Fémek

 1. Fémes kötés jellemzője:
  A fémek legkülső héján kevés elektron, aránylag messze az atommagtól Image Upload 2 lazán kötöttek Image Upload 4 ezek az elektronok (vagy egy részük) delokalizálódik a fémrácsban
 2. A fémek számos hasonló tulajdonságának oka:
  hasonló atom-, kötés- és rácsszerkezet
 3. Ötvözet:
  különféle fémek és nemfémek  olvadékelegyének megszilárdult fémes kötésű, összetett, makroszkóposan homogén anyagai
 4. Ötvözetek főbb csoportjai:
  • helyettesítéses ötvözet
  • rácsközi ötvözet
  • eutektikus ötvözet
  • vegyülettípusú ötvözet
 5. Helyettesítéses ötvözetek tulajdonságai:
  az ötvözetet alkotó fémek hasonló tulajdonságú és méretű fématomokból áll + tisztán ugyanolyan típusú rácsot alkotnak

  • Ag-Au
  • Cu-Ni
  • Fe-Ni
 6. Rácsközi ötvözetek tulajdonságai:
  • atomok mérete között jelentős különbség van
  • kisebb atomok a nagyobb atomok közötti hézagban helyezkednek el

  • Pt, Pd + H
  • acél (= vasban oldott szén)
 7. Eutektikus ötvözetek tulajdonságai:
  • az ötvözetet alkotó fémek kölcsönös oldékonysága a lehűlés után csökken, VAGY
  • szilárd fémek kristályrácstípusa között eltérés van
  • megszilárdulás: külön-külön egymás mellett kialakult kristálykákban
  • az ötvözet olvadáspontja a komponensek olvadáspontja alatt van
  • komponensek meghatározott összetételben alkotnak elegykristályt
  • Sn-Pb: 75-25 tömeg%, eutektikum megszilárdulási hőmérséklete 181 °C, tiszta óné 232 °C, ólomé 327°C
 8. Vegyülettípusú ötvözetek tulajdonságai:
  • nem sztöchiometrikus, de jellemző, állandó anyagmennyiség-aránnyal leírható anyagok
  • pl. nyersvasban előforduló Fe3Image Upload 6 rideggé teszi a fémet
 9. Az ötvözetek fizikai tulajdonságai általánosan:
  • jelentős mértékben eltérnek általában az őket alkotó fémek tulajdonságaitól
  • többnyire keményebbek, nem nyújthatók, nem kalapálhatók
  • a tiszta fémek kristályrácsára jellemző elsiklatási lehetőségeket az idegen atomok megakadályozzák
 10. Az ötvözetek kémiai tulajdonságai általánosan:
  • egyes ötvözetek meghatározott fémarányok mellett az ellenállóbb fém tulajdonságait veszik fel
  • pl. Au-Cu esetén, ha a Cu aránya 8 tömeg% alatt van, az ötvözet az Au tulajdonságait mutatja

  • sav-, lúg-, korrózióálló ötvözetek
  • pl. Cr-Fe, ha a Cr-tartalom min. 12 tömeg% Image Upload 8 az ötvözet a Cr tulajdonságait veszi fel
 11. Bronz:
  • Cu és Sn ötvözete
  • eszközök, művészeti alkotások, berendezések készítése
 12. Amalgám:
  • Hg ötvözetei
  • a Hg számos fémmel képez amalgámot
  • Na-amalgám folyékony
  • Ag-amalgám: megkeményedő
 13. Emlékező ötvözet:
  • egyes ötvözetek kétféle alakra képesek emlékezni
  • megfelelő körülmények között egymásba alakíthatók

  • pl. ötvözet Image Upload 10 spirál Image Upload 12 felmelegítés Image Upload 14 lehűtés Image Upload 16 kiegyenesítés Image Upload 18 ha felmelgítik, újra spirállá alakul
  • neve: nitinol
  • alkalmazás: pl. szerkezetek összeerősítésénél, ahol csak egy oldalról lehet hozzáférni
 14. Korrózió:
  • a környezet hatására a fémek felületéről kiinduló kémiai átalakulások
  • redoxifolyamat
  • a fém a levegő alkotórészeinek, talajban oldott vegyületeknek, vagy egy másik, szennyező fémion hatására oxidálódik
 15. Mikor indulhat meg korrózió?
  a fématom elektronokat adhat le
 16. A fémek korrózióra való hajlama függ:
  • standardpotenciál-értéktől
  • a kisebb Image Upload 20-ú fémek jelentős része könnyen korrodeálódik Image Upload 22 alkálifémeket petróleum alatt kell tárolni

