Idegrendszer

 1. Az idegrendszer feladata:
  • biztosítja az élőlények alkalmazkodását a változó környezethez
  • összehangolja és irányítja a szervezet szervrendszereinek működését
  • információk felvétele - feldolgozása - válaszinformációk leadása
 2. A vezérlés jellemzői:
  • egyirányú kapcsolat, utasítás a központtól
  • nincs visszacsatolás, a vezérléssel irányított rendszer nem hat vissza a vezérlőrendszerre
 3. Szabályozás jellemzői:
  • Kétirányú kapcsolat a központ és az irányított rendszer között
  • összehasonlítás a "kell" és a "van" jelek között, ebből hibajel képzése, majd folyamatos módosítás a visszajelzés alapján
 4. A visszacsatolás jellemzői:
  • a homeosztázis minden tényezőjének van egy optimális értéke, amelyet a szabályozórendszerek állítanak be
  • receptorok mérik az aktuális értéket ("van" érték)
  • a mért értéket a szabályozórendszer összehasonlítja az optimális értékkel ("kell érték"), és ennek megfelelően változtatja az értéket beállító szerv működését
  • pozitív visszacsatolás: a központ a hibajellel megegyező előjelű hatással módosítja a rendszer működését
  • negatív visszacsatolás: a központ a hibajellel ellentétes előjelű hatással módosítja a rendszer működését
 5. Különböző korok elgondolásai az idegrendszer működéséről:
  • viasztábla: születéskor üres viasztábla, amely teleíródik az emlékekkel az élet során, minél puhább a viasz, annál jobb az memóriájú emberről van szó
  • mechanikus gőzgép: folyadékmozgást gondoltak az idegsejtekben (mechanikus működés)
  • telefonközpont: elektromos jelzés fut be a központba, ahol az kiértékel, majd átkapcsol, választ küld a megfelelő szervhez
  • számítógép: memóriák, melyeket kapcsolatok sokasága köt össze, a memóriában lévő információval tudnak műveleteket végezni a programok
 6. Az idegsejt általános jellemzői:
  • az idegszövet alaki és működési egysége
  • az idegrendszer neuronokból és gliasejtekből áll
  • az emberi idegrendszer kb. százmilliárd neuronból áll
  • a neuronok feldolgozzák a bejövő információkat, irányítják a szervezet működését
 7. A neuron felépítése:
  sejttest, plazmanyúlványok

  • sejttest
  • központi idegrendszerben: szürkeállomány (gerincvelőben belül, nagyagyban és kisagyban kívül), kéreg, magvak
  • sejtalkotói: sejtplazma, sejtmag, mitokondriumok, fehérjeszintetizáló szemcsék (sejttestben és dendritben)

  • plazmanyúlványok
  • dendritek: rövid nyúlványok
  • axonok: hosszú nyúlványok, lehet velőshüvelyes vagy csupasz
  • a központi idegrendszerben: fehérállomány (a gerincvelőben kívül, kisagyban és nagyagyban belül), pályák
  • környéki idegrendszerben: 31 pár gerincvelői és 12 pár agyideg
 8. Nyúlványok alapján a neuronok:
  • unipoláris (egynyúlványú): pl. gerinctelenekben
  • pszeudounipoláris (álegynyúlványú): pl. gerincvelői idegekben
  • bipoláris (kétnyúlványú): pl. érzősejtek
  • multipoláris (soknyúlványú): emberi idegsejtek
 9. Idegsejtek típusai működés szerint:
  • érző: érző információt szállít a központba
  • mozgató: mozgató információt szállít a központból
  • interneuron: a neuronokat kapcsolja össze, CSAK a szürkeállományban van
 10. A gliasejtek jellemzői:
  • az idegsejtek mellett az idegszövet alkotói
  • kitöltik a helyet az idegsejtek között
  • az idegsejt táplálásáról gondoskodnak (az idegsejtek energiatermelésükhöz kizárólag glükózt használnak)
  • osztódóképességüket megőrzik
  • a környéki idegrendszerben egyes axonok körül a gliasejtek velőshüvelyt hoznak létre
  • a mielines velőshüvely többrétegű szigetelést hoz létre, meggyorsítja az idegroston az impulzusvezetést
 11. A dendritek, a sejttest, és az axonok működése:
  • dendritek: az ingerületet továbbítják a sejttest felé
  • sejttest: itt történnek az anyagcsere-folyamatok, a fehérjeszintézis, az ingerületek feldolgozása
