EBW opsomming - Vakbonde

 1. Wat het gebeur voordat vakbonde tot stand gekom het?
  Werknemers het geen se gehad: - lone, - toestande
 2. Noem 3 Verskillende vakbonde
  • COSATU
  • Fedusa
  • Nactu
 3. Die volle naam van COSATU
  Congress of South African Trade Unions
 4. Die volle naam van Fedusa
  Federation of Unions of South Africa
 5. Die volle naam van Nactu
  National council of Trade Unions
 6. Wie is die grootste
  COSATU
 7. Wat is COSATU se ledetal
  1.8 miljoen
 8. Hoeveel vakbonde is onder COSATU
  19
 9. COSATU vereenselwig hulle waarmee
  die politieke sienswyses van die ANC
 10. Uit wat bestaan die driepatry-alliansie
  • COSATU
  • ANC
  • Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party (SAKP)
 11. Wie is die 2de grootste federasie
  Fedusa
 12. Wat is Fedusa se ledetal
  520 000
 13. Uit hoeveel Fakbonde bestaan Fedusa
  27 vakbonde
 14. wanneer is Fedusa gestig
  1997
 15. As wat beskryf fedusa hom
  • sosiaal-demokraties
  • polities onverbonde
 16. Wat is Nactu se ledetal
  400 000
 17. Uit hoeveel vakbonde bestaan Nacto
  20
 18. Wanneer is Nacto gestig
  1986
 19. Waarmee vereenselwig Nactu hom
  • die politieke sienswyses van die PAC - Pan african Congress
  • asook swartbewussynbewegings
 20. Wat is die rol van vakbonde
  beter lene en werksomstandighede vir werkers - beding
 21. om watter rede plaas vakbonde nog steeds druk op die regering
  om beleide te verander wat hul lede raak
 22. Wat is die regte van vakbonde
  • om stakings uit te roep - ooreenstem met die bepalings van die Wet op Arbeidsverhhoudinge
  • reg om lede se werkplekke te besoek
  • bedingingsrade met werkgewers te vorm
 23. Wat is die verantwoordelikhede van vakbonde
  • moet goeie raad aan lede gee
  • moet regte van gemeenskappe in aanmerking neem
  • probeer - goeie verhoudings met werkgewers te handhaaf
  • vreedsame en professionele manier te beding - ondernemings produktief bly - ekonomie kan groei + meer werk geskep
 24. wat is die definisie van 'n vakbond
  'n vereniging van werkers gestig om hul inkomste en werksomstandighede te verbeter deur kollektiewe bedinging met werkgewer of wergewerorganisasies
 25. Wat is die definisie van 'n staking
  As werkers uit protes teen iets ophou werk
Author
rayno@live.co.za
ID
19904
Card Set
EBW opsomming - Vakbonde
Description
Vakbonde opsomming - 19 Mei 2010
Updated