V. főcsoport elemei, vegyületei

 1. Az V. főcsoport elemei:
  nitrogén, foszfor, arzén (As), antimon (Sb), bizmut (Bi)
 2. P, As, Sb gőzeinek molekulái:
  négyatomosak, tetraéderesek
 3. Foszfor allotrop módosulatai és szerkezetük:
  • fehér (sárga): molekularács
  • vörös: láncszerű atomrács
  • szürke, fémes foszfor: grafithoz hasonló rétegrács, hatszöges szimmetria
 4. Mivel magyarázható a fémes foszfor fémes tulajdonsága?
  a rétegrács szerkezetében delokalizált Image Upload 1-elektronok vannak
 5. A fehérfoszfor fény hatására ...
  oxigénmentes környezetben vörösfoszforrá alakul át
 6. A fehér- és vörösfoszfor fizikai és kémiai tulajdonságai ...
  eltérő molekula- ill. atomrácsszerkezetük miatt jelentősen különböznek egymástól
 7. A fehérfoszfor víz alatt ...
   lassan megsárgul és majd fokozatosan a stabilabb vörösfoszforrá alakul
 8. Fehér foszfor fizikai tulajdonságai:
  • molekularácsa miatt lágy, késsel vágható
  • alacsony olvadáspont (44 °C)
  • szobahőmérsékleten is párolog, ezért kellemetlen szag
 9. A vörös foszfor fehérré alakulásának hőmérséklete:
  250 °C
 10. Mi okozza a fehérfoszfor sárgás színét?
  a benne lévő vörösfoszfor-szennyezés
 11. Fehérfoszfor oldhatósága:
  • vízben gyakorlatilag nem
  • apoláris oldószerekben jól
 12. A vörösfoszfor oldhatósága:
  nincs oldószere
 13. A foszfor ox. száma ...
  -3 és +5 között változik, többnyire -3, vagy +3 vagy +5
 14. Mi a foszforeszcencia? (egyenlet)
  A foszforgőzök a foszfor gyulladási hőmérséklete alatt lassan oxidálódnak, ezt sötétben jól látható villogás kíséri

  Image Upload 2
 15. Hogy állítható elő a fehérfoszfor a vörösfoszforból?
  levegőtől elzárt térben kell hevíteni, majd lehűteni, így nem tud kialakulni a vöröfoszfor láncszerkezete
 16. A foszfor módosulatainak élettani hatása:
  • a fehér módosulat mérgező (zsírban oldódik)
  • vörös nem tud felszívódni, nem mérgező
 17. A foszfor előfordulása:
  • elemi állapotban nem
  • foszfátok formájában a talajban, kőzetekben
  • guanóban
 18. Foszfor alkalmazása:
  vörösfoszfor: gyufagyártás (biztonsági gyufa)
 19. Foszfor égése: (egyenlet)
  mindkét módosulat difoszfor-pentaoxiddá ég el

  Image Upload 3
 20. A vörösfoszfor olvadáspontja ...
  lényegesen magasabb, mint a fehérfoszforé, de csak nagyobb nyomáson olvasztható meg, mert olvadáspontja előtt szublimál
 21. A levegő tulajdonságai:
  • színtelen
  • szagtalan
  • nagy rétegvastagságban kék színű gázelegy
  • legfőbb alkotórészei a nitrogén és az oxigén
 22. A foszfor halogénelemekkel való reakciójában ...
  tri- és pentahalogenideket ad
 23. Foszfor lúgos közegben ... (egyenlet)
  diszproporcionálódik