  • axonok: ingerület vezetése a sejttestből kifelé
 12. A SM jellemzői:
  • sclerosis multiplex
  • az idegrendszer egyes részein a velőshüvely elpusztul, így az idegsejtek nem lesznek képesek továbbítani az ingerületet
  • autoimmun betegség, a szervezet megtámadja a saját idegszövetét, lebontja az idegsejtek védőburkát, lerakódásokat képez, gyulladásokat okoz
  • tünetei: beszéd- és látászavar, zsibbadás
  • nem gyógyítható, gyógytornával kezelhető
 13. Nyugalmi potenciál fogalma és jellemzői:
  • a nyugalomban lévő sejt membránjának két oldala között kialakuló feszültség (potenciálkülönbség)
  • a féligáteresztő hártya két oldala eltérő ionösszetételű
  • belső oldal negatív (fehérjeanionok), és több a K-ion, kevesebb a Na-, Ca-, Cl-ion
  • külső oldal pozitív (Na-ionok nagy koncentrációja)
  • A K-ionok a csatornákon a koncentrációkülönbségnek megfelelően igyekeznek kijutni a sejtből, ami a Na-ionok és a nagyméretű anionok számára gyakorlatilag nem lehetséges
  • Na-K-pumpa: nyugalmi állapotban a hártyán átjutó Na-ionok kijuttatása aktív transzporttal
 14. Akciós potenciál fogalma:
  • a membrán két oldala között az inger hatására kialakuló feszültségváltozás
  • szakaszai: depolarizációs és repolarizációs fázis
 15. Ingerküszöb:
  a membránnak az a legkisebb depolarizációja, amelyik kiváltja az akciós potenciált
 16. Küszöbinger:
  az a legkisebb energiamennyiség, amelynek hatására már kialakul az akciós potenciál
 17. Minden vagy semmi törvénye:
  ha az inger nagysága eléri az ingerküszöböt, mindig ugyanolyan nagyságú és irányú potenciálváltozás jön létre, ellenkező esetben nem alakul ki akciós potenciál
 18. Akciós potenciál mechanizmusa:
  • inger éri a sejthártyát, a membrán átjárhatóvá válik
  • ionkapuk, ioncsatornák nyílnak meg, Na-ion-beáramlás Image Upload 1 depolarizácó, túllövés
  • K-ion-kiáramlás indul meg, megszűnik a csúcspotenciál, repolarizáció
  • az inger erőssége a csúcspotenciál-hullámsorozat frekvenciájában kódolt
 19. A potenciálváltozás tovaterjedése:
  • ha a sejttestet egy időben több inger éri, a helyi potenciálok az axon eredésénél összeadódnak
  • ha az így kialakult helyi membránpotenciál eléri a küszöbpotenciált, akkor az axonon végighaladó potenciálhullám alakul ki
  • az ingerület az axonon szaltatorikusan terjed, a szinapszisban adódik tovább
  • csupasz axonon az ingerületvezetés lassú
  • az ingerületvezetés az axon átmérőjétől is függ (minél vastagabb, annál gyorsabb)
 20. Szinapszis:
  idegsejtnek idegsejttel vagy más sejttel kialakított működésbeli kapcsolata
 21. Szinapszis részei:
  preszinaptikus membrán, szinaptikus hólyagok, szinaptikus rés, posztszinaptikus membrán receptormolekulákkal, átvivőanyagot bontó enzimek
 22. Szinapszis típusai:
  kémiai, elektromos
 23. Elektromos szinapszis jellemzői:
  • a két membrán között kicsi a rés
  • az ionáramlás közvetlenül áttevődik
  • gyors ingerületátadás
  • főleg a gerinctelenekre jellemző
 24. Kémiai szinapszis általános jellemzői és működése:
  • nagyobb szinaptikus rés
  • a folyamat lassú, 05-2 ms szinaptikus késés
  • egy irányban vezeti az ingerületet Image Upload 2az axonvégződésben az idegvégfácska végbunkójában lévő hólyagokból exocitózissal neurotranszmitter jut ki
  • lehet serkentő vagy gátló szinapszis
  • az érkező akcióspotenciál-sorozat frekvenciájának megfelelő számú szinaptikus hólyag exocitózissal ürül a szinaptikus résbe
  • az átvivőanyag a fogadó membrán receptorához kötődik specifikusan, reverzíbilisen
  • változik a posztszinaptikus membrán ionáteresztő képessége, potenciálváltozás történik
  • nemcsak a receptorokhoz a végrehajtó szerv felé futnak potenciálváltozások, hanem a receptorokhoz futó rostok is szabályozók, ők állítják be a receptorok ingerküszöbeit
