Maltese vocabulary 3

 1. tarbija
  baby (m/f)
 2. kbir/-a
  big, old
 3. żgħir/-a
  small, young
 4. fustani/-ja
  middle (adj)
 5. ikbar
  bigger (m/f/pl)
 6. iżgħar
  smaller (m/f/pl)
 7. mbagħad
  and then
 8. minni
  than me
 9. ġie > jiġi
  to come
 10. ħabb > jħobb
  to like, to love
 11. isajjar
  cooking (n)
 12. mar > jmur
  to go
 13. kuljum
  every day
 14. kull
  every
 15. bi
  with, using
 16. mużika
  music
 17. sejjer/sejra/sejrin, se
  am/are/is going
 18. għal
  for
 19. għax
  because
 20. daqt
  soon
 21. oppost
  opposite
 22. plural
  plural
 23. ma
  not (with vb)
 24. mela > jimla
  to fill
 25. vojt
  space
 26. kelma, kliem*
  word
 27. ħelu^, -wa!
  sweets, dessert
 28. dejjem
  always
 29. ta > jagħti
  to give
 30. ftit
  a little
 31. xi ftit
  some
 32. ġdid/-a
  new
 33. attività, -jiet*
  activity
 34. frażi, -jiet*
  phrase
 35. iżżewweġ > jiżżewweġ
  to marry
 36. għarus/-a
  boy/girlfriend
 37. ta'
  of
 38. dalwaqt
  soon
 39. ma'
  with
 40. miegħi
  with me
 41. adult/-a, -i*
  adult
 42. anzjan/-a, -i*
  oldie (pol)
 43. adolexxenti
  youths
 44. xiħ/-a, xjuħ*
  oldie (pej)
 45. twelid
  birth
 46. għerusija
  engagement to marry
 47. żweiġ
  wedding
 48. mewt
  death
 49. funeral
  funeral
 50. separazzjoni
  separation
 51. lezzjoni
  lesson
 52. taħdita
  conversation
 53. wieħed/waħda > l-ewwel
  one
 54. tnejn > żewġ, it-tieni
  two
 55. tlieta > tliet, it-tielet
  three
 56. erbgha > erba', ir-raba'
  four
 57. ħamsa > ħames
  five
 58. sitta > sitt
  six
 59. sebgħa > seba'
  seven
 60. tmienja > tmien
  eight
 61. disgħa > disa'
  nine
 62. għaxra > għaxar
  ten
 63. ħdax
  eleven
 64. tnax
  twelve
 65. tlittax
  thirteen
 66. erbatax
  fourteen
 67. ħmistax
  fifteen
 68. sittax
  sixteen
 69. sbatax
  seventeen
 70. tmintax
  eighteen
 71. dsatax
  nineteen
 72. għoxrin
  twenty
 73. tletin
  thirty
 74. erbgħajn
  forty
 75. ħamsin
  fifty
 76. sittin
  sixty
 77. sebgħin
  seventy
 78. tmenin
  eighty
 79. disgħin
  ninety
 80. mija > mitt
  hundred
Author
pmg23
ID
204062
Card Set
Maltese vocabulary 3
Description
Maltese vocabulary (easy)
Updated