Érzékelés

 1. Inger =
  külső és belső környezeti hatás, amely a szervezetben valamilyen változást idéz elő
 2. Mi képes inger felvételére?
  receptor
 3. Adekvát inger:
  az az inger, amelyre a receptorsejt érzékeny
 4. Ingerület =
  • az inger terjedési formája, akcióspotenciál-sorozat
  • az ingert a receptor felveszi, az inger hatására elektromos feszültségváltozás alakul ki, és továbbítódik a központi idegrendszerbe 
 5. Érzet=
  feldolgozott ingerület
 6. Érzékelő apparátus = analizátor =
  • az érzőműködés egysége
  • receptor + bevezető ideg + bevezető pálya + agykérgi központ működési együttese
 7. Érzékelés =
  ingerek felvétele és ingerületté alakítása receptorok segítségével
 8. Észlelés =
  magasabb rendű idegrendszeri folyamat, az ingerület tudatosítása és integrálása
 9. Hallucináció =
  • = érzékcsalódás, káprázat
  • érzékelés nélkül keletkező érzet
 10. Illúzió =
  az észlelt valódi inger helytelen értelmezésén, a hamis látszaton vagy önámításon alapuló szubjektíven torzult érzéki csalódás
 11. A receptorok jellemzői:
  • a külvilág ingereit receptorok segítségével érzékeljük
  • érzékszervekben, bőrben, izomban található ingerfelvevő, érzékelő sejtek
  • jelátalakítók, akcióspotenciál-sorozatot képeznek
  • érzőidegsejtek közreműködésével ingerület formájában fut tovább az ingerület az idegrendszeri központba
  • itt tudatosul, majd a válaszreakciót ingerület formájában a mozgatóidegek továbbítják az ingerületet végrehajtó szervekhez
  • a receptorok csoportjai az érzékszervek

  • a receptorsejtek lehetnek:
  • módosult idegsejtek, pl a csapok és pálcikák
  • hámszöveti és kötőszöveti eredetűek Image Upload 1 nincs saját axonjuk, az ingerületet egy másik idegsejt továbbítja
  • szabad idegvégződések
 12. Receptorok csoportosítása elhelyezkedésük szerint:
  • exteroreceptor
  • interoreceptor
 13. Receptorok csoportosítása az inger jellege szerint:
  • termoreceptor
  • kemoreceptor
  • fotoreceptor
  • mechanoreceptor
 14. Feloldóképesség=
  • térbeli/időbeli
  • két ingernek milyen távol kell lennie egymástól ahhoz, hogy két külön ingerként észlelje őket a receptor
 15. Alsó ingerküszöb =
  amekkora ingerintenzitás már észlel az egyén
 16. Különbségi küszöb =
  az inger fizikai paramétereiben bekövetkezett legkisebb változás, amely az érzékelő személy számára változásként érzékelhető
 17. Adekvát érzet =
  az agykéreg adott központjában kialakuló specifikus válasz
 18. Kétpontküszöb-térkép:
  • két érzékelési pont elkülönítése
  • pl. milyen közel vihetjük a körző két hegyét, mielőtt egy pontnak érzékelnénk a szúrást