 25. Mi lehet ingerületátvivő anyag?
  Leggyakrabban aminosav, aminosav-származék, peptid
 26. Központi idegrendszerben leggyakoribb neurotranszmitter:
  • glutaminsav
  • fontos szerep: tanulás, emlékezés, epilepszia kialakítása
 27. Szerotonin szerepe:
  • normális magatartási folyamatok
  • alvás-ébrenlét
  • étvágy
 28. Serkentő szinapszis jellemzői:
  • az ingerületátvivő anyag kötődése után a receptorfehérje a fogadó membrán Na- és K-csatornáit nyitja meg, hipopolarizál
  • csökken az ingerküszöb
  • a szinaptikus hólyag gömb alakú
  • elhelyezkedése: a dendriten, esetleg a sejttesten
  • átvivő anyagai: acetilkolin, noradrenalin, glutaminsav, szerotonin
 29. Gátló szinapszis jellemzői:
  • A K-ion- és Cl-ioncsatornákat nyitja meg, a membránpolaritás nő, hiperpolarizál
  • az ingerküszöb nő
  • a szinaptikus hólyag tojásdad alakú
  • elhelyezkedés: a sejttesten az axoneredésnél
  • átvivő anyagai: gamma-amino-vajsav (GABA), glicin
 30. A nem szinaptikus kapcsolat jellemzői:
  • az ingerület nem szinaptikus terjedése során az idegekből felszabaduló ingerületátvivő anyag diffúzió útján befolyásolhatja a távoli idegelemek működését is
  • ingerületátadás bekövetkezhet pl. hormonok hatására is, szöveti hormonok hatására megnyílhatnak a membráncsatornák
 31. A drogok általános hatása:
  fokozzák a szinapszisokban a neurotranszmitterek felszabadulását, és gátolják lebontásukat
 32. A drogok szerkezete ...
  • hasonló az átvivőanyagokéhoz
  • a receptorokhoz kötődve az átvivőanyag helyére léphetnek, megnyitva a fogadó membrán ioncsatornáit
 33. Narkotikum hatására példa:
  foghúzás Image Upload 3 az axon köré kerülő oldat egy időre megszünteti az axon ingerületvezető képességét
 34. Izgatószerek hatása:
  fokozzák az ingerület áttevődését, vagy csökkentik a központok ingerküszöbét
 35. A kokain hatása:
  • hatására neurotranszmitterek (legfontosabb a dopamin) felszabadulnak, hozzákötődnek a posztszinaptikus membrán receptoraihoz Image Upload 4 az üzenet továbbítódik
  • normális esetben a dopamint egy pumparendszer visszaszívja, a kokain ezt blokkolja, így a kokain a receptorokon marad, és ezzel fokozott ill. elnyújtott hatás éri a sejteket
 36. Az idegrendszer anatómiai felosztása:
  • központi idegrendszer
  • gerincvelő, agyvelő
  • agyvelő: nagyagy, agytörzs (nyúltagy, hídagy, középagy), köztiagy (hipotalamusz, talamusz), kisagy

  • környéki idegrendszer
  • 31 pár gerincvelői ideg
  • 12 pár agyideg
 37. Mi védi az idegrendszer központi részét?
  • csontos tok
  • agy- ill. gerincvelői folyadék
  • agyhártyák (kemény, pókháló, lágy agyhártya)
 38. Miből áll a környéki idegrendszer?
  idegrostok alkotta idegekből és a neuronok sejttesteiből álló dócokból
 39. Mag:
  az idegsejtek sejttestjeinek csoportja a központi idegrendszerben
 40. Pálya:
  az idegrostok kötegei a központi idegrendszerben
 41. Idegrost:
  velőshüvelyes axon
 42. Dúc:
  idegsejtcsoportok a környéki idegrendszerben
 43. Ideg:
  kötőszövettel elkülönített idegrost a környéki idegrendszerben
 44. Gerincvelői idegek jellemzői:
  • 31 pár, a gerincvelő mellett kétoldalt
  • szimmetrikusan kapcsolódnak a gerincvelőhöz
  • vegyes idegek: érző-, mozgató-, és vegetatív rostokat tartalmaznak
  • érző- és mozgatóinformációkat szállítanak
 45. Agyidegek általános jellemzői:
  • 12 pár
  • nem szimmetrikusak
  • 10 pár az agytörzsből ered
  • érzők, mozgatók, illetve kevert idegek
  • a szagló- és látóideg nem valódi agyideg, az agy nyúlványai (a valódi agyidegeket a bipoláris érzőneuronok axonjai alkotják)
 46. Agyidegek felsorolása
  • I. szagló - a nagyagy egy átkapcsolással a szaglóhámig kinyúló része
  • II. látó - köztiagy kihelyezett része, amely a szem ideghártyájáig nyúlik
  • III. közös szemmozgató - csak mozgatórost
  • IV. sodorideg - csak mozgatórost
  • V. háromosztatú - érző- és mozgatórostok (kevert ideg)
  • VI. távolító - csak mozgatórost
  • VII. arcideg - kevert ideg
  • VIII. halló- és egyensúlyozó - csk érzőrost
  • IX. nyelv-garat ideg - kevert ideg, rostjai a garat falában, nyelvben, nyálmirigyekben végződnek
  • X. bolygóideg - szinte valamennyi zsigeri szervhez futnak rostjai
  • XI. járulékos ideg - fejbiccentő izom és a csuklyásizom mozgatóidege
  • XII. nyelv alatti ideg - csak mozgatórost, a nyelv egyik mozgatóidege
 47. Az idegrendszer élettani felosztása
  • szomatikus/testi idegrendszer:
  • központjai a gerincvelőben és a nagyagyban
  • szenzoros és motorikus működés, akarattól függő irányítás

  • vegetatív/zsigeri idegrendszer
  • központjai a gerincvelőben, agytörzsben, köztiagyban
  • szimpatikus/készenléti és paraszimpatikus/feltöltődéses működés
  • akarattól független irányítás
 48. Mit szabályoz a vegetatív idegrendszer?
  a belső szervek működését
 49. Hol található a nagyagy idegsejtjeinek legnagyobb része?
  a barázdákkal megnövelt felületű agykéregben
 50. Az idegrendszer az információit a (1) veszi fel, melyek (2) érzékenyek. A (1) a központ felé információt továbbító idegsejtek (3), axonjaik (4). Az információ (5) a központban történik, (6) végzik. A (7) a mozgatóidegsejtek, ezek axonjai a (8). Végrehajtók: (9).
