Thess 2

 1. tăng trưởng
  swell, increase,

  đức tin anh chị em tăng trưởng nhiều
 2. gia tăng
  increase

  tình yêu thương của tất cả mỗi người đối với nhau cũng gia tăng.
 3. kiên trì
  keep firmly, persevere

  chúng tôi rất hãnh diện về anh chị em vì lòng kiên trì và đức tin của anh chị em trong mọi sự bắt bớ
 4. hiện diện
  presence

  bị phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa
 5. chiêm ngưỡng
  gaze with veneration

  khi Ngài đến để được chiêm ngưỡng giữa mọi người đã tin;
 6. hoàn tất
  complete, finish

  nhờ năng lực Ngài hoàn tất mọi ước vọng tốt lành
 7. hoảng sợ
  filled with terror

  chớ vội để tâm trí bối rối hay hoảng sợ
 8. bội đạo
  counter religion, apostacy

  sự bội đạo phải đến trước
 9. hiện thân
  personification, embodiment

  người đại ác, hiện thân của sự hủy diệt xuất hiện.
 10. hào quang
  halo

  sẽ tiêu diệt bằng ánh hào quang khi Ngài quang lâm.
 11. phép mầu
  miracle

  Hắn sẽ nhờ hành động của quỷ Sa-tan mà đến với..... phép mầu giả dối,
 12. lầm lạc
  confuse; wrong, unsound

  chúng nó mắc phải lầm lạc để tin tưởng điều giả dối.
 13. lừa gạt
  dupe, deceive

  dùng mọi cách gian ác lừa gạt những người hư mất
 14. thánh hóa
  sanctify, transform to saintly

  anh chị em ...được cứu rỗi nhờ Thánh Linh thánh hóa
 15. vinh quang
  glory

  anh chị em được hưởng vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu,
 16. vĩnh cửu
  permanent

  ban cho chúng ta niềm an ủi vĩnh cửu
 17. ăn bám
  sponge on, live off

  không ăn bám của ai
 18. cấp dưỡng
  provide relief, support

  Không phải vì chúng tôi không có quyền hưởng cấp dưỡng,
 19. ngồi lê
  hang about gossiping,
 20. đôi mách
  • gossip
  • chỉ ngồi lê đôi mách.
 21. phương diện
  every aspect, no matter what happens

  ban bình an cho anh chị em trên mọi phương diện.
Author
Anonymous
ID
19797
Card Set
Thess 2
Description
vocab
Updated