 19. Látható fény =
  • 380 és 800 nm hullámhossz-tartományú elektromágneses rezgés
  • 380 nm: ibolya
  • 800 nm: vörös
 20. Hogy jut a szemből az ingerület az agyba?
  • csapok és pálcikák ingerülete Image Upload 2 bipoláris idegsejtek Image Upload 3 dúcsejtek Image Upload 4 látóideg
  • II. agyidegen keresztül
  • a látóideg kereszteződése: a látóideg rostjai részben átkereszteződnek, mindkét szem belső látóteréből Image Upload 5 ellentétes oldali agyfélteke, külső látótérből Image Upload 6 azonos oldali agyfélteke
  • Image Upload 7 nyakszirti lebeny, látókéreg
 21. A szemgolyó rétegei:
  ínhártya, érhártya, ideghártya
 22. Az ínhártya jellemzői:
  • a szemgolyó külső hártyája, fehér, rostos, ereket és idegeket nem tartalmaz
  • elülső része az átlátszó, domború szaruhártya
 23. Az érhártya jellemzői:
  • erekben gazdag, táplálja az ideghártyát
  • külső része a szivárványhártya (írisz): ebben festéksejtek, simaizmok
  • közepén a pupilla nyílása
  • belső elülső rész: sugártest, lencsefüggesztő rostokkal Image Upload 8 a szemlencse domborúságát szabályozza, erei csarnokvizet termelnek
 24. Az ideghártya jellemzői:
  • =retina
  • a szemgolyó belső burka, a fénylátás helye
  • "fordított" felépítésű, legbelül található a pigmentréteg, a receptorsejtek távolabb vannak a fénytől
  • csapok: a sárgafoltban tömörülnek Image Upload 9 színlátás
  • pálcikák: fényintenzitás érzékelése
  • dúcsejtek: bipoláris idegsejtekkel állnak összeköttetésben, axonjuk a látóideg, kilépési helyük a vakfolt
 25. A szem segédszervei:
  • szemöldök: mechanikai védelem
  • szemhéj: pislogással eloszlatja a könnyet
  • szempilla: porvédelem
  • könnymirigyek: a szemüreg belső zugában vannak, könnyet termelnek - könny: enyhén sós ízű, baktériumölő hatású, nedvesít, tisztít
  • kötőhártya: a szemgolyó és a szemüreg közötti résben, érhálózatban és idegvégződésekben gazdag
  • szemmozgató izmok: 3 pár harántcsíkolt izom (2 pár egyenes, 1 pár ferde)
 26. A szem fénytörő közegei és felszínei:
  • 4 fénytörő közeg:
  • szaruhártya: fénytörése nem szabályozható
  • csarnokvíz: a sugárizom erei termelik, színtelen folyadék, víz és albumin alkotja
  • szemlencse: átlátszó, kettősen domború lencse, domborúsága szabályozható, fénytörése változik
  • domborúságával törőképessége fokozódik
  • üvegtest: 98%-ban víz alkotja
  • átlátszó, kocsonyás, kitölti a szemgolyót, biztosítja a szem állandó alakját
  • fénytörése nem változtatható

  • fénytörő felszínek:
  • a szaruhártya elülső felszíne, a szemlencse elülső és hátulsó felszíne
 27. A retinán keletkező kép jellemzői:
  fordított, kicsinyített, valódi kép
 28. Látótér =
  a külvilágnak az a szelvénye, melynek fényingereit a mozdulatlan szem egy időben érzékeli
 29. Dioptria =
  • a fénytörés egysége
  • a méterben kifejezett fókusztávolság reciproka
 30. A sugárizom működése:
  • közelre nézés: a sugártest izmai összehúzódnak, a lencsefüggesztő rostok ellazulnak, a lencse saját rugalmasságánál fogva domborúbbá válik, a lencse fénytörő képessége nő
  • távolra nézés: a sugártest izmai elernyednek, a lencsefüggesztő rostok kifeszülnek, a lencse laposabb lesz, a lencse fénytörő képessége csökken
 31. Csapok és pálcikák felépítése:
  sejttest és a fényérzékelő rész korongszerű membránrendszere, amelynek belsejében látóbíbor található
 32. A pálcikák jellemzői:
  • feladatuk: fényintenzitás érzékelése, fény-árnyék-látás
  • már egy beérkező foton ingerületet kelt Image Upload 10 rodopszin bomlik retinalra és opszinra
  • pácikák a sárgafolton nincsenek, a sárgafolt körül nagy számban fordulnak elő
  • kb. 120 millió van belőlük
 33. A csapok jellemzői:
  • a pálcikáknál rövidebbek, zömökebbek
  • színlátás, 3 típus: vörös, zöld, kék