  Image Upload 4
 24. Nitrogénmolekula képlete:
  Image Upload 5
 25. A nitrogén molekulaszerkezetének oka?
  kis atomsugár, nagy EN
 26. As, Sb, Bi fémes módosulatainak rácsa:
  atomrétegrács
 27. Arzén allotrop módosulatai:
  • sárga: molekularácsos
  • szürke: fémes
 28. Antimon allotrop módosulatai:
  • sárga: molekularácsos
  • szürke: fémes
 29. A V. főcsoportban az EN-értékek csökkenésével a tulajdonságok változása:
  • N, P nemfémes
  • As, Sb félfémek, amfoterek
  • Bi fém
 30. A nitrogéncsoport elemeinek atomjaiból ...
  nem képződnek -3 ox. számú anionok
 31. A nitrogén molekulái:
  • apolárisak
  • alig polarizálhatók
  • nagy a kötési energia
 32. A nitrogén szilárd állapotban ...
  • molekularácsot alkot
  • molekulák között gyenge diszperziós kh.
 33. A nitrogén ox. száma vegyületeiben:
  • -3 és +5 között
  • +5- ös ox. számú vegyületeiben a vegyértékhéj kötő elektronpárjainak száma csak 4
 34. Nitrogén fizikai tulajdonságai:
  • színtelen
  • szagtalan
  • levegőnél kisebb sűrűségű
  • folyékony és szilárd nitrogén is színtelen
 35. A nitrogén közönséges körülmények között ...
  gyakorlatilag nem reakcióképes
 36. A nitrogént az égést ...
  nem táplálja
 37. Nitrogén hidrogénnel való egyesülése: (egyenlet)
  • vaskatalizátor
  • 450 °C
  • 20 MPa nyomás
  • exoterm, egyensúlyi reakció, téfogatcsökkenéssel jár

  Image Upload 6
 38. A nitrogén az oxigénnel:
  magas hőmérsékleten egyesül nitrogén-monoxiddá
 39. A nitrogén néhány fémmel ... (egyenlet)
  magasabb hőmérsékleten nitriddé egyesül.

  Image Upload 7
 40. Az atomos nitrogén ...
  reakciókészsége nagy.
 41. Nitrogén előfordulása:
  • elemi állapotban a levegő 78 térfogat %-a
  • fehérjék alkotóeleme
  • ammónia, nitrátok formájában
 42. Hogy nyerik az iparban a nitrogént?
  cseppfolyós levegőből
 43. Nitrogén felhasználása:
  • hűtés
  • ammóniagyártás, amelyből más nitrogénvegyületeket állítanak elő (salétromsav, műtrágyák)
 44. A fehérfoszfor ...
  rendkívül gyúlékony
 45. A nitrogén lítiummal ... (egyenlet)
  már szobahőmérsékleten nitriddé alakul
 46. Nitrogén laboratóriumi előállítása: (egyenlet)
  Image Upload 8
 47. A nitrogénvegyületek fő csoportjai:
  • Nitridek : -sószerű
  •                  -kovalens
  • Oxigéntartalmú vegyületek
 48. Sószerű nitridek tulajdonságai:
  • nem tisztán ionvegyületek
  • vízzel azonnal hidrolizálnak

  Image Upload 9
 49. Ammóniamolekula tulajdonságai:
  • trigonális piramis
  • dipólusmolekula
  • hidrogénkötések kialakítására képes
 50. Foszfin képlete:
  Image Upload 10
 51. Hidrazin képlete, tulajdonságai:
  • Image Upload 11
  • vízsűrűségű folyadék
  • égéshője igen nagy
  • égése jelentős térfogatnövekedéssel jár
  • égéstermékei nem korrozívak, ezért jó rakétahajtó anyag

  Image Upload 12
 52. Hidrogén-azid képlete, tulajdonságai:
  • Image Upload 13
  • színtelen, szúrós szagú, bomlékony, robbanékony folyadék
  • gyenge sav, sói az azidok
  • légzsákok felfújásában van jelentős szerepük
 53. Ammóniamolekula téralkata:
  trigonális piramis
 54. Ammónia fizikai tulajdonságai:
  színtelen, szúrós szagú, könnyezésre ingerlő, a levegőnél kisebb sűrűségű gáz
 55. Az ammónia már ...
  szobahőmérsékleten cseppfolyósítható
 56. A cseppfolyós ammónia ...
  színtelen, nagy párolgáshőjű folyadék
 57. A cseppfolyós ammónia nagy párolgáshőjének oka:
  hidrogénkötések, vízéhez hasonló molekulaasszociáció
 58. Az ammóniamolekula nemkötő elektronpárja ...
  képes egy proton datív megkötésével ammóniumiont létrehozni

