L'energia i els canvis.txt

 1. Què és l'energia?
  L'energia és tot allò que produïs canvis en les coses.
 2. Cualitats de l'energia:
  És invisible, no ocupa espai ni té massa; no és matèria.
 3. Quines formes d'energia hi ha?
  Lluminosa, calorífica, mecànica, elèctrica, química i nuclear.
 4. Què és una transformació de energia?
  És un fenomen en què una forma d'energia canvia a una altra.
 5. Què són les combustions?
  Són unes transformacions d'energia que es produïxen quan els combustibles es cremen alliberant calor, llum i gasos que, en expandir-se, proporcionen energia mecànica.
 6. Què són les fonts d'energia?
  Són els recursos naturals dels quals obtenim l'energia que utilitzem.
 7. Com poden ser les fonts d'energia?
  No renovables i renovables.
 8. Es poden esgotar les fonts d'energia no renovables?
  Si, perquè no hi ha temps perquè es regeneren.
 9. Quines són les principals fonts d'energia no renovables?
  Els combustibles fòssils (el carbó, el gas natural i el petroli) i les substàncies radioactives (energia nuclear).
 10. Es poden esgotar les fonts d'energia renovables?
  No, perquè es generen constantment.
 11. Quines són les principals fonts d'energia renovables?
  El sol, el vent, els corrents d'aigua i la biomasa.
 12. Què font d'energia s'utilitza a les centrals tèrmiques?
  Els combustibles fòssils.
 13. Què font d'energia s'utilitza a les centrals nuclears?
  Les substàncies radioactives.
 14. Què font d'energia s'utilitza a les plaques solars per obtindre electricitat?
  L'energia del Sol.
 15. Què font d'energia s'utilitza als generadors eòlics per obtindre electricitat?
  El vent.
 16. Què font d'energia s'utilitza a les centrals hidroelèctriques per obtindre electricitat?
  L'aigua en moviment dels rius.
 17. Què és la biomasa?
  És la matèria dels éssers vius i conté energia química (fusta, olis, greixos, resines...)
 18. Quan consumim energia, produïm...
  L'esgotament de les fonts d'energia no renovable i danys ambientals.
 19. Quins danys produïm al medi ambient?
  Contaminen l'atmosfera, residus molt perillosos, marees negres, enlletgixen el paisatge i alteren els ecosistemes.
 20. Què diu la regla de les tres erres?
  Reduir el consum, reutilitzar els materials i reciclar.
Author
Elister
ID
202737
Card Set
L'energia i els canvis.txt
Description
L'energia i els canvis.
Updated