  • a fém felületén kialakult réteg szerkezetétől
  • ha a felületi oxidréteg tömör Image Upload 24 passzív védőréteg, pl. Al, Zn, Sn, Pb, Mg felületén
 17. A laza szerkezetű korróziós réteget képező fémek:
  • a korrózió szempontjából aktív fémek
  • pl. Ca
 18. A vas korróziója:
  • laza oxidréteg Image Upload 26 a levegő és a nedvesség áthatol rajta
  • a vas oxidálódik: Image Upload 28
  • az elektronokat a vízben oldott oxigén veszi fel: Image Upload 30
  • a vas(II)-ionok tovább oxidálódnak vas(III)-ionná
  • az oldatban lévő hidroxidionokkal vas(III)-oxid-hidroxid képződik: vörös színű rozsda, FeO(OH)
 19. Helyi elem:
  • két, egymással érintkező fém közös elektrolitoldatba, pl. savas oldatba merül
  • a helyi elem katódja (nagyobb Image Upload 32-ú fém) felveszi az elektronokat a vízben oldott anyagokból
  • a folyamat addig tart, míg a nagyobb redukálóképességű fém teljesen fel nem oldódik
 20. Korrózióvédelem:
  a korróziós hatások csökkentésével foglalkozik
 21. Korrózióvédelmi eljárások csoportjai:
  • fémek felületének védelme (aktív/passzív)
  • korrózióálló ötvözetek
 22. Passzív felületvédelem:
  • a felületet elzárják a környezettől
  • a bevonat sérülésével megszűnik a védőhatás

  pl. mázolás, lakkozás, zománcozás, teflonbevonat

  • passzív réteg kialakítása
  • eloxálás: a megvédendő fémet elektrolizáló berendezés anódjának kapcsolják, a vizes oldatból a pozitív póluson oxigéngáz fejlődik

  • fémbevonat készítése nagyobb standardpotenciálú fémből
  • pl. Fe felületvédelménél gyakran Sn, Ni
  • fehérbádog: pl. konzervdobozok belső falán Sn-bevonat, ha sérül, a Fe gyorsan korrodeálódik
 23. Aktív felületvédelem:
  a védőhatás nem szűnik meg a bevonat megsérülésével

  • fémbevonat készítése olyan fémmel, amely a megvédendő fémnél negatívabb Image Upload 34
  • pl. Fe-lemez bevonása Zn-kel: horganyzott bádog
  • ha a bevonat megsérül, a vas mindaddig nem változik, míg Zn van a felületén

  • katódos fémvédelem:
  • a megvédendő szerkezethez nála negatívabb Image Upload 36-ú fémtömböt kapcsolnak fémes vezetővel
  • talajban, vízben elhelyezett csövek, fém alkatrészek
 24. Fémvédelmi eljárások általános alapja:
  • helyi elem képződése
  • a negatívabb Image Upload 38-ú fém a helyi elem anódjaként oxidálódik
  • a megvédett fém a helyi elem katódja
  • a fémekkel érintkező elektrolitoldat valamelyik komponense redukálódik
 25. Alkálifémek:
  • periódusos rendszer IA csoportja, kivéve a hidrogén
  • Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
 26. Alkálifémek általános jellemzői:
  • EN a periódusos rendszerben a legkisebb (<1)
  • vegyértékelektronok a legkönnyebben gerjeszthetők Image Upload 40 lángfestés: Li-vörös, Na-sárga, K-ibolyaszínű
  • az oszlopban lefelé haladva az EN csökken
 27. Alkálifémek fizikai tulajdonságai:
  • Na: ezüstfehér, kékesen fénylő
  • K: világosszürke, fémfényű

  • alkálifémek sűrűsége az összes fém között a legkisebb
  • az oszlop első három alkáliféme kisebb sűrűségű a víznél

  • atomméret és viszonylagos távolság miatt az összes szilárd elem közül a legkisebb szilárdság
  • viaszlágyságú, késsel vágható fémek

  • alacsony olvadás- és forráspont
  • jó elektromos vezetés
 28. Fémek sűrűsége függ:
  • a fémrácsot felépítő atomtörzsek méretétől
  • a fémrács szerkezetétől
 29. A fémek csoportjai sűrűségük alapján:
  • 5 kg/dm3 alatt: könnyűfém
  • felett: nehézfém
 30. Alkálifémek reakciókészsége:
  • igen nagy
  • erélyes redukálószerek
  • már a levegő alkotórészeivel is reakcióba lépnek Image Upload 42 tárolás petróleum alatt
 31. Nátrium levegőn állva/égetve:
  • levegőn: N2O
  • égetve: Na2O(Na-peroxid)
 32. K égetése:
  KO2 keletkezik (szuperoxid)
 33. Alkálifémek reakciója vízzel:
  • Li nem reagál
  • Na- redoxireakció, felszabaduló hő megolvasztja a fémet, érintkező felszínen a fejlődő hidrogén (Image Upload 44sistergés) tovább mozdítja a fémet, NaOH keletkezik
  • K reakciója olyan heves, hogy a fejlődő hidrogén meggyullad, KOH keletkezik