  • működésükhöz 5-7 fotonnyi energia kell
  • fényelnyelő pigmentjük a jodopszin
  • a sárgafolton van belőlük a legtöbb
  • az ideghártyán kb. 6 millió van belőlük
 34. A látórendszer kapcsolata az egyensúlyérzéssel:
  • ha a fej mozgatásának sebesség állandósul, a félkörös ívjáratokat kitöltő folyadék felveszi a mozgás sebességét, áramlása megszűnik, a receptorsejtek nyúlványai visszatérnek eredeti helyzetükbe, ingerület nem képződik
  • ezért nem érzékeljük behunyt szemmel az egyenletes forgómozgást a körhintán
  • forgatás közben a szemgolyó a forgatási pont ellen mozdul ki, amikor a szemkitérés maximális, a forgatás irányában új pontot fixál (nystagmus)
  • a forgatás abbahagyása után ellenkező irányú szemmozgás lép fel
 35. A pupillareflex jellemzői:
  • a szivárványhártya közepén található kerek nyílás a pupilla
  • fényrekesz, a szembe jutó fény mennyisége ezen keresztül szabályozható
  • erős fényben és közelre nézéskor szűkül
  • sötétben vagy távolra nézéskor nagyobbra nyílik
  • szemhéjzáró reflex: erős zajra pislogás a válaszreakció
 36. A távolságészlelés működése:
  • a szemmozgató izmok + sugártest izmainak működése ad információt a látott tárgy távolságáról
  • látótér JOBB oldalán lévő tárgy képe: JOBB szem BELSŐ és a BAL szem KÜLSŐ felére vetül
  • a látóideg részlegesen kereszteződik át: a belső része igen, a külső nem
  • a két szem által közvetített információ ugyanarra az agyterületre érkezik
  • távolság becslése: tapasztalat, tanult mechanizmusok is fontosak
 37. Pontszerű vetülés:
  • = a receptornak mindig ugyanaz a központi idegsejtje
  • a talamuszban és az agykéreg sejtoszlopaiban figyelhető meg, lehetővé teszi a feldolgozó, értelmező tevékenységet
 38. Akkomodáció =
  a szem alkalmazkodik az optimális fénymennyiséghez, a szemlencse közelre nézéskor domborúbb, távolra nézéskor laposabb lesz Image Upload 11 közelre nézés fárasztja, távolra nézés pihenteti a szemet
 39. Távollátás:
  • a közeli tárgyakról a receptorsejtek mögött képződik éles kép
  • domború lencséjű szemüveggel vagy kontaktlencsével korrigálható
  • öregkori távollátás: a szemlencse rugalmassága az életkorral romlik
 40. Rövidlátás:
  • fénytörési hiba, mely során a szembe érkező fénysugarak már a retina előtt egyesülnek
  • okozhatja a normálisnál hosszabb szemtengely, vagy fokozott törőerő
  • homorú lencsével korrigálható
 41. Szürkehályog:
  • a szemlencse idős korban átlátszatlanná válik
  • oka: a lencse kóros anyagcseréje v. az erős napsugárzás
  • sebészeti úton eltávolítják, állandó görbületű műanyag lencsét helyeznek a szembe
 42. Zöldhályog
  • = glaukóma
  • a csarnokvíz felszaporodik, növeli a szem belsejében a nyomást
  • tünetek: látásromlás, fejfájás, szivárványszerű gyűrűk látása a fényforrás körül
  • ha a nyomás nagy, akkor a szem belsejét kitöltő folyadék az érhártya ereit az ínhártyához szorítja, így az ideghártya sejtjei elpusztulnak
 43. Kötőhártya-gyulladás:
  • vírus, baktérium okozhatja
  • szemhéj megduzzad, kötőhártya kivörösödik, a szem váladékos lesz
 44. Kancsalság:
  a két szem tengelye nem párhuzamos
 45. Asztigmia:
  a szaruhártya fénytörési zavara
 46. Színtévesztés:
  • a színtévesztő ideghártyájában az egyik csap rossz, nem kellően érzékeny, vagy az általa érzékelt színtartomány eltolódik valamelyik másik csap színtartománya felé
  • vizsgálata: színes korongokból álló ábra felismertetésével
 47. Retinaleválás:
  • vakságot okozhat
  • az ideghártya eltávolodik a helyéről, pl. durva ütés hatására
  • lehetetlenné válik a látás
 48. Farkasvakság:
  • = szürkületi vakság
  • A-vitamin-hiány miatt
 49. Hang:
  a levegő longitudinális rezgése, a közeg sűrűsödése és ritkulása
 50. Hullámhossz:
  a hullám két azonos fázisban lévő pontjának távolsága (m)
