nosk i dag

 1. mniemać, przypuszczać, wnioskować, przyjmować
  • anta - antar - antok -
  • antatt
 2. słuchać, być posłusznym
  • adlyde - adlyder -
  • adlød - adlydt
 3. prosić, modlić się,
  błagać, zaprosić/zapraszać kogoś (be
  noen inn/ut)
  be - ber - ba(d) - bedt
 4. okłamać, zwodzić, oszukiwać, zdradzać
  bedra - bedrar - bedro(g) - bedratt/bedradd
 5. wiązać, zawiązać,
  związać, przywiązać, oprawiać
  np. książkę
  • binde - binder - bandt
  • - bundet
 6. gryźć, kąsać
  • bite - biter - be(i)t -
  • bitt
 7. być, stać się,
  pozostawić, zostawić, pozostać, pozostawać
  • bli - blir - ble(i) -
  • blitt
 8. łamać, złamać
  • brekke - brekker -
  • brakk - brukket
 9. palić, spalić, zapalić,
  spalać, piecze,
  upiec się (o pokrzywie/meduzie )
  • brenne - brenner -
  • brant - brent
 10. przynieść, donieść,
  przyprowadzić,
  sprowadzić, przytoczyć,
  • bringe - bringer -
  • brakte - brakt
 11. zanieść, odnieść, doprowadzić
  – w jedną stronę
  bringe - bort
 12. pęknąć, złamać,
  • briste - brister -
  • brast - bristet
 13. wybuchnąć płaczem
  briste i gråt
 14. łamać, złamać,
  przełamać,
  • bryte - bryter -
  • brøt/brøyt - brutt
 15. przerwać,
  urwać, zerwać
  (z kimś), rzucić
  (kogoś)
  bryte av
 16. ofertować, proponować,
  podawać, zachęcać,
  zapraszać
  • by(de) – byr – bød
  • /bydde – budt/ bydd
 17. dźwigać, nosić, nieść,
  podtrzymywać,
  • bære - bærer - bar -
  • båret
 18. jęczeć/lamentować
  • bære
  • seg
 19. upaść,
  spaść, padać, opadać
  • dette
  • - detter - datt - dettet
 20. ciągnąć, jechać,
  pojechać, pociągnąć,
  • dra - drar - dro(g) -
  • dratt/dradd
 21. wyciągnąć
  dra ut
 22. pić,
  wypić, napić,
  • drikke
  • - drikker - drakk - drukket
 23. upić się
  • drikke
  • seg full
 24. prowadzić, przepędzić,
  napędzać,
  • drive - driver -
  • dre(i)v - drevet
 25. operować
  • drive
  • maskin
 26. daleko
  zajść ,osiągnąć
  sukces
  drive det langt
 27. wyhodowac
  • drive
  • fram
 28. wałęsać
  się/próżnować
  • og drive
 29. jeść, zjeść, jadać,
  zjadać, żreć
  • ete – eter – åt –
  • ett
 30. upaść, przewrócić się,
  spaść, padać,
  • falle – faller –
  • falt – falt
 31. zapaść w sen
  falle i søvn
 32. jechać, wyjechać,
  jeździć,
  podróżować, płynąć,
  pędzić
  • fare – farer – for
  • – fart
 33. znaleźć,
  odnaleźć
  • finne
  • – finner – fant – funnet
 34. wynaleźć,
  odkryć
  finne opp
 35. latać, lecieć, fruwać, szybować
  fly(ge) – fly(ge)r – fløy – fløyet/flydd
 36. płynąć,
  unosić się na wodzie,
  • flyte
  • – flyter – fløt/fløyt – flytt
 37. przelewać się, wylewać
  się
  flyte over
 38. opuścić, porzucić,
  pozostawić,
  zostawić,
  • forlate – forlater –
  • forlot – forlatt
 39. przebaczyć/wybaczyć
  grzechy
  forlate synder
 40. rozumieć,
  zrozumieć, pojmować
  • forstå
  • – forstår – forsto(d) – forstått
 41. zniknąć
  • forsvinne
  • – forsvinner – forsvant – forsvunnet
 42. opowiadać,
  opowiedzieć, mówić
  • fortelle
  • – forteller –
  • fortalte – fortalt
 43. marznąć,
  zamrażać
  • fryse
  • – fryser – frøs/frøys –
  • frosset
 44. pędzić,
  fruwać, latać,
  • fyke
  • – fyker – føk/føyk – føket
 45. wybuchnąć
  złością
  fyke opp i sinne
 46. wynikać
  • følge
  • – følger – fulgte – fulgt
 47. dostać,
  otrzymać, uzyskać
  • – får – fikk – fått
 48. dać,
  podać, udzielić
  • gi –
  • gir – ga(v) – gitt
 49. oddać
  • gi
  • tilbake
 50. chcieć,
  trudzić się
  • gidde
  • – gidder – gadd – giddet
 51. nie chce się mi, nie mam
  ochoty
  • gidder
  • ikke
 52. tyczyć się, dotyczyć
  się, być ważny do ..., obowiązujący
  • gjelde – gjelder –
  • gjaldt – gjeldt
 53. robić, wykonywać,
  czynić, sprawić
  • gjøre – gjør –
  • gjorde – gjort
 54. ślizgać, ślizgnąć,
  poślizgać, prześlizgać,
  wyślizgnąć, poruszać
  się gładko
  • gli – glir –
  • gled/glei(d) – glidd
 55. gryźć, ogryzać
  • gnage – gnager –
  • gnog/gnagde – gnagd
 56. trzeć, wycierać,
  • gni – gnir –
  • gne(i)d/gnidde – gnidd
 57. smarować
  gni inn
Author
sabina387
ID
205724
Card Set
nosk i dag
Description
nieregularne
Updated