  reakciók feltétele: a fém felületén kialakuló hidroxidréteg vízben oldható legyen + Image Upload 46
 34. Alkálifémek előfordulása:
  • csak vegyületek formájában
  • a vegyületek gyakoriak: kősó, szóda (Na-karbonát)
  • sók közül jelentős: kálisalétrom, chilei salétrom
 35. Alkálifémek előállítása:
  alkélifém-kloridok olvadékelektrolízisével
 36. Alkálifémek élettani hatása:
  • K-ionok: sejtek belsejében nagy koncentrációban, oxigént juttat az agy szöveteihez, közreműködik a vérnyomás csökkentésében, szerepe van a test salakanyagainak ürítésében
  • Na-ionok: sejtek közötti térben nagy koncentrációban, akadályozza a hő okozta kimerültséget, idegek és izmok megfelelő működése
  • szabályozzák a szervezet vízegyensúlyát
  • normalizálják a szív ritmusát
 37. Alkálifémek polarizáló hatása:
  igen kicsi (kis EN, kis töltésszám, nagy ionátmérő)
 38. Alkálifémek vegyületeinek színe:
  akkor színesek, ha az anion maga színes (K2Cr2O7), vagy ha az anion gerjeszthető (Na2O2)
 39. Alkálifém-vegyületek oldódása:
  • vízben jól oldódnak
  • oldataik semleges (kloridok, nitrátok, szulfátok), vagy lúgos kémhatásúak (karbonát-, foszfátion hidrolízise miatt)
 40. A nátrium-hidroxid tulajdonságai:
  • marónátron, lúgkő
  • fehér, ionkristályos anyag
  • pasztilla alakban hozzák forgalomba
  • erősen higroszkópos
  • levegőn elkarbonátosodik
  • vízben nagyon jól oldódik
  • vizes oldata erősen lúgos kémhatású
  • fehérjeoldó hatása miatt erős méreg
 41. Az állati eredetű szálak ... moshatók.
  • a lúgoldatban roncsolódnak, lúgos kémhatású mosószerekben nem moshatók
  • pl. gyapjú, selyem
 42. A NaOH a zsírokat ...
  hidrolizálja, miközben glicerin és a zsírsavak nátriumsói keletkeznek
 43. A NaOH már hidegen is lassan reagál:
  üveggel, zománccal
 44. A NaOH előállítása:
  kősó vizes oldatának olvadékelektrolízisével
 45. A NaOH felhasználása:
  • Al-gyártás, műszál-, színezék-, papírgyártás
  • mosószerek előállítása
 46. Fedősó:
  • KCl
  • káliműtrágya-gyártásra használják
 47. Hamuzsír:
  • K2CO3
  • lúgosan hidrolizál
  • kenőszappan készítése
  • üveggyártás
 48. Alkáliföldfémek:
  • A periódusos rendszer IIA csoportja
  • Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
 49. Alkáliföldfémek EN-a:
  valamivel nagyobb, mint az alkálifémeké
 50. Alkáliföldfémek redukálóképessége:
  • erős redukálószerek
  • alkálifémekhez viszonyítva gyengébb redukáló hatás
 51. Alkáliföldfémek lángfestése:
  • Be, Mg - nem ad lángfestést
  • Ca - téglavörös
  • Sr - kárminvörös
  • Ba - zöld
 52. A Be tulajdonságai ...
  • eltérnek az oszlop további elemeinek tulajdonságaitól (mint a Li)
  • Be kevésbé reakcióképes, kitűnő ötvözőanyag, fokozza az ötvözetben a fém keménységét
 53. Alkáliföldfémek fizikai tulajdonságai:
  • fehér és szürkés színű, fémfényű, puha, jól alakítható, könny fémek
  • sűrűségük az alkálifémekénél nagyobb
  • oszlopon belül változó keménység, a magasabb rendszámúak lágyabbak
  • magasabb olvadás- és forráspont, mint az alkálifémeké
 54. Alkáliföldfémek rácstípusa:
  • Be, Mg - hatszöges rács, szoros illeszkedés
  • Ca, Sr - laponcentrált kockarács
  • Ba - tércentrált kockarács
 55. Alkáliföldfémek elektromos vezetése:
  rosszabb, mint az alkálifémeké
 56. Alkáliföldfémek reakciókészsége:
  • jóval gyengébb, mint az alkálifémeké
  • oszlopon belül rohamosan növekszik
  • Ba - legreakcióképesebb Image Upload 48 tárolás petróleum alatt
  • Sr, Ca - zárt üvegben
  • Mg, Be - védőréteg védi meg a korróziótól
 57. Mg, Ca égése:
  • vakító fénnyel fehér porrá égnek el
  • az égő Mg-szalag szén-dioxidban is folytatja az égését:

  Image Upload 50

  a Mg a szén-dioxidot magas hőmérsékleten redukálja
 58. Ba égése:
  peroxid keletkezik (BaO2)
 59. Alkáliföldfémek reakciója vízzel:
  • a Be nem bontja
  • Mg csak a forrás hőmérsékletén bont
  • Ca és a többi tag: hidegen is, hidrogénfejlődés, hidroxid képződése

  • Image Upload 52
  • a kalcium a víz alá süllyed, a képződő kalcium-hidroxid egy része fehér csapadék formájában kiválik
 60. Alkáliföldfémek reakciója híg savakkal:
  valamennyi alkáliföldfém reakcióba lép, gázfejlődés
 61. Alkáliföldfémek előfordulása:
  • csak vegyületeikben
  • Ca, Mg a földkéreg gyakori elemei

  • Mg-vegyületek: magnezit (Mg-karbonát), dolomit
  • Ca-vegyületek: mészkő, márvány, dolomit, anhidrit, gipsz
 62. Alkáliföldfémek előállítása:
  kloridjaik olvadékának elektrolízise, levegőtől elzárt térben
 63. Alkáliföldfémek élettani jelentősége:
  • ionok, vegyületek formáiban nélkülözhetetlenek
  • véralvadás, csontképzés, ingerületvezetés, izomműködés, normális szívműködés
  • Ca jelenléte megelőzi az álmatlanságot, közreműködik a vas felszívódásában

