Ízeltlábúak, előgerinchúrosok, fejgerinchúrosok

 1. Az ízeltlábúak törzsébe tartozik a Földünkön ismert fajok ...
  több mint fele.
 2. Miért terjedtek el nagy számban az ízeltlábúak a Földön?
  • fejlett szervek
  • kiváló alkalmazkodóképesség
 3. Honnan származnak az ízeltlábúak?
  ősi szelvényezett élőlényekből
 4. Az ízeltlábúak váza:
  valódi külső váz
 5. Mi képzi az ízeltlábúak valódi külső vázát?
  egyrétegű hám
 6. Miből áll az ízelt láb?
  vékony hártyával összekapcsolt csövek sora
 7. Mi a kitin?
  Nitrogéntartalmú összetett szénhidrát
 8. Az ízeltlábúak külső vázának előnye:
  • védelem
  • belülről hozzá kapcsolódnak a harántcsíkolt izmok
 9. Mikor éltek a legnagyobb méretű ízeltlábúak?
  óidő karbon és perm időszaka
 10. A vedlés ... jön létre.
  bonyolult hormonális szabályozás eredményeképp
 11. Az ízeltlábúak idegrendszere:
  • hasdúclánc-idegrendszer
  • idegrendszer központja az agy
 12. Az ízeltlábúak bélcsatornája ...
  háromszakaszos
 13. Az ízeltlábúak általában 
  váltivarúak/hímnősek
  váltivarúak
 14. Melyek voltak az őidő kezdetén a jellemző ízeltlábúak?
  a trilobiták (háromkaréjú ősrákok)
 15. A trilobiták ma élő legközelebbi rokonai:
  tőfarkúak
 16. Az ízeltlábúak négy altörzse:
  • soklábúak
  • hatlábúak
  • csáprágósok
  • rákok
 17. A csáprágósok legjelentősebb osztálya:
  pókszabásúak
 18. A csáprágósok altörzsének tagjainak teste ...
  két testtájra tagolódik: előtest, utótest
 19. Csáprágósok jellegzetes szervei:
  csáprágó, tapogatóláb
 20. A csáprágósok helyváltoztatása ...
  négy pár járólábbal történik
 21. Járóláb fogalma:
  a testet általában alátámasztó, azt tartósan a felszín felett tartó végtag
 22. Az ízeltlábúaknak kb. ... fajuk van
  egymillió
 23. Az ízeltlábúak szelvényeinek váza ...
  lemezekből áll.