  Image Upload 14
 59. Az ammóniumion tulajdonságai:
  • tetraéderes szerkezetű
  • szimmetrikus felépítésű
  • egyszeresen pozitív ion
  • negatív ionokkal ammóniumvegyületeket alkot
 60. Ammónia oldhatósága:
  vízben kitűnően (szökőkútkísérlet)
 61. Ammónia vizes oldata:
  lúgos kémhatású

  Image Upload 15
 62. Ammónia reakciója a vízzel:
  • lúgos kémhatású
  • ammóniumion és hidroxidion keletkezik
  • az ammónia hevítéssel teljesen kiűzhető az oldatból
 63. Ammónia gyúlékonysága:
  • levegőn nem gyújtható meg
  • 16-25% ammóniát tartalmazó gázelegy robbanékony
  • tiszta oxigénben meggyújtható és elégethető:
  • Image Upload 16
 64. Szalmiáksó képlete, előállítása:
  • ammónia és hidrogén-klorid gáz egyesülésekor sűrű fehér füst keletkezik
  • Image Upload 17
 65. Image Upload 18 lévő kötések?
  3 kötéstípus:

  • Image Upload 19-kötés a H és N-atomok között
  • N-atom nemkötő elektronpárjával datív kötéssel köti meg a protont
  • ionkötést az ammóniumion és a kloridion között
 66. Ammónia vizes oldata és savak kölcsönhatásakor:
  sók keleteznek

  Image Upload 20
 67. Az ammónia ÉS vizes oldata számos ...
  nehézfémionnal képez komplex iont képez
 68. Ammónia komplexképző tulajdonságának magyarázata:
  • ammóniamolekula nagyfokú polaritása
  • központi N-atom kötésben nem lévő elektronpárja
 69. Az ammónia komplexeiben az ammónia ...
  ligandumként fordul elő
 70. Az ezüstionokhoz ... ammóniamolekula, a réz(II)-ionokhoz ... ammóniamolekula kapcsolódik a komplexben (képletek, nevek)
  • ezüstionhoz 2 db:
  • Image Upload 21 : [diammin-ezüst-(I)]-ion

  • réz(II)-ionokhoz 4 db
  • Image Upload 22: [tetraammin-réz-(II)]-ion
 71. A nitrogén életben betöltött jelentősége:
  a fehérjék jellemző alkotóeleme
 72. Miből lehet következtetni az ivóvíz fertőzöttségére?
  • az ammóniát a talajban nitrit- és nitrátbaktériumok oxidálják
  • az oxidáció jól elhatárolt lépésekben történik, ebből lehet következtetni
 73. Ammónia laboratóriumi előállítása: (egyenlet)
  • ammónia vizes oldatának hevítésével
  • ammóniasókból erősebb lúggal, pl:

  Image Upload 23
 74. Hogy állítja elő az ammóniát az ipar?
  • szintézissel, alkotóelemeiből
  • vaskatalizátor
  •  a reakció exoterm és térfogatcsökkenéssel jár -->
  • olyan hőmérsékleten hajtják végre, amelyen a katalizátor jelenlétében már megfelelő sebességű a reakció, de az ammónia bomlása még kismértékű
 75. Ammónia felhasználása:
  • hűtőszekrények környezetbarát hűtőfolyadéka
  • vizes oldata a szalmiákszesz (folttiszíttó)
  • robbanóanyagok
  • gyógyszergyártás
  • salétromsavgyártás
  • pétisó
 76. Mi a pétisó?
  • ammónium-nitrát és mészkőpor keveréke
  • a mészkőpor megakadályozza az ammónium-nitrát összetapadását, egyben a talajjavítást is szolgálja
 77. Az ammóniumionok ...
  • savasan hidrolizálnak, kivétel:
  • ammónium-acetát: gyakorlatilag semleges
  • ammónium-karbonát: lúgos
 78. Ammónia előfordulása:
  • nitrogéntartalmú szerves anyagok bomlásánál
  • nitrogéntartalmú szerves anyagok hevítésekor
 79. ammónium-klorid hidrolízise: (egyenlet)
  savasan hidrolizál