  Be és Ba vízben  oldódó vegyületei mérgezőek
 64. Alkáliföldfémek vegyületeinek általános jellemzői:
  • általában az ionos kötés a jellemző
  • alacsony rendszámú tagok: Be vegyületei (és részben a Mg-é is) kovalens kötés felé átmenet
 65. Alkáliföldfémek vegyületeinek vízoldhatósága:
  • az aniontól függ
  • jól: kloridok, nitrátok
  • rosszul, vagy nem: karbonátok, szulfátok

  a vízben oldódó Ca- és Mg-vegyületek karbonát- és foszfátionok hatására vízben oldhatatlan csapadék formájában kiválnak, pl:

  Image Upload 54
 66. Égetett magnézia:
  • MgO
  • tapadós, fehér, vízben NEM oldódó por
  • tűzálló edények, téglák készítése, tornászok Image Upload 56 hintőpor
 67. Folypát:
  • CaF2
  • melegítve vagy UV-besugárzásra fluoreszkál
  • HF előállítása, zománcok készítése, kohászatban ömlesztőszer
 68. Klórmész:
  • kalcium-klorid-hipoklorit, CaCl(OCl)
  • oxidáló hatású
  • színtelenítés, fertőtlenítés
 69. Magnezit:
  • magnézium-karbonát
  • vízben oldhatatlan
  • tűzoltóanyag-ipar használja
 70. IIIA csoport elemei:
  földfémek
 71. Al ox. száma vegyületeiben:
  +3
 72. Al fizikai tulajdonságai:
  • ezüstfehér
  • jól nyújtható, hengerelhető Image Upload 58 vékony lemezek, fóliák készítése
  • könnyűfém
  • rácsa: laponcentrált kockarács Image Upload 60 a fémrétegek viszonylag kis erő hatására is könnyen elcsúsznak egymáson
  • áramvezető tulajdonsága elmarad a legjobb vezetőköz képest, de könnyűfém volta miatt szívesen használják elektromos vezetékek készítéséhez
 73. Al reakciókészsége:
  viszonylag kis EN, viszonylag kis standardpotenciál jellemzi
 74. Al reakciói:
  • magas hőmérsékleten meggyújtható, vakító fénnyel ég el
  • levegő oxigénjével: szobahőmérsékleten reagál Image Upload 62 védő oxidréteg Image Upload 64 a levegőn nem korrodeálódik
  • ha a védőréteget eltávolítjuk (HgCl2-oldattal), reakcióba lép a vízzel Image Upload 66 Al(OH)(fehér pelyhes csapadék), H2
  • amfoter: híg savakban, lúgoldatban is oldódik, hidrogéngáz fejlődik

  • Image Upload 68
  • hajlamos a vízmolekulákkal komplexképzésre: [Al(OH)4]- - színtelen hidrokomplex, [Al(H2O)6]3+ - színtelen akvakomplex
  • tömény oxidáló savak passziválják
  • halogénelemekkel melegítve hevesen egyesül (Al és jódpor + 1 csepp víz katalizátor Image Upload 70 heves reakció)
  • termitreakció: fém-oxidból fémion redukciója, pl.:

  Image Upload 72 (2000-2500 °C, vasúti sínek összehegesztése)
 75. Al előfordulása:
  • elemi állapotban nem
  • vegyületei gyakoriak
  • fontosabb szilikátoknak lényeges alkotóeleme, ezek mállásterméke az agyag

  bauxit: sárgásvörös színezetű, földes külsejű kőzet, szennyező anyagi: víztartalmú vas-oxidok, kvarc, titán- és vanádium-oxidok, kémiailag kötött víz

  kriolit: színtelen, üvegfényű, tört felülete a jéghez hasonló (Image Upload 74 jégkő), Al-gyártás fontos segédanyaga

  korund: tiszta Al2O3, színtelen, nála csak a gyémánt a keményebb ásvány
 76. Az Al ipari előállításának két fő szakasza:
  • timföldgyártás, lényege: a tiszta Al-oxid előállítása
  • a timföld elektrolízise, lényege: a timföld redukciója olvadékelektrolízissel fémalumíniummá
 77. A timföldgyártás menete:
  • nyersanyag: bauxit
  • bauxit porrá őrlése
  • feltárás: NaOH-oldatban magas hőmérsékleten és nyomáson kioldják az Al vegyületeit Image Upload 76 nem oldódó anyag a szennyező vasvegyületek miatt vörös színű (vörösiszap)
  • ülepítés, szűrés, Al-tartalmú vegyületek hígítása vízzel Image Upload 78 rosszul oldódó Al(OH)3 válik le
  • szűrés, izzítás (kalcinálás) Image Upload 80 timföld

  Image Upload 82
 78. A timföld elektrolízisének menete:
  • a timföld olvadáspontja magas (2000 °C felett) Image Upload 84 1000 °C körül olvadó kriolitban oldják Image Upload 86 oldott timföldet elektrolizálják
  • elektrolízis grafitelektródok között
  • elektrolizáló berendezés: alumíniumkohó
  • 5-7 V, 13 ezer - 35ezer A egyenáram

