swedish verbs 02

 1. döma, dömer, dömde, dömt
  sentence
 2. undersöka, undersöker, undersökte, undersökt
  investigate
 3. mena, menar, menade, menat
  mean/signify
 4. återvända, återvänder, återvände, återvändt
  return/come back
 5. besöka, besöker, besökte, besökt
  visit
 6. utveckla, utvecklar, utvecklade, utvecklat
  develop
 7. bidra, bidrar, bidrog, bidragit
  contribute
 8. markera, markerar
  highlight
 9. besluta, beslutar, beslutade, beslutat
  decide/determine
 10. älska, älskar, älskade, älskat
  love
 11. hata, hatar, hatade, hatat
  hate
 12. anda, andas, andades, andats
  breathe
 13. kämpa, kämpar, kämpade, kämpat
  fight/struggle
 14. beklaga, beklagar, beklagade, beklagat
  regret
 15. klaga, klagar, klagade, klagat
  complain
 16. önska, önskar, önskade, önskat
  desire
 17. välja, väljer, valde, valt
  choose/select
 18. beröra, berör, berörde, berört
  touch
 19. sakna, saknar, saknade, saknat
  lack/be missing
 20. försvinna, försvinner, försvann, försvunnit
  disappear
 21. avbryta, avbryter, avbröt, avbrutit
  interrupt
 22. undvika, undviker, undvek, undvikit
  avoid
 23. förlora, förlorar, förlorade, förlorat
  lose
 24. drabba, drabbar, drabbade, drabbat
  afect
 25. tjäna, tjänar, tjänade, tjänat
  earn
 26. roa, roar, roade, road
  amuse/entertain
 27. anta, antar, antog, antagit
  assume
 28. ärva, ärver, ärvde, ärvt
  inherit
 29. bada, badar, badade, badat
  bathe
 30. beundra, beundrar, beundrade, beundrat
  admire
 31. duka, dukar, dukade, dukat
  set the table
 32. garva, garvar, garvade, garvat
  laugh hysterically
 33. gnälla, gnäller, gnällde, gnällt
  whine
 34. ropa, ropar, ropade, ropat
  yell
 35. skaka, skakar, skakade, skakat
  shake/shudder
 36. smeka, smekar, smekade, smekat
  cuddle/caress
 37. springa, springer, sprang, sprungit
  run
 38. våga, vågar, vågar, vågat
  dare/venture
 39. undra, undrar, undrade, undrat
  wonder
 40. klaga, klagar, klagade, klagat
  complain
 41. önska, önskar, önskade, önskat
  desire
 42. bidra, bidrar, bidrog, bidragit
  contribute
 43. gråta, gråter, grät, gråtit
  cry/weep
 44. skratta, skrattar, skrattade, skrattat
  laugh
 45. leva, lever, levde, left
  live
 46. betyda, betyder, betydde, betytt
  mean/signify
 47. uppstå
  arise/emerge/come into existence
 48. vänta, väntar, väntade, väntat
  wait
 49. låna, lånar, lånade, lånat
  borrow
 50. bryta, bryter, bröt, brutit
  break
 51. minnas, minns, mindes, mints
  remember
 52. hålla, håller, höll, hållit
  keep/hold
 53. föreslå, föreslår, föreslog, föreslågit
  suggest/propose
 54. resa, reser, reste, rest
  travel
 55. använda, använder, använde, användt
  use
Author
Anonymous
ID
208210
Card Set
swedish verbs 02
Description
swedish verbs
Updated