  • 1. receptorsejtekből
  • 2. adekvát ingerekre
  • 3. az érzőidegsejtek
  • 4. az érzőidegek
  • 5. feldolgozása
  • 6. interneuronok
  • 7. végrehajtó szerv felé információt továbbító idegsejtek
  • 8. mozgatóidegek
  • 9. a szervekben található izmok és mirigyek
 51. A központi idegrendszer szerveződése ...
  hierarchikus
 52. Mit jelent, hogy a központi idegrendszer szerveződése hierarchikus?
  • működésének többsége több szinten képviselt
  • a legegyszerűbb válaszokat a gerincvelő is ki tudja alakítani
  • a kissé bonyolultabb működéseket az agytörzs végzi
  • az agytörzs feletti köztiagy a vegetatív működés felső szabályozója, a kéregbe jutó információk előzetes szűrője
  • a legbonyolultabb felépítésű és működésű rész a nagyagy
 53. A központi idegrendszer ősibb része:
  a gerincvelő
 54. A gerincvelő elhelyezkedése:
  a csigolyaívek között, a gerinccsatornában
 55. A gerincvelő burkai:
  lágy agyhártya, pókhálóhártya, kemény agyhártya
 56. Mi a liquor?
  Közös agy-gerincvelői folyadék, táplál és véd
 57. A gerincvelő felépítése:
  nyaki, háti, ágyéki, keresztcsonti szakasz
 58. Gerincvelő részei:
  • belső, lepke formájú szürkeállomány
  • külső fehérállomány
 59. Szürke- és fehérállomány felosztása:
  • szarv: a gerincvelő szürkeállományának területe - hátsó, oldalsó, középső, elülső rész
  • köteg: a gerincvelő fehérállományának területe - hátsó, oldalsó, elülső rész
 60. Gyökér fogalma:
  • a gerincvelői idegeknek közvetlenül a gerincvelő melletti rostjai
  • perifériáról bevezető érzőidegrost: hátsó gyökér
  • elöl kilépő velőshüvelyes axonok: elülső gyökér
 61. A szarvak hosszában ... alkotnak.
  oszlopokat
 62. A szürkellomány felépítése:
  • hátsó szarv, központi rész: interneuronok
  • elülső szarv: mogatósejtek
  • oldalsó szarv: központi vegetatív sejtek - háti és ágyéki szakaszon!
 63. A fehérállomány felépítése:
  • a szürkeállomány körül
  • axonokból áll
  • felszállópályák: hátul és oldalt
  • leszállópályák: elöl és oldalt
 64. A gerincvelő feladatai, működése
  • reflexközpont
  • izomtónus kialakítása
  • védekező mechanizmusok
  • a bőr reflexes érszűkülete
  • nemi szervek vérbősége

  • a gerincvelőben NINCS érzősejt
  • érzősejtek sejttestei a csigolyaközti dúcokban vannak (a gerincvelő két oldalán, a csigolyaközti résekben)
  • érzősejtek: 2 axon, egyik a receptroból a sejttestbe, másik a hátsó gyökéren keresztül a hátulsó szarvba
  • az elülső gyökéren át a gerincvelő mozgató- és vegetatív rostjai lépnek ki
 65. A vegetatív reflexek jellemzői:
  • lehet szimpatikus és paraszimpatikus
  • receptor a belső szerv falában vagy a bőrben (elsősorban fájdalom- és hőérzékelő receptor)
  • ingerület: bevezető szár (gerincvelői ideg) Image Upload 5 hátsó gyökéri érződúc, kétnyúlványú idegsejtek gerincvelőbe vezető nyúlványai Image Upload 6 gerincvelő hátsó szarva Image Upload 7 interneuron Image Upload 8 a a gerincvelő oldalsó szarva: központi vegetatív neuron, melynek axonja az elülső gyökéren keresztül csatlakozik a gerincvelői ideghez Image Upload 9 a szerv falában lévő vegetatív dúc mozgatóneuronja
 66. A szomatikus reflexek lehetnek:
  • izomeredetű reflex
  • bőreredetű reflex
 67. Térdreflex jellemzői:
  • izomeredetű, szomatikus, monoszinaptikus, kétneuronos reflex
  • feladata: a normális testhelyzet fenntartása
  • működése: az izom megnyújtása az izomban lévő receptorokban (izomorsókban) található speciális rostok meghosszabbodásával jár, ami ingerli a receptorokon végződő érző idegeket
  • ingerület Image Upload 10 afferens (az ingerületet a központi idegrendszer felé vezető) neuronokon keresztül Image Upload 11 csigolyaközti dúc érzőneuronja Image Upload 12 szürkeállomány hátsó érzőszarva Image Upload 13
  •  szinapszis Image Upload 14 alfa-motoneuron: gerincvelő szürke állományának elülső szarvában Image Upload 15
  • efferens (az ingerületet a központi idegrendszertől a környéki testrészek felé vezető) motoros rostokon Image Upload 16 motoros véglemez Image Upload 17 munkaizomrostok Image Upload 18 az izom összehúzódik.
