new

 1. majority
  Çoğunluk (greater part)
 2. blame
  Suçlamak (accuse
 3. Compromise 
  Uzlaşma (agreement)
 4. confirm
  Te’yit etmek, onaylamak, doğrulamak (verify, approve, ratify)
 5. Convinced
  İkna olmuş, emin (persuaded, certain)
 6. deal with ST +
  • 1.halletmek, icabına
  • bakmak (cope with)
  • 2.ele almak (take care of)
  • 3.üstesinden gelmek (manage)
  • 4.ile ticaret yapmak
 7.  hand over (to)
  Devretmek, teslim etmek (kişi, şey veya yetki) (surrender)
 8. rapid
  Hızlı, seri (fast, swift
 9. supply SB with ST 
  Birisine birşey temin etmek (provide)
 10. so far 
  şimdiye kadar (up to now)
 11. apparently
  görünüşe göre (It seems that)
 12. approval
  onaylama
 13. attempt
  girişim, teşebbüs (effort)
 14. by far 
  büyük farkla (by a large amount)
 15. commercial
  radyo-tv-sinemada yayınlanan reklam (advertisement on TV)
 16. consequence
  Sonuç (result, outcome)
 17. constructive
  Yapıcı (OPP destructive)
 18. depth
  Derinlik (deepness)
 19. expert
  Uzman (specialist)
 20. mutual
  karşılıklı, müşterek
 21. Precisely
  • tam olarak
  • kesinlikle (exactly)
 22. Shortage
  Eksiklik (lack)
 23. tackle
  • 1. çözmeye çalışmak (undertake, deal with)
  • 2. [SB about ST] yüzleşmek (confront)
  • 3. topu kapıp durdurmak
  • 4. devirmek [AmE]
  • 5. sıkıca bağlamak, tutturmak 
 24. to be regarded as 
  olarak kabul edilmek
 25. Recently
  son zamanlarda (lately)
 26. put forward 
  İleri sürmek, önermek (suggest, propose)
 27. devise
  (öz. yöntem vs) keşfetmek (think up, invent)
 28. Controversial 
  Tartışmalı, çekişmeli (divisive)
 29. interval
  • 1.aralık (zaman,zemin) (gap, pause)
  • 2.ara (zaman,zemin)
 30. emigrant
  göçetmek
 31. deliberately
  • 1.Kasten, bile bile (intentionally, OPP accidentally)
  • 2.dikkatli (carefully)
 32. inevitably
  kaçınılmaz olarak
 33. assassination
  suikast
 34. indispensable
  Çok önemli, hayati (essential, crucial, vital)
 35. merge
  birleşme (unification, combination)
 36. roughly
  • 1. düz olmayan, pütürlü vs. (uneven)
  • 2. kaba
  • 3. yaklaşık (approximate)
  • 4. zor, sıkıntılı (tough)
  • 5. dalgalı
  • 6. sert (hard, tough, harsh
 37. desire
  [SB to do ST]
  arzulamak, istemek (crave, wish for)
 38. emerge
  1.-den çıkmak
 39. accuse
  sanık
 40. entail
  • Gerektirmek (require, necessitate)
  • -e neden olmak (cause, lead to)
 41. frankly
  açıkça ,dürüstçe (honestly)
 42. disguise
  • 1.tebdili kıyafet etmek, gizlenmek
  • 2.gizlemek (hide)
 43. gloomy
  • 1.loş, karanlık (dark)
  • 2.sıkıntılı, hüzünlü (depressed)
 44. requirement
  gerektirmek
 45. notorious (for)
  kötü şöhretli
 46. recruit
  İşe almak
 47. diminish
  1.Azalmak (decrease) 2.azaltmak (lessen)
 48. depict
  1.betimlemek (portray) 2.açıklamak (describe)
 49. conflict
  Çatışma, anlaşmazlık
 50. guise
  Kılık / görünüm (appearance
Author
mirror95
ID
203246
Card Set
new
Description
my new cards
Updated