  Image Upload 24
 80. Mi a szalalkáli?
  ammónium-karbonát

  Image Upload 25
 81. Szalalkáli használata (egyenlet):
  hevítés hatására elbomlik, ezért sütőporként használható

  Image Upload 26
 82. Az ammóniumsók ... (egyenletek)
  • különböző hőmérsékleten és módon elbomlanak.
  • (szalalkáli: lásd ott)
  • Image Upload 27
  • Image Upload 28 (redoxireakció is)
  • Image Upload 29 (redoxireakció is)
  • Image Upload 30 (redoxireakció is)
 83. A nitrogén oxidjai, ox. számok és képletek
  • +1 (formális): dinitrogén-monoxid, kéjgáz, Image Upload 31, szerkezet: Image Upload 32
  • +2: nitrogén-monoxid, NO, Image Upload 33
  • +3: dinitrogén-trioxid, Image Upload 34
  • +4: nitrogén-dioxid, dinitrogén-tetraoxid
  • +5: dinitrogén-pentaoxid
 84. Dinitrogén-monoxid tulajdonságai:
  • színtelen, édeskés szagú, nyomással már szobahőmérsékleten cseppfolyósítható gáz
  • vízben nem oldódik
  • levegővel belélegezve mámoros kábulatot, érzéstelenséget okoz --> kisebb műtéteknél érzéstelenítő
  • ez a gáz van a habpatronban is
 85. Nitrogén-monoxid molekulájának jellemzői:
  • nitrogén és oxigén között egy Image Upload 35 és két Image Upload 36-kötés
  • a nitrogénen egy párosítatlan elektron
 86. Nitrogén-monoxid-tulajdonságai:
  • színtelen
  • gáz-halmazállapotú
  • nehezen cseppfolyósítható
  • vízben nem oldódik, nem anhidrid
  • dimerizációra képes (Image Upload 37
  • igen reakcióképes, levegőn azonnal megbarnul:

  Image Upload 38
 87. Mikor képződik nitrogén-monoxid?
  villámláskor
 88. Nitrogén-monoxid előállítása:
  • 30 tömeg %-os salétromsavból rézforgáccsal
  • fejlődő gázt víz alatt fogják fel
  • a lombik levegőtartalma miatt Image Upload 39 képződik, ami reagál a vízzel -> el tudják választani a nitrogén-monoxidtól
 89. A nitrogén-dioxid molekulájának jellemzői:
  • központi nitrogénatom és a két oxigén közt 1-1 Image Upload 40-kötés
  • nitrogénatom elektronpárja delokalizálódik, erősíti a Image Upload 41-kötéseket
  • a nitrogénhez kapcsolódik még egy párosítatlan elektron Image Upload 42 nagy reakciókészség
  • a molekula könnyen dimerizálódik a párosítatlan elektronjain keresztül
 90. A nitrogén-dioxid fizikai tulajdonságai:
  • sötét vörösbarna színű
  • kellemetlen szagú
  • nagy sűrűségű
  • mérgező
  • gáz

  alacsony hőmérsékleten dimerizálódik
 91. A dinitrogén-tetraoxid jellemzői:
  színtelen folyadék, -10 °C-on színtelen molekularácsos kristályokká fagy meg
 92. A nitrogén-dioxid kémiai tulajdonságai, reakciói:
  • vízben jól oldódik, salátromsav és salétromossav keletkezik: Image Upload 43
  • nitrogén-dioxid keletkezik, ha tömény salétromsav rézzel reagál és a NO spontán oxidációjakor