  Image Upload 88

  • a képződő olvadt Al a kád alján, a grafitbélésen gyűlik össze
  • a kriolit védi meg az újraoxidálódástól
  • az anódon fejlődő oxigén reakcióba lép az anód anyagával Image Upload 90 CO, CO2 keletkezik, pótolni kell az anódszenet
 79. Al felhasználása:
  • a fémet és ötvözeteit nagy mennyiségben, sokféle területen használják
  • fém Al: elektromos vezetékek, fóliák, lemezek
  • ötvözetek: háztartási eszközök, ablakkeretek, gépalkatrészek, csomagolóanyagok, szerkezeti elemek, csövek, közlekedési eszközök gyártása
 80. Az Al környezeti hatásai:
  • az oldható Al-vegyületek a szervezetet károsítják
  • mivel az Al amfoter, ezért Al-edények, ételhordók használatakor ezt figyelembe kell venni
  • savak esők Image Upload 92 megnövekszik az élővizek Al-ion-tartalma
  • halak eltűnése: Al-mérgezés + lecsökkent pH, lecsökkent pH Image Upload 94 a savasodás miatt más fémek is oldódhatnak (Cd, Zn, Pb)
 81. IV. főcsoport fémei:
  Sn, Pb
 82. Ón, ólom ox. számai:
  • ón(II) kevésbé stabilis, mint az ón(IV)-vegyületek
  • ólomnál fordítva
 83. Az ón fizikai tulajdonságai:
  • ezüstfehér színű, jól nyújtható, kalapálható, hengerelhető nehézfém
  • 13 °C alatt szürke ónná alakul (allotrop módosulat)
  • szürke ón: gyémánthoz hasonló rácsszerkezet, szürke por
  • fehérón Image Upload 96 szürke ón átalakulás lassú folyamat, melynek eredményeként az óntárgy porrá hullik szét
 84. Az ón kémiai tulajdonságai:
  • levegőn vékony SnO hártya (passzív réteg)
  • égetve: SnO2
  • amfoter elem
 85. Az ón felhasználása:
  • régen sok használati tárgy készült belőle (edények, ivókupák, pénztárgyak)
  • napjainkban: vaslemezek bevonása Image Upload 98 fehér bádog
  • réz + ón = bronz
  • lágyforrasz/forrasztóón: ón + ólom
 86. Az ólom fizikai tulajdonságai:
  • friss vágási felületén élénk ezüstfényű, de az oxidáció miatt hamar sötétszürkévé alakul
  • hajlékony, jól hegeszthető, korrózióálló nehézfém
  • lágy, papírra lehet vele írni
  • olvadáspontja alacsony (kb. 330 °C), könnyen önthető
 87. Az ólom reakciókészsége:
  • nagyobb, mint az óné
  • negatív Image Upload 100
  • oldódása híg savban: megindul, de a felszínen keletkező ólom(II)-klorid ill. szulfát megakadályozza a további oldódást:

  Image Upload 102

  • híg salétromsav: alig oldódik
  • szénsav: jól oldódik
  • tömény oxidáló sav: oxidálja, de nem oldja:

  Image Upload 104
 88. Az ólom felhasználása:
  • vízvezetékek nyomócsövei
  • föld és víz alatti kábelek burkolatai
  • akkumulátorok lemezei
  • nehezék (mélytengeri halászok hálója, vitorlás hajók tőkesúlya)
  • ivóvíz: ha a hidrogén-karbonátok oldatban tartásához képest több szabad szénsavat tartalmaz Image Upload 106 ólomcső falán lévő, egyébként oldhatatlan vegyületek feloldódnak (PbO2) mérgező hatás
  • ólomötvözet: sörét, forrasztóón, csapágyfém
  • sugárvédelem: röntgenvizsgálatok, atomreaktorok kelléke
  • színes ólomvegyületek: festékek (pl. a rozsda ellen használt mínium)
 89. Az ólomvegyületek élettani hatásai:
  • mérgezőek
  • táplálék, ivóvíz útján kerülnek a szervezetbe
  • nehezen ürülnek ki az emberi és állati szervezetből, felhalmozódnak
  • mérgezhetnek a tetszetős, színes edények
  • ólomvegyületek okoznak: vérszegénység, érszűkület, magas vérnyomás, keringési zavarok, vérrögképződés, károsítják az idegrendszert
 90. Átmeneti fémek:
  • a d-mező elemei
  • átmeneti tulajdonságok az s- és p-mező fémjei között
 91. A mintegy 30 átmeneti fém legkülső elektronhéja:
  • ns2, kivétel: Cu, Cr - ns1
  • ezeknek a legkülső héj alatt lévő elektronhéj szerkezetében van eltérés
 92. A d-mező fémjeinek közös általános tulajdonságai:
  • nagy sűrűségű, kemény, magas olvadáspontú fémek
  • egymással és más fémekkel ötvözetet képeznek
  • egyesek nem oxidáló ásványi savakban is oldódnak, mások csak oxidálás után oldódnak savakban
  • kevés kivétellel különböző ox. számmal is szerepelhetnek
 93. A vascsoport elemei:
  • Fe, Co, Ni
  • itt az egymás mellett lévő elemek tulajdonságaik jobban hasonlítanak egymásra, mint az egymás alattiak
  • mindhárom fém sűrűsége nagy, olvadáspont a Co kivételével magas
  • mágneses mező hatására erősen mágneseződnek, a külső mágneses hatás után is mágnesesek maradnak
 94. A vas vegyértékelektron-szerkezete, kristályrácsa:
  • 4s23d6
  • kristályrács hőmérséklettől függ: vörösen izzó - laponcentrált kockarács Image Upload 108 jó megmunkálhatóság, szobahőmérséklet - tércentrált kockarács 
 95. A vas fizikai tulajdonságai:
  • tiszta állapotban szürkésfehér, fémes fényű, viszonylag lágy nehézfém
  • tiszta állapotban, különösen magas hőmérsékleten jól megmunkálható
  • ferromágneses tulajdonságú
  • elektromosságot, hőt jól vezeti
  • negatív standardpotenciál
 96. A vas nedves levegőn ...
  korrodeálódik, laza szerkezetű rozsda, az egész fém átalakulhat
 97. A Co és a Ni tulajdonságai ...
  • nagyon hasonlítanak a vasra
  • nem korrodeálódnak, felületükön összefüggő védő oxidréteg
 98. Vas égése:
  • a vaspor csillagszóró-szerűen elég
  • vas(III)-oxid keletkezik
 99. Vas- és kénpor reakciója:
  izzásig hevítve a keveréket vas(II)-szulfid keletkezik
 100. Vas és klór reakciója:
  a klór vas(III)-ig oxidálja a vasat
 101. Co és Ni nemfémes elemekkel alkotott vegyületeinek ox. száma:
  +2
 102. Vas és víz reakciója:
  vas a vörös izzás hőmérsékletén redukálja a vizet

