Burmese for Beginners

 1. ko  ကိုယ်
  body
 2. gaun:  ခေါင်း
  head
 3. zə-bin  ဆံပင်
  hair
 4. mye'-hna  မျက်နှာ
  face
 5. mye'-si.  မျက်စိ
  eye
 6. mye'-hkon:  မျက်ခုံး
  eyebrow
 7. mye'-taun  မျက်တောင်
  eyelash
 8. hnə-gaun:  နှာခေါင်း
  nose
 9. bə-za'  ပါးစပ်
  mouth
 10. hnə-hkan:-mwei:  နှုတ်ခမ်းမွေး
  mustache
 11. mei:  မေး
  chin
 12. hnə-hkan:  နှုတ်ခမ်း
  lips
 13. sha  လျှာ
  tongue
 14. thwa:  သွား
  tooth
 15. na:  နား
  ear
 16. le-bin:   လည်ပင်း
  neck
 17. le-jaun:  လည်ချောင်း
  throat
 18. yin-ba'   ရင်ဘတ်
  chest
 19. jɔ:-gon: ကျောကုန်း
  back
 20. hka:  ခါး
  waist, lower back
 21. ə-sa-ein  အစာအိမ်
  stomach
 22. le'  လက်
  arm, hand
 23. le'-hpə-wa:   လက်ဖဝါး
  palm
 24. le'-chaun:  လက်ချောင်း
  finger
 25. le'-the:   လက်သည်း
  fingernail
 26. pə-hkon:  ကခုံး
  shoulder
 27. chei   ခြေ
  leg
 28. chei-dau'   ခြေထောက်
  foot
 29. chei-bə-wa:   ခြေဖဝါး
  sole of the foot
 30. chei-jaun:   ခြေချောင်း
  toe
 31. du:   ဒူး
  knee
 32. paun   ပေါင်
  thigh
 33. ə-yei-bya:   အရေပြား
  skin
 34. on:-hnau'   ဦးနောက်
  brain
 35. hnə-lon:   နှလုံး
  heart
 36. ə-hso'   အဆုတ်
  lung
 37. ə-the:   အသည်း
  liver
 38. jwe'-tha   ကြွက်သား
  muscle
 39. ə-yo:   အရိုး
  bone
 40. ə-hpya:   အဖျား
  fever
 41. hsə-ya-wun   ဆရာဝန်
  doctor
 42. hsei:   ဆေး
  medicine
 43. ə-wu'-ə-sa: 
  အဝတ်အစား
  clothing
 44. ə-nwei:-hte
  အနွေးထည်
  warm clothes
 45. အင်္ကျီ
  in:ji
  shirt
 46. တိုက်ပုံ
  tai'pon
  jacket, coat
 47. ဘောင်းဘီ
  baun:-bi
  pant, trousers
 48. စကတ်
  sə-ka'
  skirt
 49. ဦးထုပ်
  o'-hto'
  hat
 50. hpə-na'  ဖိနပ်
  shoes
 51. ခြေအိတ်
  chei-ei'
  stockings
 52. လက်အိတ်
  le'-ei'
  gloves
 53. ခါးပတ်
  hka:-ba'
  belt
 54. le'-swu'  လက်စွပ်
  ring
 55. လက်ကောက်
  le'-kau'
  bracelet
 56. ဆပ်ပြာ
  hsa'-pya
  soap
 57. သန့်
  than.
  clean
 58. bə-gan   ပန်းကန်
  dishes
 59. အချိန်မီ
  ə-chein-mi
  in time, on time
 60. ဘာမှ
  ba-hma.
  nothing
 61. အသစ်
  ə-thi'
  new
 62. အဟောင်း
  ə-haun:
  old (thing)
 63. နာတယ်
  na-de
  to hurt, be in pain
 64. နေကောင်းတယ်
  nei-kaun:-de
  to feel well
 65. အအေးမိတယ်
  ə-ei:-mi.-de
  to have a cold
 66. အသည်းကွဲတယ်
  ə-the:-gwe:-de
  to be heartbroken
 67. ဝတ်ထားတယ်
  wu'-hta:-te
  to wear (clothes)
 68. ဆောင်းတယ်
  hsaun:-de
  to wear (a hat)
 69. စီးတယ်
  si:-de
  to wear (shoes)
 70. ချွတ်တယ်
  cho'-te
  to remove
 71. အဝတ် လျှော်တယ်
  ə-wu' shɔ-de
  to wash clothes, do laundry
 72. ခေါင်းဖြီးတယ်
  gaun:-hpi:-de
  to comb hair
 73. ရိတ်တယ်
  yei'-te
  to shave
 74. သွားတိုက်တယ်
  thwa:-tai'-te
  to brush teeth
 75. ရေချိုးတယ်
  yei-cho:-de
  to bathe / wash oneself
 76. လျှော်တယ်
  shɔ-de
  to wash (clothes)
 77. ခေါင်း လျှော်တယ်
  gaun:-shɔ-de
  to wash one's hair
 78. လက် ဆေးတယ်
  le'-hsei:-de
  to wash hands
 79. ပန်းကန် ဆေးတယ်
  bə-gan hsei:-de
  to wash dishes
 80. လိုတယ်
  lo-de
  to need
 81. လိုအပ်တယ်
  lo-a'-te
  to need, want something
 82. ခေါင်းကိုက်တယ်
  gaun:-kai'-te
  to have a headache
 83. ဗိုက်နာတယ်
  bai'-na-de
  to have stomach ache
 84. ဝမ်းလျှောတယ်
  wun:-shɔ-de
  to have diarrhea
 85. သက်သာတာ်
  the'-tha-de
  to feel better, recover
 86. လှတယ်
  hla.-de
  to be pretty, beautiful
 87. သေး
  thei:
  still
 88. မ  သေးဘူး
  mə-    -thei:-bu:
  not yet
 89. နောက်ကျတယ်
  nau'-ja.-de
  to be late
 90. pə-htə-ma.  ပထမ
  first
 91. ဒုတိယ
  du.-ti.-ya.
  second
 92. တတိယ
  ta.-ti.-ya.
  third
 93. zə-do'-hta. စတုတ္ထ
  fourth
 94. pyin-zə-ma.  ပဉ္စမ
  fifth
 95. hsa'-htə-ma.  ဆဌမ
  sixth
 96. tha'-tə-ma.   သတ္တမ
  seventh
 97. a'-htə-ma.   အဌမ
  eighth
 98. nə-wə-ma.   နဝမ
  ninth
 99. da.-thə-ma.  ဒသမ
  tenth
Author
Anonymous
ID
196555
Card Set
Burmese for Beginners
Description
Study Burmese vocabulary
Updated