020. Academic wordlist (951-1000).txt

 1. Preach
  Nasixat qilmoq
 2. Gospel
  • Diniy qo’shiq (asosan Amerikalik habash xristianlarniki)
  • Yevngeliya (Bibliyaning qizmi)
 3. Prominence
  Mashxurlik (payti)
 4. Voucher
  Pulni o’rniga ishlatiladigan qog’oz (chipta)
 5. Halve
  Teng yarmiga qisqarmoq
 6. Endow
  (to be *d with) Talant yoki afzallik bilan mukofotlanmoq, ega bo’lmoq (tug’ulgandan yoki hayotda mobaynida)
 7. Caveat
  Ogohlantirish
 8. Populism
  Siyosiy ishlar va g’oyalar (oddiy aholing g’oya va qiziqishlari ostida qilinayotgan)
 9. Provocation
  • Jaxilni chiqaruvchi (harakat yoki gap)
  • Jismoniy ta’sirga sabab bo’luvchi gap yoki harakat
 10. Maritime
  Suvga tegishli; suvli hududi bor joylar (* areas)
 11. Speck
  Juda kichkina (dog’, miqdor, o’lcham, T1)
 12. Jingoism
  O’zini davlatini eng zo’r davlat deb bilish, extrimalniy patriotizm (odatda urush paytida)
 13. Fragment
  Mayda bo’laklarga bo’lmoq yoki bo’linmoq
 14. Plurality
  Ko’pchilik (* of people), ko’plik
 15. Coalition
  Vaqtincha birlashib birga ishlamoq
 16. Fractious
  Tez xafa bo’luvchan va odatda faqat nolidigan
 17. Mend
  Yamamoq (* the hole in the dress), tuzatmoq
 18. Vain
  (to be * to, in *) Foydasiz, samara bermagan
 19. Faint
  Aniq bo’lmagan kuchsiz (fikr, narsa, ovoz, hid)
 20. Cobble
  • Yerga yotkaziladigan tosh
  • Tez yig’moq yoki yasamoq (* together)
 21. Glaring
  Yaqqol ko’rinib turuvchi (odatda muammoli narsa)
 22. Pander
  Yomon bo’lsa ham aytganini qilmoq
 23. Leftist
  Chap tarafdagi siyosiy palata tarafdpri
 24. Verge
  (on the * of sth) Sodir bo’lish yoki amalga oshish arafasida
 25. Boggle
  • (* at) Hayron qolmoq
  • Hayron qoldirmoq
 26. Asylum
  Qochoqlar uchun berilgan bosh pana
 27. Ratify
  Ommaviy kelishmoq
 28. Coup
  Kutilmagan muvofaqiyat
 29. Indictment
  • Ayblov sababi
  • Rasmiy ayblov
 30. Competent
  Foydali, samarali va samarador (odam)
 31. Atheist
  Bexudo
 32. Connotation
  So'zda berkitilgan ma’no
 33. Superstition
  Irm-sirm, xurofot
 34. Bigotry
  O’z fikriga yoki qarashlariga bo’lgan fanatlik (odatda boshqalarning qarashlari va fikrlari noto’g’ri deb biladi)
 35. Dogmatism
  Boshqalarni fikrini eshitmasadan o’zini fikrini ma’qullash (boshqalar to’g’ri bo’lsa ham)
 36. Prevail
  • Tan onilmoq, g’alaba qozonmoq
  • Keng tarqalgan bo’lmoq, odat tusiga kirmoq
 37. Dumpster
  Katta chiqindi idish (odamlar unga uylaridagi chiqindini to’kadilar)
 38. Perpetual
  • Davomiy, tugalmas (his, sifat, sharoit)
  • Tez tez qaytariluvchan, doimiy
 39. Cohabitation
  Birga yashamoq
 40. Dilemma
  (to be in * about/over) Ikki mushkul tanlovdan birini tanlashga majburlik holati
 41. Matrix
  O’sib unib ulg’ayishga yaratilgan tabiiy va siyosiy sharoit
 42. Holism
  Hamma narsa bitta, tabiatan bir biriga bog’liq lekin ularni o’rab olgan qismlar ularni o’zgartiradi degan tushuncha
 43. Overlie
  Nimanidir ustida yotmoq
 44. Bog down
  Kechiktirin pragresdan toxtatmoq
 45. Empirical
  Tajribadan o’tgan, tajribaga tayanilgan
 46. Stray
  Uydan qochmoq (odatada hayvonlar, mushuk, kuchuk)
 47. Manifest
  Belgi va harakatlar bilan aniq va ravshan ko’rsatmoq
 48. Decipher
  Tushunarsiz yoki ma’nosini berkitib yozilgan tekstni manosini topmoq
 49. Loll
  Tanani bo’sh qo’yib o’tirmoq yoki yotmoq
 50. Cede
  Bermoq, voz kechmoq (ish o’rni, yutuqlari siyososiy kuchi)
Author
Saidilyos
ID
198659
Card Set
020. Academic wordlist (951-1000).txt
Description
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Updated