swedish adje01

 1. nyfiken
  curious
 2. lätt
  light/easy/mild
 3. enkel
  single/easy/elementary
 4. gräslig
  ugly
 5. stor
  big
 6. vackert
  beautiful
 7. vänlig
  friendly/kind
 8. långsam
  slow
 9. vit
  white
 10. svart
  black
 11. grön
  green
 12. gul
  yellow
 13. blå
  blue
 14. röd
  red
 15. dålig
  bad
 16. bra
  good
 17. fri
  free
 18. gift
  married
 19. skild
  separate/disconnected/divorced
 20. tuff
  tough
 21. försiktig
  careful/cautious
 22. sjuk
  sick
 23. våldsam
  violent/furious
 24. trist
  sad
 25. svag
  weak
 26. stark
  strong
 27. hög
  high
 28. djup
  deep
 29. låg
  low
 30. fattig
  poor/empoverished
 31. ren
  pure
 32. bred
  broad
 33. vid
  wide
 34. säker
  sure/secure
 35. gamla
  old
 36. olika
  different
 37. kall
  cold
 38. mork
  dark
 39. lång
  long
 40. kort
  short
 41. full
  full
 42. äkta
  authentic
 43. tom
  empty
 44. stark
  strong
 45. möjligt
  possible/feasible
 46. tänkbar
  imaginable
 47. feg
  coward
 48. fel
  wrong
 49. rika
  rich
 50. varm
  hot
 51. snabbt
  fast
 52. höger
  right
 53. ansträngande
  exhausting
 54. arg
  angry
 55. solig
  sunny
 56. snal
  narrow
 57. liten
  small
 58. tjock
  thick
 59. thin
  tunn
 60. rak
  straight
 61. fyrkantig
  square
 62. trekantig
  triangular
 63. kryddig
  spicy
 64. söt
  sweet
 65. svår
  difficult
 66. smutsig
  dirty
 67. dyr
  expensive
 68. torr
  dry
 69. utländsk
  foreign
 70. tung
  heavy
 71. billig
  inexpensive
 72. ny
  new
 73. kraftfull
  powerful
 74. mjuk
  soft
 75. våt
  wet
 76. few
Author
Anonymous
ID
208207
Card Set
swedish adje01
Description
swedish adje01
Updated