 51. Frekvencia:
  • =rezgésszám
  • időegység alatt létrejövő rezgések száma
 52. Amplitúdó:
  a levegőoszlop legritkább és legsűrűbb pontja közötti nyomáskülönbség
 53. A fül részei:
  külső, középső, belső fül
 54. A külső fül jellemzői:
  • fülkagyló: porcos, a hangok terelésére szolgál
  • külső hallójárat: a levegő rezgését továbbítja a dobhártyához
 55. Mi a dobhártya?
  kötőszövetes válaszfal a külső hallójárat és a  középfül között
 56. Fülkürt szerepe:
  • = Eustach-kürt
  • nyomáskiegyenlítést tesz lehetővé a dobhártya két oldala között (a garaton át)
 57. Hallócsontok, szerepük:
  • kalapács, üllő, kengyel
  • emelőként továbbítják a rezgést a belső fül ovális ablakára 
  • dobhártya és kengyel talpának felületaránya 17:1 Image Upload 12 rezgés erősítése
 58. Hogy tudnak a hangok az ovális ablakhoz jutni?
  külső fül + hallócsontok vagy csontvezetés
 59. Hol helyezkedik el a belső fül ürege?
  a koponya halántékcsontjának belsejében
 60. Mi alkotja a labirintust?
  csiga + helyzetérzékelő szerv
 61. A csiga felépítése:
  • folyadékkal kitöltött üregét két hártya három részre osztja
  • a csiga csúcsán a folyadékhullám átterjed az alsó járatra, a kerek ablakon nyelődik el
 62. Melyik a hallószervnek az a része, amely a nyomáshullámot elektromos jellé alakítja? működés
  • Corti-féle szerv
  • a hártyás csigában, az alaphártya felső járat felé eső területén helyezkedik el
  • támasztó- és szőrsejtek, ezen fedőhártya
  • a folyadék nyomásváltozására a fedőhártya eltérő ütemben mozdul el, mint a mindkét szélén rögzített alaphártya Image Upload 13 a szőrsejtek nyúlványai hozzányomódnak a fedőhártyához Image Upload 14 ingerület
 63. Az ember hallástartománya:
  20-20 ezer Hz
 64. Hely elve:
  • csiga működési elve
  • egy adott frekvencia mindig ugyanott kelt ingerületet
  • a rövid hullámhosszú, magas hangok a csiga alapjához közeli szőrsejteket ingerlik
  • a nagyobb hullámhosszú hangok a csiga csúcsához közeli szőrsejteket ingerlik
 65. A szőrsejtek által kialakított ingerület útja:
  bipoláris idegsejtek axonjai Image Upload 15 VIII. agyideg a nyúltagyba Image Upload 16 középagy Image Upload 17 talamusz Image Upload 18 hallóközpont az agykéreg halántéklebenyén
 66. A zajszennyezés jelensége:
  • kellemetlen, zavaró hang
  • forrásai: közlekedés, ipari zajok, szabadidős tevékenységek, kültéri zaj, épületgépészeti zaj, kommunális zaj
  • hatások: zavarja a kommunikációt, csökkenti a teljesítőképességet, maradandó halláscsökkenés
  • a zajártalom kezdetben a magas tartományban okoz halláskiesést, aztán a mély hangok érzékelése romlik, gátlódik a beszéd megértése
  • 140 dB felett: fájdalomküszöb
 67. Régebben gyárakban gyakori betegség:
  • szelektív süketség
  • egy adott hangmagasság kiesése
  • a gépek folyamatos, azonos frekvenciájú hangja ugyanazokat a szőrsejteket ingerli
 68. A belső fül labirintusa hátsó részének szerepe:
  helyzetérzékelés
 69. Az egyensúly-érzékelő szerv felépítése, működése:
  • tömlőcske, zsákocska, három félkörös ívjárat
  • faj térbeli, statikus elhelyezkedése: tömlőcske, zsákocska
  • a tömlőcske egyenes vonalú egyenletes mozgást is érzékel, a zsákocska rázkódásra is érzékeny
  • tömlőcske és zsákocska hártyás üregét folyadék tölti ki, falukban egy-egy receptorsáv
  • szőrsejteket kocsonyás anyag borítja, benne: kalcium-karbonát-kristályok
  • e szemcsék tömegvonzásnak megfelelő elmozdulását érzékelik a szőrsejtek 
  • fej gyorsuló, lassuló mozgása: félkörös ívjáratok
 70. Az ingerület útja a helyzetérzékelő szervből:
  • bipoláris neuronok axonjai Image Upload 19 VIII. agyideg rostjai Image Upload 20 nyúltagy, híd, középagy 
  • középagyi mag: kapcsolatban van a gerincvelőn keresztül a vázizmokkal, szemmel, kisaggyal
  • Image Upload 21 talamusz Image Upload 22 agykéreg fali lebenyének elülső-alsó része
 71. Ízlelés és szaglás közös jellemzői:
  • kémiai receptorok a külvilág ingereit fogják fel
  • szükséges az érzékelt anyagok oldódása
  • az általuk keltett érzet ritkán közömbös
  • szaglóreceptor: távolsági receptor
  • ízérzékelés: közvetlen ingerforrás
 72. Mi az ízérzékelés alapja?
  • alapízek: édes, savanyú, sós, keserű
  • újabb kutatások: ún. umami íz, hasonlóan kellemes hatás, mint az édes Image Upload 23 pl. glutaminsav okozza (Na-glutamát: ízfokozó)
  • édes íz: mono- és diszacharidok, alkoholok, szacharin, glicin, stb.