  • az izomorsó afferens ingerületei gátolják az antagonista izmokat ellátó alfa motoros neuronokat Image Upload 19 reciprok gátlás
 68. Bőreredetű reflex jellemzői:
  • pl. fájdalomreflex, keresztezett hajlító-feszítő reflex
  • receptora a bőr fájdalomérzékelő szabad idegvégződése
  • afferens szár: gerincvelői idegen az ingerület a hátsó gyökéren át jut a csigolyaközti dúcban lévő érzőneuronhoz
  • a gerincvelő interneuronjai a hátsó szarvban felveszik az ingerületet
  • elágazás: felszállópályák a hátsó kötegen át a kéregig, leszállópályák a mellső kötegen át a mozgatóidegsejtig
  • interneuronok iktatódnak közbe, melyek az azonos oldali, illetve másik oldai mozgatóneuronhoz futnak
  • efferens szár: az elülső szarv mozgatóneuronja az azonos oldali hajlítóizmig fut, ami összehúzódik
  • keresztezett hajlító-feszítő reflex: az érintett végtagon hajlítás, a másik oldali végtagon a feszítőizmok összehúzódása történik, így a testhelyzet megtartható
 69. Az agy egyedfejlődése:
  • Egyedfejlődésünk kezdetén kialakuló csőidegrendszer feji végén megjelenő agyhólyag falában gyarapszik az idegsejtek száma
  • Megjelenik az előagy, középagy, utóagy
  • Előagy Image Upload 20 nagyagy, köztiagy
  • Középagy megmarad egy egységként
  • Utóagy Image Upload 21 híd, nyúltagy, kisagy
 70. Az agykamrák elhelyezkedése, jellemzői
  • Az agyhólyag üregének maradványaként az idegrendszer fejlődése során agykamrák alakulnak ki
  • I, II. agykamra - nagyagy
  • III. - köztiagy
  • IV. - agytörzs és kisagy között
  • összefüggő üregrendszer
  • IV. agykamra vékony csatornával kapcsolódik a gerincvelői csatornához
  • a kamrák falának érfonataiból folyamatosan termelődik az agyfolyadék, amit a gerincvelői csatorna vezet el
  • csecsemőknél agyfolyadék túlzott felszaporodása Image Upload 22 vízfejűség
 71. A központi idegrendszert védő tényezők:
  • vér-agy-gát (endothel és astrociták együttműködése)
  • vér-liquor-gát
 72. Az agy vérellátása
  • az agy idegsejtjei a legintenzívebb anyagcserével rendelkező sejtek, DE:
  • nem tudnak sem oxigént, sem glükózt tárolni
  • 4 fő artéria lép be: 2 nyaki verőér, 2 gerincartéria Image Upload 23 agy alapján gyűrűvé egyesülnek Image Upload 24 ebből a körartériából jobb és bal oldal irányába 3-3 végartéria
  • a végartériák között további kapcsolat nincs, elzáródásuk az adott terület elhalásához vezet
 73. Az agytörzs általános jellemzői
  • a gerincvelő folytatása
  • keresztülhaladnak a központi idegrendszer felszálló- (háti oldal) és leszállópályái (hasi oldal)
  • a szürke- és fehérállomány nem különül el élesen Image Upload 25 magok, melyeket hosszabb-rövidebb idegrostok kötnek össze Image Upload 26 agytörzsi hálózatos állomány, elemei egy rendszerként működnek
  • a hálózatos állomány nincs közvetlen kapcsolatban a pályákkal, oldalágakkal (kollaterális) megkapja az információt, befolyásolhatja azok tartalmát Image Upload 27 összerendező szerep
  • információkat továbbít, az érző- és mozgatópályák átkapcsolóállomása, vegetatív működéseket szabályoz
  • emeletszerű működés Image Upload 28 alsóbb és felsőbb központok
 74. A nyúltagy jellemzői
  • az agytörzs legalsó területe, a gerincvelő folytatása
  • a pályák legnagyobb része itt átkereszteződik
  • életfontosságú vegetatív központok: kilégzés, belégzés, emésztés, vérkeringés (érszűkítés és -gátlás)
  • nyálkahártyareflexek központjai: nyelés, nyálelválasztás, szopás, hányás, tüsszentés, köhögés
  • a szürke- és fehérállomány nem különül el élesen, a szürkeállomány magvakra tagolódik
  • az izomtónust serkenti
 75. A hídagy jellemzői
  • a nyúltagy felett található
  • az agytörzs középső területe
  • a kisagy féltekéit hídként köti össze
  • vegetatív serkentő és gátló központok: légzés, szívműködés, vérkeringés koordinálása
  • a nyúltvelői központok működését összehangolja, felülszabályozza
  • a szürke- és a fehérállomány nem különül el élesen
  • az izomtónust gátolja
 76. A középagy jellemzői
