zonghe keben 60-65

 1. nian2ling2
  年龄
 2. po4huai4
  破坏
 3. shu2xi1
  熟悉
 4. you2qu4
  有趣
 5. shi2ji4
  实际
 6. pu3bian4
  普遍
 7. fa1da2
  发达
 8. gu3li4
  鼓励
 9. pei4he2
  配合
 10. gui1ze2
  规则
 11. xiang1si4
  相似
 12. yi2dong4
  移动
 13. han2leng3
  寒冷
 14. que1shao3
  缺少
 15. xiang1xin4
  相信
 16. xiang3shou4
  享受
 17. mo4yang4
  模样
 18. dan1diao4
  单调
 19. ou3er3
  偶尔
 20. yi1zhi4
  一致
 21. guan1jian4
  关键
 22. yong3qi4
  勇气
 23. yinqi3
  引起
 24. you2yu4
  犹豫
 25. wei1qu1
  委屈
 26. pi2fu1
  皮肤
 27. suo1xiao3
  缩小
 28. li3mao4
  礼貌
 29. xi3yue4
  喜悦
 30. xiang1chu3
  相处
 31. yi4wu4
  义务
 32. jie3shi4
  解释
 33. dao4di3
  到底
 34. xian3ran2
  显然
 35. pei2tong2
  陪同
 36. zi1xi4
  仔细
 37. xuan3ze2
  选择
 38. ke2sou
  咳嗽
 39. gui1mo2
  规模
 40. wei3ba
  尾巴
 41. shuang1jia1
  庄家
 42. hu2luan4
  胡乱
 43. shan4sheeng4
  战胜
 44. ji2shi3
  即使
 45. si4yang3
  饲养
 46. dan1wu
  耽误
 47. cu4jin4
  促进
 48. sheng1cun2
  生存
 49. gan1cui4
  干脆
 50. fan4wei2
  范围
 51. yong1bao4
  拥抱
 52. jiao1tong1
  交通
 53. wei1xiao4
  微笑
 54. jiao1qu1
  郊区
 55. an1pai2
  安排
 56. huai2yi2
  怀疑
 57. zao1gao1
  糟糕
 58. can1guan1
  参观
 59. dao4qian4
  道歉
 60. yuan2liang4
  原谅
 61. shu3jia4
  暑假
 62. huo2po
  活泼
 63. ji4hua4
  计划
 64. shu2xi1
  熟悉
 65. ji1dong4
  激动
 66. jian1ku3
  艰苦
 67. ai2
 68. cheng1
 69. rang3
 70. ping2qiong2
  平穷
 71. qing2lv3
  情侣
 72. xie1
 73. bao4fa1
  爆发
 74. xiao1chu2
  消除
 75. pan1deng1
  攀登
 76. tao2
 77. yan2
  沿
 78. xiu4
 79. he2ai3
  和蔼
 80. can2kuai4
  惭愧
 81. yi4li4
  毅力
 82. huan3huan
  缓缓
 83. te4ji4
  特技
 84. chong1shi2
  充实
 85. qian2li4
  潜力
 86. dao4de2
  道德
 87. tao1tao1bu4jue2
  塔塔不觉
 88. chuan2bo1
  传播
 89. wai4miao4
  外苗
 90. si1chou2
  丝绸
 91. ji4shuo1
  即说
 92. guo3
 93. rou2ruan3
  柔软
 94. can2
 95. huang2di4
  皇帝
 96. tu2an4
  图案
 97. lu4xu4
  陆续
 98. fu4za2
  复杂
 99. kuo4da4
  扩大
 100. re4chao2
  热潮
 101. zhen1gui4
  珍贵
 102. jian1bang4
  肩膀
 103. qi2yu2
  其余
 104. gen1ju4
  根据
 105. xiong2xing4
  雄性
 106. ling3di4
  领地
 107. yi3zhi4
  一致
 108. wei1xie2
  威胁
 109. ze2ren4
  责任
 110. chao2dai4
  朝代
 111. jian4li4
  建立
 112. wei2yi1
  唯一
 113. fen2mu4
  坟墓
 114. chi4bang3
  翅膀
 115. jiang3jie3
  讲解
 116. chuan3
 117. qi2ji4
  奇迹
 118. zhen4jing1
  震惊
 119. wa1jue2
  挖掘
 120. xian1yan4
  鲜艳
 121. gui1mo2
  鬼魔
 122. quan1
 123. shen2qi2
  神奇
 124. jiang4lin2
  降临
 125. wu3dao3
  舞蹈
 126. zhen4dong4
  震动
 127. jie2zou4
  节奏
 128. qin2fen4
  勤奋
 129. pei4fu2
  佩服
 130. zhang3sheng1
  掌声
 131. jian4zhu4shi1
  建筑师
 132. mu4jiang
  木匠
 133. shan4yu2
  善于
 134. nao3jin1
  脑筋
 135. mo2xing2
  模型
 136. zhu4zi
  柱子
 137. ge2
 138. tou4
 139. zhao4
 140. feng2
 141. shao1wei1
  稍微
 142. gai3zao4
  改造
 143. nu4qi4
  怒气
 144. leng4
 145. yi4pang2
  一旁
 146. mo3
 147. xiao4shun4
  孝顺
 148. xin1
 149. liu2lu4
  流露
 150. ji2du4
  嫉妒
 151. zong3suan4
  总算
 152. meng3
 153. chong1dong4
  冲动
 154. bi1
 155. he2bi4
  何必
 156. cheng2shu2
  成熟
 157. sao3zi
  嫂子
 158. xian2qi4
  嫌弃
 159. qing2xu4
  情绪
 160. chen2mo4
  沉默
Author
Anonymous
ID
20529
Card Set
zonghe keben 60-65
Description
chinese vocab test 60-65
Updated