  • sós íz: kis atomtömegű, kis koncentrációban jelen lévő fémionok
  • savanyú íz: szerves és szervetlen savak, a gyengébb szerves savak hatására erősebb érzet alakul ki az agykéregben
  • keserű íz: általában elkerülő reakciót vált ki - alkaloidok, nehézfémionok, szervezetet károsító egyéb anyagok

  édes és umami íz: nyelvcsúcs, keserű íz: nyelvgyök, sós és savanyú íz: nyelv két oldalán 
 73. Az ízérzékelő rendszer felépítése:
  • receptorsejtek ízlelőbimbókba tömörülnek a nyelven, garatban, lágyszájpadon, gégefedőn
  • nyelven az ízlelőbimbók a nyelv körülárkolt szemölcseinek árkában helyezkednek el
  • ízlelőbimbó: támasztósejt + megnyúlt ízlelősejt (receptor)
  • Image Upload 24 bipoláris idegsejtek Image Upload 25 VII., IX., X. agyideg érzőrostjai Image Upload 26 nyúltagy, talamusz, agykéreg fali lebenyének elülső-oldalsó területe: komplex ízérzet
 74. A szaglás jellemzői:
  • a szaglóhám az orrüreg felső részének nyálkahártyájában található
  • az orrnyálkahártyát borító folyadékban oldódó anyagok keltenek ingerületet a receptorsejtekben
  • receptor: az oldott gázokat az érzőidegsejtek dendritjeikkel kötik meg
  • az ingerület az I. agyidegen keresztül jut az agykéreg homloklebenyébe, a talamusz elkerülésével
  • gyors adaptáció
  • számtalan feltételes és feltétlen reflex épül szagokra
  • Proust-hatás: érzelmek szagokhoz kötődése, könnyebben emlékezünk olyan dolgokra, amelyek jellegzetes szagokhoz kapcsolódnak
  • feltételezés: alapszagokat érzékelünk
 75. A bőrben található receptorok:
  mechanikai, hő, fájdalomérzékelő
 76. A bőr felsőbb rétegében található receptorok működése:
  • mechanikai, hő, fájdalom
  • hátsó szarv Image Upload 27 átkapcsolás Image Upload 28 adott szelvény ellentétes oldala Image Upload 29 oldalsó köteg Image Upload 30 nyúltvelő
 77. A bőr mélyebb rétegében található receptorok működése:
  • mechanikai receptorok, izom receptorai
  • hátsó szarv Image Upload 31 közvetlenül a gerincvelő azonos oldali hátsó kötege Image Upload 32 nyúltvelő Image Upload 33 átkereszteződés Image Upload 34 talamusz Image Upload 35 agykéreg szomatikus érzőkérge: két félteke fali lebenyének elülső részén 
 78. Hol találhatók fájdalomérzékelő szabad idegvégződések?
  a központi idegrendszert kivéve szinte mindenhol
 79. A fájdalomreceptor működése:
  • gerincvelő Image Upload 36 agytörzsi hálózatos állomány Image Upload 37 talamusz magjaiban átkapcsolás Image Upload 38 agykérgi központ: elsősorban a homloklebeny, de pontszerű vetülés nem mutatható ki
  • a fájdalomról a hipotalamusz és a limbikus rendszer is értesül
 80. Mit jelent, hogy a bőrből és a zsigeri szervekből befutó érzőrostok konvergálnak?
  • több területen is hatást keltenek Image Upload 39 kisugárzás
  • pl. szív oxigénhiánya a bal karban, vesekő okozta fájdalmat a herezacskóban érzi az ember
 81. Mi jön létre éles fájdalomra?
  általános szimpatikus hatás
Author
der_murrkater
ID
204881
Card Set
Érzékelés
Description
érzékelés
Updated