ij-ee-e.txt

 1. begrijpen
  begreep, begrepen (understand)
 2. bijten
  beet, gebleten (bite)
 3. blijken
  bleek, gebleken (appear)
 4. blijven
  bleef, gebleven (stay)
 5. drijven
  dreef, gedreven (float, drive [push])
 6. glijden
  gleed, gegleden (slide, glide)
 7. grijpen
  greep, gegrepen (seize, grab)
 8. hijsen
  hees, gehesen (raise, hoist)
 9. kijken
  keek, gekeken (look)
 10. knipen
  kneep, geknepen (pinch)
 11. krijgen
  kreeg, gekregen (get, receive)
 12. lijden
  leed, geleden (suffer)
 13. lijken
  leek, geleken (appear)
 14. mijden
  meed, gemeden (avoid, shun)
 15. overlijden
  overleed, overleden (pass away)
 16. prijzen
  prees, geprezen (praise, price)
 17. rijden
  reed, gereden (drive)
 18. rijgen
  reeg, geregen (tie, string)
 19. rijzen
  rees, gerezen (rise)
 20. schijnen
  scheen, geschenen (shine, appear)
 21. schrijven
  schreef, geschreven (write)
 22. slijpen
  sleep, geslepen (sharpen)
 23. slijten
  sleet, gesleten (wear out, spend, sell)
 24. smijten
  smeet, gesmeten (throw, toss)
 25. snijden
  sneed, gesneden (cut)
 26. spijten
  speet, gespeten (regret, be sorry)
 27. stijgen
  steeg, gestegen (rise, increase)
 28. strijden
  streed, gestreden (fight, struggle)
 29. strijken
  streek, gestreken (iron, brush)
 30. verdwijnen
  verdween, verdwenen (disappear)
 31. vergelijken
  vergeleek, vergleken (compare)
 32. verwijten
  verweet, verweten (blame)
 33. wijken
  week, geweken (make way for)
 34. wijzen
  wees, gewezen (point)
 35. wrijven
  wreef, gewreven (rub, buff)
 36. zwijgen
  zweeg, gezwegen (be silent)
Author
niki
ID
197802
Card Set
ij-ee-e.txt
Description
Dutch irregular verbs (infinitive, past tense, present perfect) which follow the stem change pattern ij to ee and then to e.
Updated