v101-200

 1. sell
  satmak
 2. report
  • haber vermek
  • rapor etmek
  • anlatmak
  • söylemek
  • bildirmek
  • ihbar etmek
  • hazır bulunmak
 3. pass
  • geçmek
  • geçirmek
  • aşmak
  • devretmek
  • vermek
  • uzatmak
  • piyasaya sürmek
 4. accept
  onaylamak
 5. cause
  e neden olmak
 6. watch
  seyretmek
 7. break
  kırılmak
 8. support
  çekmek (ağırlığını)
 9. explain
  açıklamak
 10. stay
  kalmak
 11. wait
  beklemek
 12. cover
  örtmek
 13. apply
  uygulamak
 14. raise
  kaldırmak
 15. claim
  hak talep etmek
 16. form
  şekil
 17. base
  temel
 18. cut
  kesmek
 19. grow
  büyümek
 20. contain
  ihtiva etmek
 21. bear
  tahammül etmek
 22. join
  birleştirmek
 23. reduce
  azaltmak
 24. establish
  kurmak
 25. face
  karşılamak
 26. choose
  seçmek
 27. wish
  dilemek
 28. achieve
  başarmak
 29. drive
  götürmek
 30. deal
  dağıtmak
 31. place
  yerleştirmek
 32. seek
  aramak
 33. fail
  başaramamak
 34. serve
  hizmet vermek
 35. end
  sona erdirmek
 36. occur
  • cereyan etmek
  • çıkmak
  • ortaya çıkmak
  • oluşmak
  • olmak
  • görülmek
  • akla gelmek
  • meydana gelmek
 37. act
  hareket etmek
 38. kill
  öldürmek
 39. plan
  planlamak
 40. eat
  yemek
 41. close
  kapatmak
 42. represent
  göstermek
 43. love
  sevmek
 44. rise
  doğmak
 45. prepare
  hazırlamak
 46. manage
  yönetmek
 47. discuss
  ele almak
 48. prove
  ispatlamak
 49. catch
  yakalamak
 50. pick
  seçmek
 51. enjoy
  zevk almak
 52. suppose
  zannetmek
 53. wear
  giymek
 54. argue
  tartışmak
 55. introduce
  tanıştırmak
 56. enter
  girmek
 57. arrive
  varmak
 58. ensure
  garantiye almak
 59. pull
  çekmek
 60. refer
  ilgili olmak
 61. thank
  teşekkür etmek
 62. present
  takdim etmek
 63. control
  hâkim olmak
 64. affect
  tesir etmek
 65. point
  işaret etmek
 66. identify
  tanımak
 67. relate
  anlatmak
 68. force
  zorlamak
 69. compare
  karşılaştırmak
 70. suffer
  ıstırap çekmek
 71. announce
  yüksek sesle bildirmek
 72. obtain
  elde etmek
 73. indicate
  göstermek
 74. forget
  unutmak
 75. publish
  yayımlamak
 76. visit
  ziyaret etmek
 77. listen
  dinlemek
 78. finish
  bitirmek
 79. fight
  savaşmak
 80. train
  yetiştirmek
 81. maintain
  desteklemek(paraca)
 82. save
  kurtarmak
 83. design
  çizmek
 84. improve
  geliştirmek
 85. avoid
  kaçmak
 86. wonder
  merak etmek
 87. tend
  meyletmek
 88. express
  anlatmak
 89. determine
  karar vermek
 90. exist
  var olmak
 91. share
  paylaşmak
 92. smile
  gülümsemek
 93. treat
  muamele etmek
 94. remove
  çıkarmak
 95. state
  ifade etmek
 96. throw
  atmak
 97. fill
  doldurmak
 98. assume
  farz etmek
 99. mention
  bahsetmek
 100. admit
  içeriye almak
Author
sonokta
ID
202871
Card Set
v101-200
Description
english turkish verb
Updated