swedish verbs

 1. börja, börjar, började, börjat
  start/begin
 2. läsa, läser, läste, läst
  read
 3. hoppas, hoppas, hoppades, hoppats
  hope
 4. köpa, köper, köpte, köpt
  buy
 5. tillhöra, tillhör, tillhörde, tillhört
  belong
 6. det handlar om
  it's about
 7. försöka, försöker, försökte, försökt
  try/attempt
 8. fånga, fångar, fångade, fångat
  catch/capture/fetch
 9. förklara, förklarar, förklared, förklart
  explain
 10. möta, möter,
  encounter/meet
 11. träffa, träffar, träffade, träffat
  hit/strike/meet
 12. äta, äter, åt, ätit
  eat
 13. vara, är, var, varit
  be
 14. har, har, hade, haft
  have
 15. gilla, gillar, gillede, gillat
  like
 16. skriva, skriver, skrev, skrivit
  write
 17. höra, hör, hörde, hört
  hear
 18. lyssna, lysnnar, lyssnade, lyssnat
  listen
 19. se, see, såg, sett
  see/look
 20. tala, talar, talade, talat
  speak
 21. säga, säger, sa, sagt
  say
 22. sova, sover, sov, sovit
  sleep
 23. tänka, tänker, tänkte, tänkt
  think/imagine
 24. förvänta, förväntar, förväntade, förväntat
  expect
 25. göra, gor, gjorde, gjort
  do/make
 26. drömma, drömmer, drömde, drömt
  dream
 27. simma, simmar, simmade, simmat
  swim
 28. bo, bor, bodde, bott
  live
 29. komma, kommer, komm, kommit
  come
 30. gå, går, gikk, gått
  go
 31. förstå, förstår, förstod, förstått
  understand
 32. fråga, frågar, frågade, frågat
  ask
 33. svara, svarar, svarade, svarat
  answer/reply
 34. tro, tror, trodde, trodd
  believe/think/trust
 35. ringa, ringer, ringde, ringt
  call
 36. kunna, kan, kunde, kunnat
  can
 37. bära, bär, bär, bruit
  carry/bear
 38. klippa, klipper, klippte, klippt
  cut/trim
 39. bestämma, bestämmer, bestämmde, bestämmt
  decide/determine
 40. fall, faller, föll, fallit
  fall
 41. finna, finner, fann, funnit
  find
 42. följa, följer, följde, följt
  follow
 43. flyga, flyger, flög, flugit
  fly
 44. förgäta, förgätar, förgätade, förgätat
  forget
 45. ge, ger, gav, gett
  get
 46. hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt
  help
 47. hålla, håller, höll, hållit
  keep/hold
 48. öppna, öppnar, öppnade, öppnat
  open
 49. betala, betalar, betalade, betalat
  pay
 50. spela, spelar, spelade, spelat
  play
 51. lova, lovar, lovade, lovat
  promise
 52. minnas, minns, mindes, mints
  remember
 53. sälja, säljer, sålde, såldt
  sell
 54. skicka, skickar, skickade, skickat
  send
 55. visa, visar, visade, visat
  show/display
 56. föreslå, föreslår, föreslog, föreslågit
  suggest/propose
 57. resa, reser, reste, rest
  travel
 58. använda, använder, använde, användt
  use
 59. vakna, vaknar, vaknade, vaknat
  wake up
 60. vinna, vinner, vann, vunnit
  win
 61. arbeta, arbetar, arbetade, arbetat
  work
 62. le, ler, log, lett
  smile
 63. slå, slår, slog, slagit
  beat/kick
 64. ta, tar, tok, tatt
  take
 65. tvinga, tvingar, tvingade, tvingat,
  force/compel
 66. spara, sparar, sparade, sparat
  save/economize
 67. lösa, löser, löste, löst
  resolve
 68. vägra, vägrar, vägrade, vägrat
  deny/refuse
 69. dela, delar, delade, delat
  divide/share
 70. gifta, gifter, gifte, gift
  marry
 71. hindra, hindra, hindrade, hindrat
  prevent/avoid
 72. föreslå, föreslår, föreslog, föreslagit
  suggest/propose
 73. varna, varnar, varnade, varnat
  warn
 74. förlora, förlorar, förlorade, förlorat
  lose/give away
 75. bota, botar, botade, botat
  heal/cure
 76. dö, dör, dog, dött
  die
 77. döda, dödar, dödade, dödat
  kill
 78. bli, blir, blev, blivit
  become
 79. uppstå
  arise/emerge/come into existence
 80. vänta, väntar, väntade, väntat
  wait
 81. låna, lånar, lånade, lånat
  borrow
 82. bryta, bryter, bröt, brutit
  break
 83. ändra, ändrar, ändrade, ändrat
  change/modify
 84. stänga, stänger, stängde, stängt
  close
 85. avsluta, avslutar, avslutade, avslutat
  finish/end
 86. veta, vet, visste, vetat
  know
 87. lära, lär, lärde, lärt
  learn
 88. leva, lever, levde, left
  live
 89. betyda, betyder, betydde, betytt
  mean/signify
 90. måste, måster, måstedde, måstett
  must
 91. behöva, behöver, behövte, behövt
  need
 92. bekymra, bekymrar, bekymrade, bekymrat
  worry/concern
 93. gråta, gråter, grät, gråtit
  cry/weep
 94. skratta, skrattar, skrattade, skrattat
  laugh
 95. döma, dömer, dömde, dömt
  sentence
 96. undersöka, undersöker, undersökte, undersökt
  investigate
 97. mena, menar, menade, menat
  mean/signify
 98. återvända, återvänder, återvände, återvändt
  return/come back
 99. besöka, besöker, besökte, besökt
  visit
 100. utveckla, utvecklar, utvecklade, utvecklat
  develop
 101. bidra, bidrar, bidrog, bidragit
  contribute
 102. markera, markerar
  highlight
 103. besluta, beslutar, beslutade, beslutat
  decide/determine
 104. älska, älskar, älskade, älskat
  love
 105. hata, hatar, hatade, hatat
  hate
 106. anda, andas, andades, andats
  breathe
 107. kämpa, kämpar, kämpade, kämpat
  fight/struggle
 108. beklaga, beklagar, beklagade, beklagat
  regret
 109. klaga, klagar, klagade, klagat
  complain
 110. önska, önskar, önskade, önskat
  desire
 111. välja, väljer, valde, valt
  choose/select
Author
Anonymous
ID
207670
Card Set
swedish verbs
Description
swedish verbs
Updated