chinese 15-2

 1. zhang fu
  • husband
  • 丈夫
 2. mo2fan4
  • exemplary; model
  • 模范
 3. qi4guan3yan2
  • tracheitis
  • 气管炎
 4. qi1guan3yan2
  • wife controls the husband
  • 妻管严
 5. qi1zi
  • wife
  • 妻子
 6. de2bing4
  • to fall ill
  • 得病
 7. nan2zi
  • man
  • 男子
 8. tao3yan4
  • to dislike; to loathe
  • 讨厌
 9. dui4yuan2
  • team member
  • 队员
 10. jiao1'ao4
  • proud
  • 骄傲
 11. bu4 de2liao3
  • extremely
  • 不得了
 12. shu1
  • to lose; to be defeated
 13. cheng2ji4
  • performance
  • 成绩
 14. gong1ping2
  • fair; just
  • 公平
 15. you2
  • by
 16. shi4chang3
  • market
  • 市场
 17. zhi4ye4
  • occupation
  • 职业
 18. xin1shui3
  • salary; pay
  • 薪水
 19. xiao3xi
  • news; message; info
  • 消息
 20. ying2
  • to win
 21. guan4jun1
  • champion
  • 冠军
 22. xiang1xin4
  • to believe
  • 相信
 23. bi3fen1
  • score
  • 比分
 24. ping1pang1qiu2
  • ping pong
  • 乒乓球
 25. Ba1xi1
  • Brazil
  • 巴西
 26. Yi4da4li4
  • Italy
  • 意大利
Author
lritchie77
ID
207215
Card Set
chinese 15-2
Description
chinese 15-2
Updated