  Image Upload 44
 93. Dinitrogén-trioxid tulajdonságai:
  • csak alacsony hőmérsékleten stabilis
  • elbomlik -10 °C felett: Image Upload 45
  • égszínkék folyadék
  • a vízzel reakcióba lép, a salétromossav anhidridje: Image Upload 46
 94. A salétromossav tulajdonságai:
  • kék színű, csak híg vizes oldatban létező vegyület
  • igen bomlékony
  • bomlásakor nitrogén-dioxid és nitrogén-monoxid válik szabaddá: Image Upload 47
  • a reakciópartnertől függően oxidáló- és redukálószer is lehet
 95. Salétromossav redukáló hatására példa:
  Image Upload 48-ot redukálja, közben nitráttá oxidálódik
 96. A salétromossav oxidáló hatására példa:
  Image Upload 49, közben NO-dá redukálódik
 97. Nitritek képlete, tulajdonságai:
  • Image Upload 50
  • stabilabbak, mint a salétromossav
  • az alkáli-nitritek a nitrátoknál is stabilabbak
  • ionkristályos, vízben kitűnően oldódó vegyületek
  • a nitritekből erős sav hatására salétromossav keletkezik, mely azonnal diszproporcionálódik
 98. Értágító gyógyszerek alkotórésze:
  a nitritekből felszabaduló nitrogén-monoxid
 99. Hogy keleteznek a talajban a nitritek és a nitrátok?
  • villámlással képződnek a nitrogén-oxidok
  • esővízben oldódnak
  • a talajban nitritekké és nitrátokká alakulnak
  • nitritek képződnek a szerves anyagok bomlásából a nitrifikáló baktériumok hatására 
  • a nitritek a talajvízbe kerülve környezetszennyező hatásúak
 100. Hogy alakul ki a salétromsavban a N-atom körül a nemesgázszerkezet?
  Salétromsav-molekula szerekezete
  • a nitrátion töltését kompenzáló proton polarizáló hatása következtében a N nemkötő elektronpárja delokalizálódik
  • O-N-O, vegyértékszögek deformálódtak
  • 130°, H felőli részen 115°
 101. Hogy nevezik a tömény salétromsavat? Miért?
  • füstölgő salétromsav
  • gőzei a levegő vízpárájával ködöt képeznek
 102. A salétromsav oldódása:
  vízzel minden arányban elegyedik
 103. A salétromsav ... disszociál, tehát ...
  • nagymértékben
  • igen erős sav
 104. Hogy tárolják a salétromsavat?
  sötét üvegben, mert fény hatására lassan bomlik
 105. Nitrátion szerkezete:
  trigonális planáris
 106. A salétromsav ... hatására ... (egyenlet)
  • fény hatására bomlik
  • Image Upload 51 szabadul fel belőle, ami a salétromsavat barnára festi

  Image Upload 52
 107. Salétromsav fizikai tulajdonságai:
  színtelen, nagy sűrűségű folyadék
 108. Miért erős oxidálószer a salétromsav?
  bomlásakor naszcensz oxigén és nitrogén-dioxid együttes hatása miatt

  Image Upload 53
 109. A salétromsav tömény oldata ...
  • alumíniumot, cinket, krómot passziválja
  • a passzív állapotú fémek híg salétromsavban és más híg savakban is oldhatatlanokká válnak
 110. Mi oldódik és nem oldódik híg salétromsavban?
  • réz nem
  • cink, vas igen
 111. A különböző töménységű salétromsav ...
  oxidáló hatása miatt az arany, platina és néhány ritka nemesfém kivételével kémiailag oldja.
 112. Mi a választóvíz?
  tömény salétromsav, amely az arany-ezüst ötvözetből képes kioldani az ezüstöt
 113. Hogy lehet salétromsavból nitrogén-dioxid-gázt fejleszteni? (egyenlet)
  65 tömeg %-os salétromsavból, rézzel

  Image Upload 54
 114. Réz és 65 tömeg%-os salétromsav: (egyenlet)
  nitrogén-dioxid fejlődik