  • az agytörzs felső része
  • a szürke- és fehérállomány nem különül el élesen
  • a nagyagyból érkező leszállópályák átkapcsolási helye
  • tudat alatti automatikus mozgások központja: rágási reflex, pupillareflex, hallással kapcsolatos reflexek, az izomtónus szabályozásának reflexei, bonyolult testtartási reflexek
 77. Az agytörzsi hálózatos állomány jellemzői
  • végighúzódik az agytörzsön, a gerincvelőtől a talamuszig
  • térbeli idegsejthálózat, a diffúz idegrendszerhez hasonló
  • sejtjei egymással összeköttetésben állnak, más-más magvakban vannak
  • figyelemmel kíséri a receptorokból érkező információkat, szabályozza a magasabb rendű központok aktivitását
  • középagyi szakasz: izomtónus fenntartása a serkentő és gátló neuronokkal
  • nincs kapcsolata más célszervekkel, csak más agyterületekkel
  • koordináló, összehangoló szerep
  • az agykéreg ébrenléti állapota a hálózatos állomány középagyi részének hatására alakul ki
  • a középagyi neuronok roncsolásos sérülése mély gátlási állapotot vált ki (kóma)
  • az ébrenlét és az alvás napi ritmusát az agytörzs irányítja
 78. Az alvás jelensége
  • alvás-ébrenlét: az idegrendszer ritmusos működése
  • köztiagyi-nyúltvelői szabályozás alatt áll, egyes agytörzsi magvak ingerlése alvást, más agytörzsi neuroncsoportokból a nagyagyba haladó pályák aktiváló hatást váltanak ki
  • alvás közben magas az ingerküszöb, csökken a kapcsolat a külvilággal
  • a test és az idegrendszer felfrissüléséhez vezet, az energiatartalékok feltöltődnek
  • intenzív fehérjeszintézis Image Upload 29 elhasználódott fehérjék cseréje, a membránok és szinaptikus alkotórészek újraképzése
  • fontos a tanulás, információfeldolgozás miatt
  • két formája: lassú hullámú (NREM-fázis), paradox fázis (REM)
  • REM-fázis: az alvó ember csak nehezen ébreszthető fel, de a spontán ébredés gyakori, ekkor keletkeznek az álomképek elsősorban
  • az alvás összefügg a szervezet cirkadián ritmusával
  • befolyásolja: a melatonin hormon Image Upload 30 a fény hiánya hatással van a tobozmirigy melatonintermelésére, ami elősegíti az elalvást 
 79. EEG-vizsgálat jellemzői:
  • =elektroenkefalográfia
  • az agy elektromos jeleit erősítik, írókarral összekötött készülékbe vezetik
  • agyhullámok alvás közben: alfa - nyugodt, béta - éber, gamma - figyelő, delta - mélyen alvó, théta - szendergő
  • betegség esetén rendellenes agyhullámok (pl. epilepszia - tüskegörbék)
 80. Elméletek az alvás funkcióival kapcsolatban
  • adaptív elméletek:
  • az alvás a mozdulatlanság miatt megóvja az élőlény attól, hogy a sötétség beállta után ragadozók prédájává legyen

  • regenerációs elméletek:
  • az idegrendszer fáradtságát piheni ki az alvás alatt, a homeosztázis megóvását szolgálja
  • REM-fázis: felesleges érzelmek eltüntetése, fontos élmények rögzítése, érzelmi feldolgozás

  • védőgátlás-elmélet:
  • az alvás biológiai értelme: védi a tartós ingerléstől az agysejteket, amelyek, ellentétben a legtöbb testi sejttel, nem pótolhatók
 81. A köztiagy általános jellemzői
  • az agyvelő agytörzs feletti szakasza
  • az agy alapján található, az agyféltekék beborítják
  • részei: talamusz, hipotalamusz
 82. A hipotalamusz jellemzői
  • = a látótelep alatti rész
  • az idegsejtek magokat alkotnak, a fel- és leszállópályák áthaladnak rajta
  • jelentős kapcsolat a magok között, ide kapcsolódik az agyalapi mirigy
  • a vegetatív működések felsőbb szabályozója
  • a vegetatív idegrendszeren és a hormonrendszeren keresztül fejti ki hatását
  • szimpatikus-paraszimpatikus hatások központja
 83. A hipotalamusz központjai:
  • szimpatikus: fűtő-, paraszimpatikus: hűtőközpont
  • vízforgalom-szabályozási központ (ozmoreguláció)
  • éhség-jóllakottsági központ
  • a biológiai óra összehangolója
  • a belső környzeti tényezők fontos integrátora
  • dühközpont, fájdalomérzés egyik központja, kapcsolat a limbikus rendszerrel
 84. A hipotalamusz hormontermelése:
  • a hipofízis elülső lebenyének hormontermelését szabályozó, serkentő és gátló faktorok
