traslation

 1. dığı sürece, dıkça
  as (or so) long as
 2. apartment
  flat
 3. in the house
  bu evde
 4. apaçık
  obvious
 5. medikçe
  unless olumlu cümlede kullan olumsuz anlam al
 6. önlem almak
  take measures/precautions
 7. kaçınılmaz
  inevitable
 8. pek çok
  many
 9. bırakmak
  • quit (doing) sth
  • give up (doing) sth
 10. en azından
  at least
 11. daha az
  less
 12. birşeyi azaltmak
  cut down on sth
 13. 1)çalışmak
  2)birde bunu dene
  • 1)try to do sth (seni anlamaya çalışıyorum)
  • 2)try doing sth (beni aramayı denermisin)
 14. 1)birşey için durmak
  2)birşeyi bırakmak
  • 1)stop to do
  • 2)stop doing sth
 15. 1)birşeyi yapmayı unutmamak
  2)birşey yaptığını hatırlamak
  • 1)remember to do sth
  • 2)remember doing sth
  • bana para vermeyi unutma
  • sana para verdiğimi hatırlıyorum
 16. 1)birşeyi yapmayı unutmak
  2)birşeyi yapmış oldugunu unutmak
  • 1)forget to do sth
  • 2)forget doing sth
 17. yolcu
  passerby
 18. toprak
  earth, land, sail
 19. ayak basmak
  tread on
 20. bir şeyden bi haber olmak
  to be unaware of sth
 21. dönem, çağ, devir
  era
 22. sona gelmek, sonlandırmak
  come to an end
 23. memnun kalmak
  to be pleased with sth/sb
 24. onun gibi
  just as
 25. birşeyden memnun olmamak
  to be dissatisfied with sth/sb
 26. hoşnutsuzlu
  dissatisfaction
 27. bütün
  whole
 28. sırf öyle diye
  just because
 29. tıp camiası
  medical community
 30. aile doktoru
  own physician
 31. ağrı kesici
  pain killer , pain relievig
 32. genellikle
  commonly, extensively,
 33. geniş olarak, yaygın olarak
  widely
 34. geniş olarak
  commonly
 35. onun şu özelliklerinden dolayı
  for its
 36. ateş düşürücü
  fever reducing
 37. geçen gün
  the other day
 38. şık hotel
  fancy hotel
 39. intestine
  bağırsak
 40. baş ağrısı
  headache
 41. ateş
  temperature
 42. şuandan itibaren (artık)
  from now on
 43. düşünceli
  considerate, thoughtful
 44. bir yere taşınmak
  to move to a place
 45. birinin yanına taşınmak
  to move in with sb
 46. any her zaman olumsuz olcak
 47. artık olumsuz cümlede
  anymore
 48. artık olumlu cümle
  no more
 49. ateş ölçmek
  take temperature
 50. anlamına gelmek kastetmek
  mean
 51. bir şeye niyet etmek
  mean to do sth (i meant to call you) arıycaktım
 52. aşırı çok
  too mucj
 53. very much
  yeterince çok (veryden sonra sıfat)
 54. inanmak
  believe in (varlığına inanmak, birşeyin var olduğuna inanç)
 55. baskı altında olmak
  to be under pressure
 56. isimde a lot of
  under a lot of pressure
 57. birine bağırmak
  to shout at sb
 58. kontör
  unit
 59. güvenmek inanmak
  trust in sth/sb
 60. believe sb
  inanmak
 61. sorunun cevabı
  a answer to a question
 62. kapının anahtarı
  a key to a door
 63. öznel
  subjective
 64. felsefe
  philosopy
 65. farkına varmak
  notice
 66. a few
  az ama sorun değil
 67. az yetersiz
  few
 68. günen
  agenda
 69. katılımcı
  participant
 70. associate with 
  relate with
  connect with
  ilişkileri olmak
 71. son derece
  • extremely
  • highly
 72. maddelerin sırasına
  in the order of the items
 73. olduğu kadar
  as well as
 74. gelişmemiş
  undeveloped
 75. be of opinion
  think (formal)
 76. bir fikir etrafında toplanmak
  • agree
  • think
  • claim
  • maintain
 77. to affect (v) (pr.effec)
  to effect (n) (pr. iffect)
  etkilemek
 78. ' ile bağlayacağın canlı olsun
 79. effect
  influence
 80. is not bigger than
  is not greater than
  büyüklük
 81. because of'tan sonra cümle gelmez
 82. because cümle başında kullanılmaz
 83. benzemek - kişilikte vs.
  take after
 84. birine benzemk
  • to look like sb
  • to resemble sb
 85. yeterince gelişmiş
  • developed enough
  • adequately developed
 86. bir şeyle ilgili olmak
  to be interested in sth/sb
 87. soru yöneltmek
  • put their question
  • addressed their question
 88. başkan
  chairman
 89. düşmanca
  hostile
 90. başarı gösterdiğinde kazanmak
  win
 91. birinin takdirini kazanmak
  gain
 92. para kazanmak
  earn
 93. tecrübelerine dayanarak konuşan
  speak from expreince
 94. 1)birşeyden pişman olmak
  2) birşeyi yapmaktan pişman lmak
  • 1regret sth
  • 2 regret doing sth
 95. birşeyi yapmaktan pişman olmak
  to be regretful about sth/ doing sth
 96. bir yeri terketmek
  to leave somewhere
 97. toplamak
  gather,collect
 98. solution to sth
  birşeyin çözümü (of yok)
 99. tamamen
  • entirely
  • completely
  • totally
  • fully
 100. be in trouble
  başı belada olmak
 101. geri çevirmek, redetmek
  turn someone down
 102. (telefonu)uzatmak
  hand
 103. toplu
  mass
 104. ayıplamak, azarlamak
  chide
 105. çekingen, ürkek
  timid
 106. ısrar etmek
  insist
 107. büyük çaba sarfetmek
  strive
 108. lose or lack vitality
  languish
 109. kan kaybetmek
  bledd
 110. (of the hair, teeth, etc.) become detached and drop out:
  fall out
 111. separate or be separated into parts:
  divide
 112. turunçgil
  citrus
 113. nişasta
  starch
 114. having an even and regular surface; free from perceptible projections, lumps, or indentations:
  smooth
 115. fasulye
  bean
 116. bezelye
  pea
 117. a shortcoming, imperfection, or lack:
  defect
 118. kuru baklagil
  legume
 119. improve or enhance the quality or value of:
  enrich
 120. maydanoz
  persley
 121. lahana
  cabbage
 122. ıspanak
  spinach
 123. karalahana
  kale
 124. belirtmek, dikkat çekmek
  point out
 125. neden olmak
  lead to
 126. suda boğulmak
  drown
 127. ortaya çıkarmak
  set in
Author
gokhankoyuncu
ID
207095
Card Set
traslation
Description
translation
Updated