  Image Upload 55
 115. Réz és 30 tömeg %-os salétromsav: (egyenlet)
  Image Upload 56
 116. Hogy lehet salétromsavból nitrogén-monoxid-gázt fejleszteni? (egyenlet)
  30 tömeg %-os salétromsavból, rézzel

  Image Upload 57
 117. Salétromsav közömbösítési reakciói (ammónia, nátrium-hidroxid)
  Image Upload 58


  Image Upload 59
 118. A tömény salétromsav a szerves vegyületeket ...
  • gyorsan oxidálja
  • pl a terpentinnel hevesen reagál, a képződő hőtől az anyag lángra lobban
 119. Mi a nitráló elegy? Mi a szerepe?
  • tömény salétromsav és tömény kénsav 1:2 térfogatarányú elegye
  • a szerves vegyületek molekulájába nitrogyököt (Image Upload 60) visz be
  • a klasszikus robbanóanyagok zömét nitrálással állítják elő (trotil, ekrazit, glicerin-trinitrát)
 120. A salétromsav alkoholokkal ...
  észtereket képez
 121. A salétromsav ipari előállításának menete (egyenletek):
  • 1. nitrogént a levegőből nyerik
  • 2. ammónia előállítása szintézissel
  • 3. platinakatalizátor jelenlétében, kb. 700 °C-on oxidálják: Image Upload 61
  • 4. a nitrogén-monoxid spontán reagál az oxigénnel: Image Upload 62
  • 5. a nitrogén-dioxid levegő jelenlétében, vízben történő oldása: Image Upload 63
 122. A salétromsav felhasználása:
  • oxidáló és fémoldó anyag
  • laboratóriumi vegyszer
  • műtrágyagyártás
  • robbanóanyag-gyártás
  • gyógyszer- és festékgyártás
 123. A nitrátok jellemzői:
  • tipikus ionvegyületek
  • valamennyi fém-nitrát jól oldódik vízben
  • színtelen, kristályos vegyületek
  • a salétromsavnál stabilisabbak, de hevítés hatására a fémiontól függő hőmérsékleten és mértékben bomlanak:

  • Image Upload 64
  • Image Upload 65
  • Image Upload 66
 124. Mi a chilei salétrom?
  nátrium-nitrát (Image Upload 67)
 125. Hol alkalmazzák a chilei salétromot? Miért?
  • kerámia- és üveggyártás: alacsony bomlási hőmérséklet
  • gyufagyártás, tűzijátékok: oxidáló tulajdonság
 126. Mi a kálisalétrom?
  kálium-nitrát
 127. Mikor keletkezik kálisalétrom?
  a természetben állati hulladékok rothadása során
 128. Mire használják a kálisalétromot?
  • gyújtózsinórokhoz
  • vadásztöltények készítéséhez
  • műtrágyaként
  • élelmiszerek tartósítására
 129. Hogy kerülhetnek be a nitrátok a természetes vizekbe?
  a nitrátok alkalmazási köre (trágyázás) és jó vízoldékonysága miatt
 130. Mi a kék halál?
  • az ivóvízben és és az élelmiszerekben jelen levő nitrátok a csecsemők számára súlyos mérgek
  • fulladásos halált okoznak
  • a nitrát növeli a szervezetben a methemoglobin mennyiségét, ami oxigénfelvételre nem képes
 131. Mi a pokolkő/lápisz?
  ezüst-nitrát
 132. Az ezüst-nitrát tulajdonságai:
  • színtelen
  • ionkristályos vegyület
  • vízben kitűnően oldódik, jól oldja az alkohol és a glicerin
  • a szerves anyagok fény jelenlétében redukálják, és ezüst válik ki
 133. Az ezüst-nitrát oxidáló hatása:
  erélyes oxidálószer, ezért kiváló fertőtlenítőszer
 134. Az ezüst-nitrát felhasználása:
  • a gyógyászat a vizes oldatát alkalmazza
  • analitikai vegyszer, az anionok jelentős részével jellegzetes színű és sajátságú csapadékot ad
  • valamennyi ezüstvegyületet ezüst-nitrátból állítanak elő
 135. A foszfor hidrogénvegyületei ...
  molekulavegyületek
 136. Mi a foszfin?
  • Image Upload 68
  • a rothadt hal szagát okozó, igen mérgező gáz
  • foszfin keletkezik, ha fehér foszfort erős lúggal főznek:
  • Image Upload 69
 137. A difoszfin jellemzői:
  • erősen fénytörő folyadék
  • levegővel érintkezve azonnal meggyullad
 138. Mi okozza a lidércfényt?
  a mocsaras területeken az iszapban rothadással keletkező foszfor-hidrogének öngyulladása
 139. A foszfor legjelentősebb oxidja:
  Image Upload 70
 140. A difoszfor-pentaoxid gőzsűrűségéből számított helyes képlete:
  Image Upload 71
 141. A foszfor oxidjai ...
  savanhidridek, belőlük oxidok keletkeznek
 142. A difoszfor-pentaoxid tulajdonságai:
  • fehér pelyhes, kristályos anyag
  • olvadás nélkül szublimál
  • igen erősen nedvszívó, valamennyi anyag közt a leghigroszkóposabb, ezért gázok szárítására használják
  • a vízben hevesen, exoterm reakció közben oldódik, és többféle foszforsavvá egyesül:
  • Image Upload 72 (metafoszforsav)
  • Image Upload 73 (difoszforsav)
  • Image Upload 74 (ortofoszforsav = FOSZFORSAV)
 143. A foszfátion téralkata:
  tetraéderes
 144. Ha a foszfátion töltését ...
  3 proton kompenzálja, polarizáló hatásuk eredményeként megbomlik az ion szimmetriája, a belépő protonok datív kötéssel kapcsolódnak
 145. A foszforsav tulajdonságai:
  • színtelen, szagtalan, kristályos anyag
  • higroszkópos, a levegő nedvességét megköti, és szirupszerű anyaggá folyik szét
  • vízben kitűnően oldódik
  • nem mérgező
  • tömény oldata olajszerű, viszkózus
 146. A foszforsav vizes oldata:
  • közepesen erős sav
  • három lépcsőben disszociál:

  Image Upload 75
 147. A foszforsav a hozzáadott nátrium-hidroxid ...
  mennyiségétől függően különböző összetételű savanyú és szabályos sót képez:

  Image Upload 76(nátrium-dihidrogén-foszfát, dinátrium-hidrogénfoszfát, trinátrium-foszfát)
 148. A foszfor sav szerves vegyületekkel ...
  észterképződés közben reagál
 149. A foszforsav élettani hatása:
  nem mérgező, ezért üdítőitalok készítésére használják
 150. Az ortofoszforsav sóinak csoportjai:
  • savanyú sók
  • szabályos sók
 151. A foszforsav szabályos sóinak tulajdonságai:
  • az alkáli-foszfátok kivételével rosszul oldódó vegyületek, csapadékok
  • általában fehérek (kivétel: Image Upload 77 - sárga)
  • az alkálifém-foszfátok lúgosan hidrolizálnak
 152. Mi a trisó?
  trinátrium-foszfát
 153. Trisó jellemzői:
  • fehér, vízben jól oldódó, kristályos ionvegyület
  • vizes oldata lúgos kémhatású
  • régebben mosásra használták
  • vízlágyításra használható
 154. Mi a foszforit?
  kalcium-foszfát, Image Upload 78
 155. A foszforit tulajdonságai:
  • természetben is előfordul
  • fehér színű, vízben alig oldódó, kristályos anyag
  • foszfort, foszforsavat és műtrágyákat állítanak elő belőle
  • kénsavval reagáltatva savanyú sók keletkeznek:
  • Image Upload 79
  • szuperfoszfát keletkezik, aminek jobb a vízoldékonysága, így a növények fel tudják szívni
Author
der_murrkater
ID
196705
Card Set
V. főcsoport elemei, vegyületei
Description
V. főcsoport elemei, vegyületei
Updated