  • oxitocin
  • ADH (vazopresszin)
 85. A talamusz jellemzői
  • = látótelep
  • fehérállományán fel- és leszállópályák haladnak át, jelentős a magok közti kapcsolat
  • átkapcsolóhely az összes agykéreg felé haladó felszálló- vagy érzőpálya számára, KIVÉTEL: I. agyideg (szaglópálya)
  • magjaiban az ingerületek átkapcsolódnak, az agykéreg előtt előzetesen feldolgozódnak, szűrőként működik
 86. A kisagy általános jellemzői
  • a koponya tarkótájékán
  • két félteke, erősen barázdált felszín
  • a kéreg három sejtrétegű, jellemző sejtje a Purkinje-sejt
  • keresztmetszet: kívül szürkeállomány, amely faágszerűen benyomul a fehérállományba, a fehérállomány pályái összeköttetésben vannak a többi agyterülettel, a nagyagy érző- és mozgatóközpontjaival
 87. A kisagy működése
  • ellenőrzi a test egyensúlyának megtartását
  • segíti a test térbeli helyzetének megőrzését
  • célvezérelt mozgások, sima mozdulatok
  • összehangolja a mozgásokat, segíti az izomtónus fenntartását
  • gátolja az egyensúly elvesztését okozó mozgásokat
  • alkohol hatására a működése részlegesen gátlódik (ittas ember bizonytalan járása)
 88. A limbikus rendszer jellemzői
  • az agyféltekék széli részén, a kérgestest körül helyezkedik el, vannak kérgi és kéreg alatti magvai
  • akaratlagosan nem befolyásolható
  • értékeli a külvilágból érkező hatásokat
  • a hipotalamusszal alkot működési egységet
  • itt található a hipotalamusz dühközpontját gátló központ és a nagyagy szomatikus szaglóközpontja
  • érzelmekkel kapcsolatos vegetatív reakciók: sírás, elpirulás, nevetés, stb.
  • két magrendszer: belső kör, külső kör
  • külső kör: érzelmekkel kapcsolatos vegetatív működések, a beérkező ingerek és a saját viselkedés minősítése
  • belső kör: válogatás a környezet ingerei között, emléknyomok rögzítése, tanulás Image Upload 31 ez a terület irányítja, hogy milyen emléknyomokat hol és hogyan rögzítsen az agykéreg
 89. A nagyagy általános jellemzői
  • a koponyaüregben található
  • agyhártyák borítják
  • agyfolyadék: táplál és véd
  • két félteke, melyeket a kérgestest köt össze
  • felszíne kb. 2200 cm
  • felszínét barázdák és tekervények növelik
  • barázdák: nyílirányú hasadék, központi barázda, Sylvius-árok
  • lebenyei: fali lebeny, halánték-, homlok-, nyakszirtlebeny
  • kamrarendszer: az agyhólyag üregrendszerének maradványa
  • kívül szürkeállomány, belül fehérállomány
 90. A nagyagy szürkeállományának jellemzői
  • = agykéreg
  • sejtoszlopok formájában működik (agykérgi oszlopok)
  • az oszlop mind a 6 sejtrétegen átnyúlik, átmérője 0,1 mm, kb. 10 ezer idegsejtet tartalmaz, szinaptikus kapcsolat a szomszédos oszlopokkal is Image Upload 32 gátolhatják a szomszédos oszlopokat, és mintázat jön létre az agykéreg felületén

  • 6 sejtréteg:
  • kívülről befelé: asszociációs sejtek, szemcsesejtek, piramissejtek, szemcsesejtek, piramissejtek, asszociációs sejtek
  • 2. és 4. réteg (külső és belső szemcsesejtek) - ide futnak be közvetlenül a nem specifikus és közvetlenül a specifikus felszállópályák Image Upload 33 érzőműködés
  • 3. és 5. sejtréteg (piramissejtek) - csúcsi dendritjük merőlegesen fut az agykéreg felszínére, mozgató- és asszociációs működés
 91. A nagyagy fehérállományának jellemzői
  • pályákból épül fel
  • projekciós pálya: agykéregbe bevezető érzőpályák, kivezető mozgatópályák
  • asszociációs pálya: féltekén belüli területeket köt össze
  • kommisszurális pálya: két félteke részarányos pontjai között létesít összeköttetést
  • törzsmagvak: elszórt magcsoportok a fehérállományban, fontos átkapcsolóhelyek
 92. A nagyagy működése
  szomatikus érző- és mozgatóműködés

  • homloklebeny
  • szomatikus mozgatómező, piramis- és extrapiramidális pályák kiindulópontja
  • beszédmozgató központ: férfiakban csak a bal, nőknél mind a két féltekében

  • az érző működés érzőterületekhez kötött
  • az érzékszervekből jövő érzőpályák több helyen átkapcsolnak (agytörzs, talamusz)
