Biologi kap 9

 1. 1. Varför dröjde det längre historiskt sett innan man begrep så mycket om mikroorganismer?
  1. Krävde utveckling av teknik; inte bara mikroskop utan även odlingsteknik m.m., samt att kunna tänka ut hur saker kan fungera.
 2. 2. Definiera prokaryota organismer.
  2. Små celler utan cellkärna och utan många organeller, bl.a. mitokondrier.
 3. 3. Hur kan bakterier förändra sin arvsanlag?
  3. Genom bl.a. konjugation - bakterier byter DNA - och genom att bakterier tar upp små extra DNA-bitar, plasmider. ”Felaktiga” virus kan också överföra nytt DNA.
 4. 4. Hur kan bakterier överleva svåra förhållanden i miljön?
  4. Bl.a. genom bildning av endosporer.
 5. 5. Vad menas med antibiotika?
  5. Antibiotika är från början naturliga ämnen, från andra mikroorganismer, som skadar prokaryota organismer mer än eukaryota, och därför kan användas för att bekämpa bakterieinfektioner i människan.
 6. 6. Ge exempel på olika slags energiutvinning som bakterier är ensamma om.
  6. Kemoautotrof energiutvinning (järnbakterier, nitrifikationsbakterier, svavelbakterier) och s.k. anaerob respiration (bl.a. denitrifikationsbakterier).
 7. 7. Hur är ett virus uppbyggt?
  7. Åtminstone ett proteinskal och en nukleinsyra. Ofta även ett hölje som är rester från värdcellen.
 8. 8. Beskriv kortfattat och allmängiltigt hur ett virus förökar sig.
  8. Antingen hela viruset eller dess nukleinsyra tränger in i cellen. Där tvingar nukleinsyran värdcellen att tillverka nya viruspartiklar. Materialet för detta tas från värdcellen. Antingen dör värdcellen ganska snabbt och spricker upp, så att nya virus kommer ut, eller också knoppas nya virus av under lång tid.
 9. 9. Vad är ett provirus resp. retrovirus?
  9. Provirus: Ett virus som ”vilar” i värdcellen enbart i form av en DNA-sekvens. Denna kopieras i samband med värdcellens delning. Retrovirus: Arvsmassan i viruset utgörs av RNA, men innan nya virus kan bildas i värdcellen kopieras detta RNA först till DNA.
 10. 10. Vilket enzym är absolut nödvändigt för retrovirus?
  10. Omvänt transkriptas (behövs inte i normala celler).
 11. 11. Beskriv både en normal lytisk cykel för ett virus och en lysogen cykel.
  11. Lytisk cykel: Se fråga 8; direkt när virusets nukleinsyra trängt in i värdcellen startar produktionen av nya virus. Lysogen cykel: Först blir viruset till ett provirus (se fråga 9). Många celldelningar senare kan någon plötslig miljöförändring göra att virusets DNA aktiveras, frigörs och tar kommandot så att nya viruspartiklar bildas.
Author
takitchi
ID
207540
Card Set
Biologi kap 9
Description
Mikroorganismer
Updated