v201-250

 1. replace
  • yerine koymak
  • değiştirmek
  • yerine geçmek
 2. reflect
  • yansıtmak
  • aksettirmek
 3. intend
  • kastetmek
  • niyet etmek
  • niyetlenmek
  • amaçlamak
 4. encourage
  • yüreklendirmek
  • desteklemek
  • teşvik etmek
  • cesaretlendirmek
 5. miss
  • ıskalamak
  • vuramamak
  • kaçırmak
  • özlemek
 6. drop
  • damlamak
  • düşmek
  • damlatmak
  • düşürmek
 7. fly
  • uçmak
  • uçuşmak
  • dalgalanmak
 8. reveal
  • belli etmek
  • açığa vurmak
  • gözler önüne sermek
  • meydana çıkarmak
  • ortaya çıkarmak
 9. operate
  • işlemek
  • etki etmek
  • işletmek
  • etkilemek
  • ameliyat etmek
 10. discover
  • keşfetmek
  • ortaya çıkarmak
  • bulmak
  • farketmek
  • anlamak
 11. record
  kaydetmek
 12. refuse
  • reddetmek
  • kabul etmemek
  • geri çevirmek
  • izin vermemek
 13. prevent
  • engellemek
  • önüne geçmek
  • menetmek
  • önlemek
  • engel olmak
 14. teach
  öğretmek
 15. cost
  • tutmak
  • neden olmak
  • mal olmak
 16. answer
  • cevaplamak
  • cevap vermek
  • yanıtlamak
 17. depend
  • güvenmek
  • bağlı olmak
 18. hit
  • vurmak
  • çarpmak
  • isabet ettirmek
  • rastgelmek
  • sarsmak
 19. regard
  • göz önünde tutmak
  • bakmak
  • göz önüne almak
  • dikkat: dikkate almak
 20. result
  • meydana gelme
  • sonucu olmak
 21. attempt
  • kalkışmak
  • yeltenmek
  • girişimde bulunmak
  • teşebbüs etmek
  • denemek
 22. enable
  • mümkün kılmak
  • yetki vermek
  • olanak vermek
  • izin vermek
 23. realize
  • farketmek
  • farkına varmak
  • anlamak
  • kavramak
 24. complete
  • doldurmak
  • tamamlamak
  • bitirmek
  • yerine getirmek
 25. notice
  • haber verme
  • farketmek
  • dikkat etmek
  • bildirmek
 26. extend
  • erişmek
  • genişletmek
  • yaymak
  • uzatmak
 27. check
  • karşılaştırmak
  • kontrol etmek
  • gözden geçirmek
  • denetlemek
 28. laugh
  gülmek(kahkahayla)
 29. sound
  • ses vermek
  • ses çıkarmak
 30. recognize
  • farketmek
  • farkına varmak
  • tanımak
  • onaylamak
 31. fit
  • uydurmak
  • uymak
  • oturtmak
  • yakıştırmak
  • yakışmak
 32. push
  • itmek
  • itelemek
  • kakmak
  • sıkıştırmak
  • zorlamak
 33. sign
  • imzalamak
  • imza atmak
 34. define
  • tanımlamak
  • belirtmek
  • tarif etmek
  • belirlemek
 35. shake
  • sallamak
  • sallanmak
  • titretmek
  • sarsmak
  • silkelemek
  • sarsılmak
 36. study
  • okumak
  • öğrenmek
  • çalışmak
  • araştırmak
 37. examine
  • denetlemek
  • sorguya çekmek
  • yoklamak
  • eleştirmek
  • muayene etmek
 38. mind
  • aldırmak
  • aldırış etmek
  • önemsemek
  • dikkat etmek
  • endişelenmek
  • itaat etmek
  • kafaya takmak
 39. drink
  içmek
 40. gain
  kazanmak
 41. arise
  • doğrulmak
  • kalkmak
  • ayağa kalkmak
  • doğmak
  • ortaya çıkmak
  • yükselmek
 42. attend
  • katılmak
  • devam etmek
  • hazır bulunmak
  • bakmak
 43. associate
  • birleştirmek
  • ortak etmek
  • bağdaştırmak
  • benzetmek
 44. hang
  • asmak
  • takmak
  • sarkıtmak
  • asılmak
  • bağlanmak
 45. perform
  • oynamak
  • yapmak
  • yerine getirmek
  • uygulamak
  • numara yapmak
 46. marry
  • evlenmek
  • evlendirmek
 47. protect
  • korumak
  • gözetmek
  • himaye etmek
 48. adopt
  • kabul etmek evlât edinmek
  • nüfusuna geçirmek
  • benimsemek
 49. confirm
  • doğrulamak
  • tasdiklemek
  • onaylamak
 50. star
  • filmde oynamak
  • yıldızlarla süslemek
Author
sonokta
ID
202935
Card Set
v201-250
Description
english turkish verb
Updated