  • az érzet az érzőkéregben alakul ki

  • bőrérzékelés: központja a fali lebeny elülső része
  • ízérzékelés: központja a fali lebeny elején, hasadék alján
  • hallás: központja a halántéklebeny felső részén
  • látás: központja a nyakszirti lebenyben
  • szaglás: központja a kérgestest körüli tekervény hátsó részében
 93. A testérző rendszerek jellemzői
  • a nagyagy a tudatos agy, a szomatikus érző- és mozgatóműködés központja
  • az érzőműködés bejövő információit az agy a gerincvelőből és az agytörzsből kapja, a nagyagyban csak az érzőközpontok vannak
  • elsődleges érzőközpont: az érzet alapvonásai alakulnak ki
  • másodlagos érzőközpont: jelek értelmezése
  • asszociációs idegsejtek: információ feldolgozása
 94. Az emberi agyféltekék működése általánosan
  • az agyféltekék a test ellenoldali felét irányítják, és onnan kapnak információkat
  • féltekei aszimmetria: a bal agyfél a jobb kezet irányítja, és a tőlünk jobbra levő tárgyakat észleli
  • a két félteke sem szerkezetében, sem működésében nem egyforma, az információfeldolgozó-képessége is eltérő, nem teljesen szimmetrikus
 95. A bal agyfélteke működése
  • a tudatos, a verbális, a racionális folyamatok irányítása (beszédértés, olvasás, beszédmozgatás, írásközpont)
  • nyelv, beszédhangok azonosítása
  • a lineáris típusú folyamatok irányítása (folyamatok, melyek egymás után következnek)
  • logikus, elemző, racionális, objektív
  • absztrakt gondolkodásra képes
 96. A jobb agyfélteke működése
  • érzelmes, szorongásra hajló
  • harmónia, arányok, térbeli viszonyok elfogadása, művészet
  • térbeli látás, képfelismerés, érzelmi tevékenységek területe
  • ösztönös, kreatív, impulzív, szubjektív, van humorérzéke
  • egyidejűséget, párhuzamosságot megkövetelő problémák
 97. Sperry kísérlete:
  • epilepsziás betegen átvágták a két féltekét összekötő rostokat, ekkor a két félteke később is végezte a tevékenységét
  • ernyővel letakart asztalnál a betegnek az ernyőre kivetített szó alapján kellett tapintással megkeresnie az asztalon a tárgyat
  • ha a jobb látótérbe vetítették a szót, az mindkét szemből a jobb féltekébe futott, a személy bal kezét működtette, bal kézzel kereste meg, és ki tudta mondani a tárgy nevét is
  • ha a bal látótérbe vetítettek, jobb kézzel megtalálta a tárgyat, de megnevezni nem tudta
  • tehát csak a bal agyfélteke által elvégeztetett tevékenység tudatosult
  • a bal a domináns, beszédet és a tudatot kialakító agyfélteke
 98. Az érzőpályák kéreg alatti központjainak feldolgozó funkciói:
  • az összes felszállópálya a talamuszon keresztül áthalad, és teljes mértékben vagy részlegesen átkereszteződik (kivétel: szaglóideg, ez nem halad át a talamuszon)
  • a talamusz magjaiban minden áthaladó ingerület átkapcsolódik, így lehetőség válik a kéreg előtti feldolgozásra
  • a talamusz magjai egyes információk továbbjutását gátolják, másokét felerősítik
  • a talamusz az erős érzelmi kapcsolódású információkat engedi tovább
  • a talamuszban leszállópályák átkapcsolásai vannak
 99. A környéki idegrendszer általános jellemzői:
  • a központi idegrendszer és a test szövetei, szervei között hoz létre kapcsolatot
  • a reflexek érzőneuronjai a periférián levő érződúcban találhatók :
  • a gerincvelő két oldalán csigolyaközti dúc
  • agyi szakaszon különböző helyeken


  vegetatív működések vegetatív dúcai: a szervek közelében, vagy a gerincvelő mellett

  • gerincvelői idegek: hátsó érzőgyökér, elülső mozgatógyökér a gerincvelő mindkét oldalán
  • idegek befelé vezető érző- és kifelé vezető szomatikus mozgató- és vegetatív rostokat tartalmaznak (KIVÉTEL: nyaki szakasz idegei)
  • mindegyik gerincvelői ideg kevert
 100. Az agyidegek ... lépnek ki vagy be.
  az agy alapjáról
 101. Az idegrendszer működési területei:
  • érzőműködés
  • mozgatóműködés
  • vegetatív működés
  • magasabb rendű idegtevékenység
Author
der_murrkater
ID
204254
Card Set
Idegrendszer
Description
Idegrendszer
Updated