (en), kuster
  coast
 74. möte (ett), möten
  meeting
 75. skyldighet (en), skyldigheter
  obligation
 76. kung (en), kungar
  king
 77. drottning (en), drottningar
  queen
 78. dotter (en), döttrar
  daughter
 79. båt (en), båtar
  boat/ship
 80. flygplan (ett)
  plane
 81. fred (en)
  peace
 82. området
  area
 83. väg
  way
 84. kniv (en), knivar
  knive
 85. dörr (en), dörrar
  door
 86. fönster (et)
  window
 87. brev (ett)
  letter
 88. ansvar (ett), 
  responsability
 89. kiss (en), kissar
  kiss
 90. sand
  sand
 91. kylskåp (ett)
  fridge
 92. färg
  color
 93. flicka (en), flicker
  little girl
 94. tjej
  girl
Author
Anonymous
ID
209788
Card Set
swedish names
Description
swedish names
Updated