  Image Upload 110
 103. Fe, Co, Ni oldódása savakban:
  • a Fe híg savakban hidrogénfejlődés közben oldódik (sósavval vas(II)-klorid képződik)
  • a vas(II)-ionok a keletkező oldatot zöld színűre festik
  • érintkezés a levegő oxigénjével Image Upload 112 sárga szín, vas(III)-ionok
  • tömény, oxidáló hatású savak a Fe felületét passziválják
  • Co, Ni híg savakból hidrogént fejleszt, 2+ töltésű fém-kationok keletkeznek
  • tömény oxidáló savak a Co-ot és Ni-t is passziválják
 104. Vas(II)-hidroxid csapadék színe:
  szürkészöld
 105. Vas(III)-hidroxid csapadék színe:
  vörösbarna 
 106. A Fe előfordulása:
  • az egyik legelterjedtebb elem a Földön
  • elemi állapotban ritkán (pl. vasmeteoritok)
  • vasat kisebb-nagyobb mennyiségben minden kőzet tartalmaz
 107. A vas ércei:
  • mágnesvasérc/magnetit: Fe3O4
  • vörösvasérc/hematit: Fe2O3
  • barnavasérc/limonit: FeO(OH)
  • vaspát/sziderit: FeCO3
 108. A vasgyártás lényege:
  az ércek redukálószerrel történő redukciója
 109. Hol történik a nyersvas előállítása?
  nagykohó/nagyolvasztó
 110. A vasgyártás anyagai:
  • vasérc
  • koksz
  • salakképző anyagok, pl. mészkő
  • segédanyag: levegő
 111. A vasgyártás menete:
  • aprított vasérc + salakképző anyag
  • a kohóba váltakozva adagolják ezt a keveréket és kokszot
  • fentről lefelé haladva az anyagok hőmérséklete emelkedik, magas hőmérsékleten reagálnak az alulról befúvott forró levegővel
  • koksz egy része elég Image Upload 114 megfelelő hőmérséklet biztosítása, CO2 keletkezik Image Upload 116 ezt az izzó szénréteg redukálja CO-dá
  • a vasérc redukálását végzi: koksz (közvetlen redukció) + CO (közvetett redukció)
  • a salakképző a vasérc szennyeződéseivel reagál, jól olvadó szilikát-olvadékot képez

  • Image Upload 118
  • salak: kémiailag tisztítja a vasat + megvédi az oxidációtól
  • a kohó alján csapolják le az olvadt vasat és a salakot
  • torokgázok: kohó felső részén hagyják el a kohót - CO- és hidrogéntartalom Image Upload 120 éghetőek Image Upload 122 levegő előmelegítése
  • a keletkezett nyersvas a kokszból, egyéb anyagokból szennyezéseket old fel, 3-4 tömeg% szenet tartalmaz Image Upload 124 kemény, rideg, nem hegeszthető
  • egy része: öntöttvas - gépek, szerkezeti elemek készítése
  • nagy része: acélgyártás
 112. Az acélgyártás lényege:
  • a nyersvas széntartalmának csökkentése
  • nyersanyag: nyersvas, termék: acél - C-tartalma 1,7 tömeg% alatt van
 113. Acélgyártás folyamata:
  • olvadt nyersvason magas hőmérsékletű oxigént fúvatnak át
  • az oxigén a felesleges széntartalmat szén-dioxiddá alakítja + egyéb szennyezéseket is oxidálja, amelyekből salak keletkezik
  • a salak az acél felszínéről eltávolítható
  • acélt a konverter megdöntésével ürítik ki
 114. Edzett acél:
  • magas hőmérsékletre hevített és hirtelen lehűtött acél
  • kemény, rideg, törékeny

