L'atmosfera i el clima

 1. Què és el temps atmosfèric?
  És l'estat de l'atmosfera d'un lloc en un període curt.
 2. Què és el clima?
  És l'estat de l'atmosfera d'un lloc en un període llarg.
 3. De qué factors depén el clima?
  De la proximitat a l'ecuador, de l'altitud respecte al nivell del mar i de la influència del mar.
 4. Com més prop ens trobem de la línia de l'ecuador...
  ...més càlid serà el clima, perquè els rajos solars seran més perpendiculars.
 5. Com menor siga l'altitud a què ens trobem...
  ...més càlid serà el clima.
 6. Com més prop ens trobem del mar...
  ... més càlid serà el clima, perquè el mar es refreda més lentament que la terra.
 7. A què és degut la gran varietat climàtica d'Espanya?
  Al relleu accidentat de la Península i a la gran influència del mar.
 8. Els grans climes d'Espanya són:
  • L'oceànic (zona cantàbrica i Galícia).
  • El continental (terres interiors peninsulars).
  • El mediterrani (zones próximes a la mar Mediterrània).
  • El de muntanya (zones més altes de les muntanyes).
  • El subtropical (illes Canàries).
 9. Característiques del clima oceànic:
  • Temperatures: són suaus durant tot l'any.
  • Precipitacions: són abundants i estan repartides al llarg de l'any.
  • Vegetació: prats i boscos de fulla caduda, amb arbres com el castanyer, el roure i el faig.
 10. Característiques del clima continental:
  • Temperatures: són extremes, hiverns freds i estius calorosos.
  • Precipitacions: són escasses i predominen a la primavera i a la tardor.
  • Vegetació: Els arbres són escassos, predominen l'alzina i el pi.
 11. Característiques del clima mediterrani:
  • Temperatures: són suaus a l'hivern i càlides a l'estiu.
  • Precipitacions: són escasses i molt irregulars.
  • Vegetació: Els arbres més freqüents són l'alzina, la surera i el pi.
 12. Característiques del clima de muntanya:
  • Temperatures: són molt baixes a l'hivern i fresques a l'estiu.
  • Precipitacions: són abundants durant tot l'any i poden ser en forma de neu.
  • Vegetació: és molt escassa per l'altitud, a les zones baixes trobem l'avet, el roure i el pi.
 13. Característiques del clima subtropical:
  • Temperatures: són càlides i suaus durant tot l'any.
  • Precipitacions: són molt escasses.
  • Vegetació: Els arbres que destaquen són el drago, el llorer i el pi canari.
 14. Quin clima predomina a la Comunitat Valenciana?
  El clima mediterrani, encara que és diferent a la costa i a l'interior. A la serralada Ibèrica, el clima és de muntanya.
 15. Característiques del clima a la zona costanera de la Comunitat Valenciana:
  • Temperatures: són caloroses a l'estiu i suaus l l'hivern.
  • Precipitacions: són escasses i molt irregulars amb períodes de sequera.
  • Vegetació: trobem el margalló, el coscoll, la surera i el pi.
 16. Característiques del clima a la zona interior de la Comunitat Valenciana:
  • Temperatures: són elevades a l'estiu i baixes a l'hivern.
  • Precipitacions: són escasses, encara que més abundants que a la zona costanera.
  • Vegetació: destaca l'ullastre, el timó, l'alzina i el pi.
 17. Característiques del clima a les zones muntanyoses de la Comunitat Valenciana:
  • Temperatures: són fresques a l'estiu i molt fredes a l'hivern, amb gelades freqüens.
  • Precipitacions: són freqüents, abundants i fins i tot en forma de neu.
  • Vegetació: predomina el teix, la sabina i el pi.
Author
Elister
ID
208983
Card Set
L'atmosfera i el clima
Description
L'atmosfera i el clima.
Updated