Formula 2-1

 1. Bai Hu Tang
  • Shi Gao
  • Zhi Mu
  • Zhi Gan Cao
  • Jing Mi
 2. Zhu Ye Shi Gao Tang
  • Zhu Ye
  • Shi Gao
  • Ren Shen
  • Mai Men Dong
  • Ban Xia
  • Zhi Gan Cao
  • Jing Mi 
 3. Qing Ying Tang
  • Xi Jiao
  • Sheng Di Huang
  • Xuan Shen
  • Mai Men Dong
  • Jin Yin Hua
  • Lian Qiao
  • Zhu Ye
  • Huang Lian
  • Dan Shen
 4. Xi Jiao Di Huang Tang
  • Xi Jiao
  • Sheng Di Huang
  • Shao Yao
  • Mu Dan Pi
 5. Qing Wen Bai Du Yin
  • Shi Gao
  • Sheng Di Huang 
  • Xi Jiao
  • Huang Lian
  • Huang Qin
  • Zhi Zi
  • Zhi Mu
  • Mu Dan Pi
  • Chi Shao
  • Lian Qiao
  • Xuan Shen
  • Dan Zhu Ye
  • Jie Geng
  • Gan Cao
 6. Huang Lian Jie Du Tang
  • Huang Lian
  • Huang Bin
  • Huang Bai
  • Zhi Zi
 7. Xie Xin Tang
  • Da Huang
  • Huang Lian
  • Huang Qin
 8. Liang Ge San
  • Da Huang
  • Mang Xiao
  • Gan Cao
  • Lian Qiao
  • Huang Qin
  • Zhi Zi
  • Dan Zhu Ye
  • Bo He
  • (Honey)
 9. Pu Ji Xiao Du Yin
  • Huang Qin
  • Huang Lian
  • Niu Bang Zi
  • Lian Qiao
  • Bo He
  • Jiang Can
  • Xuan Shen
  • Ma Bo
  • Ban Lan Gen
  • Jie Geng
  • Gan Cao
  • Chen Pi
  • Sheng Ma
  • Chai Hu
 10. Dao Chi San
  • Sheng Di Huang
  • Mu Tong
  • Dan Zhu Ye
  • Gan Cao Shao
 11. Long Dan Xie Gan Tang
  龍膽瀉肝湯
  • Long Dan Cao
  • Huang Qin
  • Zhi Zi
  • Ze Xie
  • Mu Tong
  • Che Qian Zi
  • Dang Gui
  • Sheng Di Huang
  • Chai Hu
  • Gan Cao
 12. Zuo Jin Wan
  左金丸
  • Huang Lian
  • Wu Zhu Yu
 13. Xie Bai San
  瀉白散
  • Sang Bai Pi
  • Di Gu Pi
  • Zhi Gan Cao
  • Jing Mi
 14. Xie Huang San
  瀉黃散
  • Shi Gao
  • Zhi Zi
  • Fang Feng
  • Huo Xiang
  • Gan Cao
 15. Qing Wei San
  清胃散
  • Huang Lian
  • Sheng Di Huang
  • Mu Dan Pi
  • Dang Gui
  • Sheng Ma
 16. Shao Yao Tang
  芍藥湯
  • Shao Yao
  • Huang Lian
  • Huang Qin
  • Da Huang
  • Dang Gui
  • Rou Gui
  • Mu Xiang
  • Bing Lang
  • Gan Cao
 17. Yu Nu Jian
  玉女煎
  • Shi Gao
  • Shu Di Huang
  • Mai Men Dong
  • Zhi Mu
  • Niu Xi
 18. Bai Tou Weng Tang
  白頭翁湯
  • Bai Tou Weng
  • Huang Lian
  • Huang Bai
  • Qin Pi
 19. Qing Hao Bie Jia Tang
  青蒿鱉甲湯
  • Bie Jia
  • Qing Hao
  • Sheng Di Huang
  • Zhi Mu
  • Mu Dan Pi
 20. Qing Gu San
  清骨散
  • Yin Chai Hu
  • Zhi Mu
  • Hu Huang Lian
  • Di Gu Pi
  • Qing Hao 
  • Qin Jiao
  • Bie Jia
  • Gan Cao
 21. Dang Gui Liu Huang Tang
  當歸六黃湯
  • Dang Gui
  • Sheng Di Huang
  • Shu Di Huang
  • Huang Liang 
  • Huang Qin
  • Huang Bai
  • Huang Qi
Author
Dragon
ID
202453
Card Set
Formula 2-1
Description
Formula
Updated