SN Opsomming

 1. Definieer Weerkaatsing
  As lig op 'n voorwerp skyn, verander 'n deel van lig van rigting en skiet weg van voorwerp
 2. wat is die invalstraal
  die ligstraal wat op 'n spieel inskyn
 3. definieer weerkaatste straal
  die straal wat deur 'n spieel weerkaats word.
 4. Wat gebeur as die ligstraal loodreg op die spieel skyn
  dit word reguit terug weerkaats en val presies op die inval-straal
 5. Wat gebeur as die ligstraal skuins op die spieel inval
  dit word skuins weerkaats op so 'n manier dat die invalshoek gelyk is aan die weerkaatsingshoek
 6. Wat is die eienskappe van 'n spieelbeeld
  • Die beeld vorm net so ver agter die spieel as wat die voorwerp voor die spieel is
  • net so groot soos die voorwerp
  • regop
  • sydelings omgekeerd
 7. hoe beweeg lig
  in reguit lyne
 8. Wanneer het 'n voorwerp potensiele energie?
  As dit in 'n posisie is om arbeid te verrig
 9. Watse energie bevat brandstowwe en kos
  chemiese potensiele energie
 10. hoe kan ons die aard van 'n krag opsom
  Dit is 'n stoot of 'n trek wat die beweging van 'n voorwerp verander deur dit te versnel, vertraag of die rigting van die voorwerp se beweging te verander, of wat die voorwerp se vorm verander
 11. As ons 'n krag op 'n voorwerp toepas, doen ons wat eintlik
  ons gee dit energie
 12. As ons 'n voorwerp stoot of trek gee ons dit
  kinetiese energie
 13. As ons 'n voorwerp stoot of trek om dit op te lig, gee ons dit
  potensiele energie
 14. As ons 2 voorwerpe teen mekaar vryf, gee ons dit
  hitte-energie
 15. as kragte nie gebalanseerd is nie is daar
  netto krag
 16. As die kragte gebalanseerd is
  is daar geen netto krag nie
 17. Definieer Netto krag
  Die algehele krag as 2 teenoorgestelde kragte nie balanseer nie
 18. definieer kinetiese energie
  die energie wat 'n voorwerp kry as dit gestoot of getrek word om te beweeg
 19. definieer potensiele energie
  wat 'n voorwerp gegee word as dit gestoot of getrek word om dit op te lig.
 20. definieer hitte-energie
  wat jy kry as jy die temperatuur van 'n voorwerp verhoog
Author
rayno@live.co.za
ID
20420
Card Set
SN Opsomming
Description
SN Toets Opsomming, Lig en Energie
Updated