ASOP English idiom 26-27 N>E

 1. (zich) misselijk (voelen)
  (feels) sick
 2. misselijkheid
  nausea
 3. mitella/draagdoek
  sling
 4. moster
  sample/specimen
 5. narcose/verdoving
  anaesthetic
 6. negatief
  negative
 7. nier
  kidney
 8. niezen
  to sneeze
 9. omhoog gaan/toenemen
  go up; rise; increase
 10. omlaag gaan/afnemen
  go down; drop; decrease
 11. (bij) onderzoek
  (on) examination (O/E)/ checkup/research
 12. onderzoeken
  to examine
 13. onregelmatig
  irregular
 14. ontslaan uit
  discharge from
 15. ontstoken
  inflamed
 16. oorzaak
  cause
 17. operatie ondergaan
  to undergo an operation
 18. operatie verrichten
  to perform/do an operation
 19. operatiekamer
  operating theatre/operating room
 20. opereren
  to operate
 21. opmerken/waarnemen
  to notice
 22. opname
  admission
 23. opnemen
  to admit (to hospital)
 24. opticien
  optician (or ophthalmogolist)
 25. over (een half uur)
  in (half an hour)
 26. penicilline
  penicillin
 27. pijn doen
  to ache/to hurt
 28. pijn in de (onder)buik
  abdominal pain
 29. pijnstiller
  painkiller
 30. pil
  pill
 31. plaatselijk
  local
 32. pleister
  (sticking) plaster
 33. pokken
  smallpox
 34. polikliniek
  outpatient department
 35. poliklinische patient
  outpatient
 36. pols(gewricht)
  wrist
 37. pols(slag)/hartslag opnemen
  to take/feel a pulse
 38. onregelmatige polsslag
  irregular pulse
 39. snelle/zwakke pols
  rapid/weak pulse
 40. positief
  positive
 41. procent
  per cent
 42. psychiater
  psychiatrist
 43. psychiatrische inrichting
  mental hospital
 44. psycholoog
  psychologist
 45. raadplegen
  see/consult a doctor
 46. rapport/verslag
  report
 47. hoofdzuster
  sister
 48. reageren op
  respond to/react to
 49. stuiptrekking
  convulsion
 50. recept
  prescription
 51. röntgenafdeling
  Radiology department/X-ray Department
 52. röntgenfoto (maken)
  (make/take) an X-ray
 53. roodvonk
  scarlet fever
 54. ruggegraat
  spine
 55. schildklier
  thyroid gland
 56. slijm/mucus
  phlegm/sputum
 57. slikken
  to swallow
 58. slokdarm
  oesophagus
 59. speeksel
  saliva
 60. spier
  muscle
 61. spoedopname
  emergency admission
 62. AOA
  emergency ward
 63. linkerkamer
  ventricle
 64. kransslagader
  coronary artery
 65. boog
  arch
 66. halsslagader
  carotid artery
 67. buik
  abdomen
 68. darmen
  intestines
 69. bekkenslagader
  iliac artery
 70. bekken
  pelvis
 71. arteriolen
  arterioles
 72. botsen, dringen achter elkaar
  jostle along in single file
 73. kooldioxide
  carbon dioxide
 74. veneus systeem
  venous system
 75. vat
  vessel
 76. venule
  venule
 77. ader
  vein
 78. klep
  valve
 79. longslagader
  pulmonary artery
 80. poortaders van de lever
  heptic portal system
Author
Anubie
ID
197324
Card Set
ASOP English idiom 26-27 N>E
Description
English medical idiom and vocabulary p. 26-27
Updated