  ha az edzett acélt utólag néhány száz fokra melegítik, és lassan hűtik le: megeresztés Image Upload 126 rugalmas, szívós acél
 115. Rozsdamentes acél:
  Cr- és Ni-tartalom
 116. A Fe élettani jelentősége:
  • minden élőlénycsoportnak fontos
  • növényeknél vashiány: klorózis
  • hemoglobin, mioglobin, enzimek működése
  • immunrendszer
 117. Ni, Co élettani hatása:
  • Ni allergén
  • Co vegyületei rákkeltőek
 118. Másodfajú fémek:
  • a d-mező azon elemei, amelyekben a d-alhéj telített
  • Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg
 119. Rézcsoport:
  Cu, Ag, Au
 120. A rézcsoport tulajdonságai (vegyértékelektron-szerkezet, ox. szám):
  • vegyértékhéj elektronszerkezete: ns1(n-1)d10
  • mindhárom elem képes +1-es ox. számú vegyületet képezni
  • Cu: +2-es vegyületek a legállandóbbak
  • Au: +3-as vegyületek a legállandóbbak
  • a rézcsoport ionjainak elektronszerkezete nem nemesgázszerkezetű
  • Cu2+-ionok vízmentes állapotban: színtelen, vizes állapotban: halványkék
 121. A rézcsoport elemeinek fizikai tulajdonságai:
  • Cu, Au színes
  • Ag fehér 
  • jól megmunkálható nehézfémek
  • jó hő- és elektromos vezetés
  • viszonylag nehezen reagáltathatók
  • nagy EN-ú fémek
  • standardpotenciál pozitív
 122. A Cu fizikai tulajdonságai:
  • vöröses színű nehézfém
  • félkemény, más fémmel ötvözve keménysége megnő
  • jól nyújtható, szívós fém
  • hőt, áramot kitűnően vezeti
 123. A Cu kémiai tulajdonságai:
  • száraz levegőn hosszú idő után megsötétedik (CuO)
  • nedves levegőn: patina ("nemes rozsda") Image Upload 128 megóvja a további átalakulástól
  • oxigénnel reagál, CuO keletkezik
  • rézdrót + kéngőzök = barnásfekete CuS
 124. A Cu oldódása, komplex ionok képződése:
  • vízzel, híg savakkal, lúgoldatokkal nem reagál
  • sósavban nem oldódik
  • csak oxidáló hatású savakban oldódik
  • tömény, meleg kénsav oldja

  Image Upload 130

  salétromsavban hidegen is oldódik

  • a hidratált réz(II)-ion akvakomplex: [Cu(H2O)4]2+
  • lúgos közegben: a réz(II)-ionok kék színű réz(II)-hidroxid csapadék formájában kiválnak

  • Image Upload 132
  • a csapadék hevítés hatására megfeketedik (CuO)
  • a réz(II)-hidroxid csapadék ammóniaoldat feleslegében stabilis komplex ion keletkezése közben oldódik:

  Image Upload 134

  a nem oxidáló savak levegő jelenlétében elősegítik a réz oxidációját:

  Image Upload 136
 125. A Cu jól ötvözhető:
  • Zn, Sn, Ag, Fe, Al
  • ötvözéssel keménysége nő, előnyösen változik önthetősége és megmunkálhatósága
 126. Cu ötvözetei:
  • Cu + Zn - sárgaréz
  • Cu + Sn - bronz
  • Cu + Ni - újezüst, alpakka
 127. Cu előfordulása:
  • elemi állapotban is
  • fontos érce a kuprit (Cu2O)
  • malachit zöld, azurit kék színű rézásvány
 128. Cu előállítása:
  redukcióval
 129. A Cu élettani hatásai:
  • fémréz nem mérgező, ionjai mérgezőek
  • alacsonyabb rendű élőlények érzékenyek a réz-ionokra: permetszer, gabonacsávázás
  • emberre a 0,1 g feletti rézmennyiség ártalmas
 130. Ag fizikai tulajdonságai:
  • fehér színű, élénk fényű fém, finom pora fekete
  • réznél puhább, aranynál keményebb 
  • az arany után a legjobban alakítható fém
  • a legjobb hő- és elektromos vezető
 131. Ag kémiai tulajdonságai:
  • reakciókészsége kicsi
  • nedves levegő hatására szobahőmérsékleten is fekete réteg
 132. Ag oldódása:
  • tömény salétromsav: Ag-t először oxidálja, aztán oldja (választóvíz)
  • oldódik forró, tömény kénsavban
  • híg ásványi savakban, lúgokban nem oldódik

  ezüstionokból lúg hatására: barnásfekete AgOH-csapadék Image Upload 138 vizet veszít, Ag2O

  ammóniaoldat feleslegében hatására: a csapadék feloldódik, diamin-ezüstion keletkezik

  Image Upload 140
 133. Az ezüst-nitrát-oldatból ammóniaoldat hatására ...
  • csapadék válik le, amely az ammónia feleslegében feloldódik
  • az oldathoz formalint adva és melegítve, a színtelen oldat megfeketedik, és a kémcső falán ezüsttükör válik ki
 134. Az Ag környezeti hatásai:
  • az Ag-vegyületek mérgezőek
  • néhány vegyületet a gyógyászat alkalmaz
  • a fémezüst erős gomba- és baktériumölő hatással rendelkezik
 135. A fekete-fehér fényképezés alapjai:
  • ezüst-halogenid alapú fényképészeti alapanyagok
  • exponálás után a bomlatlan ezüst-halogenidek eltávolítása, a kép fixálása
  • pozitív kép: a sötétkamrában a film képét fotópapírra vetítik
  • fotópapír: fényérzékeny réteg, mint a filmtekercsen Image Upload 142 előhívás, rögzítés
 136. Az Au fizikai tulajdonságai:
  • sárga, csillogó fény
  • keménysége nem nagy
  • az összes fém között a legjobban nyújtható és hengerelhető
  • elektromosságot, hőt kitűnően vezeti
 137. Az Au kémiai tulajdonságai:
  • a levegőn nem változik
  • a legtöbb kémiai anyaggal szemben ellenálló
  • a tömény salétromsav sem támadja meg
  • a királyvíz oldja (tömény sósav és salétromsav 3:1 V-arányú elegye)
  • elemi állapotban fordul elő
 138. Au felhasználása:
  • elektronikai ipar: Au + nemesfémek ötvözetei
  • irányítástechnikai berendezések, elektromos mérőkészülékek, számítógépek egyes részei
  • ékszerek
  • karát: viszonyszám, mekkora az ötvözetben az arany tömegaránya, a színarany 24 karátos
 139. A cinkcsoport elemei, jellemzők:
  • Zn, Cd, Hg
  • vegyértékelektron-szerkezet: ns2(n-1)d10
  • vegyületeikben az ox. szám +2
 140. Zn fizikai tulajdonságai:
  kékesfehér színű, könnyen megolvasztható nehézfém
 141. Zn kémiai tulajdonságai, reakciói:
  • közepes EN
  • negatív standardpotenciál
  • levegőn állva felületén vékony, összefüggő oxidréteg
  • hevítve elég, ZnO keletkezik
  • Zn-por és S-por keveréke hevítve hirtelen fellobban, ZnS keletkezik
 142. Zn oldódása:
  • savakban, lúgokban hidrogénfejlődés közben oldódik
  • lúgoldattal 4 hidroxidionnal alkot komplexet:

  Image Upload 144 , dinátrium-tetrahidroxo-cinkát
 143. Zn előfordulása:
  • elemi állapotban nem fordul elő
  • ércei: szfalerit (ZnS), cinkit (ZnO)
 144. Zn felhasználása:
  • korrózióvédő bevonat a vas felületén (horganyzott bádog - tetőfedő lemez, esőcsatorna, kanna, stb.)
  • fontos ötvözete a sárgaréz
  • ZnO: lakkok, festékek, púderek, gyógyászatban szárító szer
  • ZnS: erős megvilágítás után sötétben világít, röntgenbesugárzás hatására fluoreszkál, ZnS-hoz kis mennyiségű radioaktív anyag: megvilágítás nélkül is világító festék, pl órák számlapja
 145. Zn élettani hatása:
  • nagyobb mennyiségben mérgező
  • kis mennyiségben sok élőlény és az ember számára is nélkülözhetetlen
 146. Cd tulajdonságai:
  • Zn-hez hasonló fém
  • korrózióvédelemben bevonatként jobb, mint a Zn
  • magas ára akadályozza széles körű alkalmazását
  • lúgos akkumulátorok, elemek készítése
  • vegyületei nagyon mérgezőek
 147. A Hg tulajdonságai:
  • az egyetlen szobahőmérsékleten cseppfolyós fém
  • felületi feszültsége nagy, ezért nem nedvesít
  • erősen párolog
  • EN nagy
  • pozitív standardpotenciál
  • levegőn nem változik
  • kénnel szobahőmérsékleten egyesül (HgS nem mérgező)
  • a Hg oxigénnel közvetlenél nem reagáltatható, mert oxidja hő hatására bomlik
 148. Hg oldódása:
  • sav- vagy lúgoldatokból nem fejleszt hidrogént
  • tömény oxidáló hatású savakban oldódik

  Image Upload 146
 149. A Hg ötvözetei:
  • amalgámok
  • Ag, Cu-amalgám: fogtömésre
 150. Hg előfordulása:
  elemi állapotban, HgS formájában
 151. Hg felhasználása:
  • régen hőmérők töltése
  • napjainkban: laboratóriumi eszközök, kvarclámpák, műszerek
 152. Hg élettani hatása:
  • gőze tartósan belélegezve mérgező
  • oldódó vegyületei mérgezőek
 153. Mn oxidációs számai:
  • +2, +4
  • nemfémekre jellemző magas +6, +7 
 154. Mn fizikai tulajdonságai:
  • ezüstszürke fém
  • felületén vékony rétegben oxidálódik
  • állandó módosulata a vasra emlékeztet
  • különböző ötvözeteiben a korrózióállóságot növeli
 155. Mn +2-es ox. számú vegyületei:
  • mangán(II-klorid), mangán(II)-szulfát
  • rózsaszínűek, vízben jól oldódnak
 156. Barnakő (tulajdonságai):
  • mangán(IV)-dioxid
  • vízben rosszul oldódó, barna csapadék
  • kitűnő oxidálószer, klórgázt lehet vele fejleszteni

  Image Upload 148

  katalizáló hatás: a hidrogén-peroxid bomlását gyorsítja
 157. A kálium-permanganát tulajdonságai:
  • Mn-atom +7-es ox. számú
  • köznapi neve hipermangán
  • lilásfekete, fémfényű, csillogó kristályok
  • vízben kitűnően oldódik, az oldat színe lila
  • erős oxidálószer Image Upload 150 köznapi életben: fertőtlenítés
  • a redoxititrálások egyik oxidálószere
  • klór előállítására laboratóriumban használható
  • hevítés hatására oxigén szabadul fel belőle, és mangán(IV)-dioxid keletkezik
Author
der_murrkater
ID
205702
Card Set
Fémek
Description
fémek
Updated