 24. Vedlés oka:
  a váz nem növekszik
 25. A csáprágósok utótestén ...
  nincsenek lábak
 26. Milyen alosztályok tartoznak a pókszabásúak osztályába?
  • skorpiók
  • atkák
  • pókok
 27. A pókszabásúak táplálkozása:
  változatos: ragadozók, élősködők, szaprofiták, növényevők
 28. Melyek pl. a növényevő pókszabásúak?
  atkák között találunk ilyet
 29. A pókszabásúak emésztése:
  testen kívüli emésztés
 30. A testen kívüli emésztés oka:
  a szűk szájnyílás
 31. Mi biztosítja a pókszabásúak tápanyagfelvételét?
  a szívógyomor izomzata
 32. A pókszabásúak jellemző mirigye:
  középbéli mirigy
 33. Mire szolgál a pókszabásúak középbéli mirigye?
  segíti az emésztést és a felszívást
 34. A pókszabásúak jellemző légzőszerve:
  páros lemezes tüdő
 35. Hol helyezkedik el a pókszabásúak lemezes tüdeje?
  az utótest elülső-alulsó részén
 36. A lemezes tüdő jellemzése:
  • légzőnyílás mögött
  • párhuzamosan elhelyezkedő vékony kitinlemezek sora
  • ennek felületén történik a gázcsere
 37. Hol található a pókszabásúak szíve?
  utótest hátoldalán
 38. Pókszabásúak keringési rendszerének működésének jellemzői:
  • szívnek saját izomzata van
  • fej irányába induló artériába préseli az oxigéndús testfolyadékot
  • ez az agydúcra ömlik
  • a vérnyirok a légzőszervhez a hasi oldalon jut
  • a visszaáramlást a szívhez kívülről csatlakozó legyezőizmok biztosítják
 39. A pókszabásúak kiválasztása:
  módosult vesécske vagy Malpighi-csövek
 40. A pókszabásúak ... fejlődésűek
  közvetlen
 41. A pókszabásúak ... nagyon fejlett
  kitinszőrök segítségével megvalósuló bőrérzékelése
 42. Melyek a legősibb szárazföldi ízeltlábúak?
  skorpiók
 43. A skorpiók testfelépítése ...
  a földtörténeti óidő közepe óta változatlan
 44. A skorpiók méregmirigyének funkciója:
  • védekezés
  • táplálékszerzés
 45. Az atkák ... okoznak
  egészségügyi és gazdasági szempontból is jelentős kárt 
 46. A kullancs ... tartozik
  az atkák közé
 47. Mit terjeszt a kullancs?
  az agyvelőgyulladást okozó vírust és a Lyme-kórt okozó baktériumot
 48. A pókháló ...
  fajra jellemző alakú, öröklött program szerint készül
 49. A pókok ... életmódúak
  ragadozó
 50. Az atkák ... megtalálhatók
  szinte minden szárazföldi és vízi életközösségben
 51. Hol található a pókok szövőmirigye?
  utótest
 52. Mit termel a pókok szövőmirigye?
  fehérjeváladékot
 53. A rákok altörzse ... csáppal rendelkezik.
  két pár
 54. A rákokra jellemző ...
  a belerakódott mészsótól vastag és kemény páncél
 55. A rákok testtájai:
  fejtor és potroh
 56. A rákok lábainak száma:
  5 pár vagy több
 57. Mit találhatunk a rákok potrohszelvényein?
  potrohlábakat, melyek az ivadékgondozásban játszanak szerepet
 58. Mit találunk sokszor a rákok lábain?
  ollókat
 59. Hol találjuk a rákok ollóit?
  a lábakon
 60. A rákok tápcsatornája:
  • háromszakaszos
  • középbéli mirigy van
  • nyálmirigy nincs
 61. A rákok főleg ...evők, de szinte minden táplálkozási típus megfigyelhető közöttük.
  hús
 62. A rákok szájszerve:
  rágó
 63. Rákok légzése:
  külső csíralemez eredetű kopoltyú
 64. Hol van a rákok kopoltyúja?
  többnyire a lábak tövén
 65. A rákok kopoltyújának felépítése:
  • lábak tövén vannak a kopoltyúk
  • vékony kitinborítású fonalak
  • a fonalak csövében áramlik a testfolyadék, eközben megtörténik a gázcsere
 66. A szárazföldön élő rákok ... lélegeznek
  ők is kopoltyúval
 67. A rákok kiválasztása:
  csápok környékén található módosult vesécskékkel
 68. A rákok többsége ... , ... megtermékenyítéssel
  váltivarú, belső
 69. Rákok egyedfejlődése:
  átalakulással
 70. A kutatók szerint ... rovarfaj él a Földön
  legalább 3 millió 
 71. A ... a 3 pár ízelt lábbal rendelkező fajok tartoznak.
  hatlábúak altörzsébe
 72. Rovarok testtájai:
  fej, tor, potroh
 73. Mit találunk a rovarok fején?
  • csápok
  • összetett- és pontszemek
  • végtagokból kialakult szájszerv
 74. A rovarok torjának 3 pár szelvényéhez ... csatlakozik.
  3 pár járóláb és általában 2 pár szárny
 75. A rovarszány ... végtag
  nem valódi
 76. Mi a rovarszárny?
  a tor szervénylemezeit összekötő kitinhártya kültakarórészletének kitüremkedése
 77. Hogy épül fel a rovarok szárnya?
  • fajra jellemző alakú és mintázatú
  • csőszerű erekbe testfolyadék, ill. a légzőszerv légcsövei hatolhatnak
  • ezek merevítik a szárnyat
 78. A rovarszárnyak ... izomzata
  nincs saját
 79. Hogy történik a rovarszárny mozgatása?
  • közvetve
  • a tor egymással ellentétesen ható izmainak összehúzódása-elernyedése és a kitinváz rugalmassága biztosítja a szárnycsapásokat
 80. A repülés ...
  sok energiát igényel
 81. A repülést nem igénylő életmódú rovarok szárnyai ...
  eltűnnek, elcsökevényesednek, pl. bolhák, tetvek
 82. Mit tartalmaz a potroh?
  zsigeri szerveket
 83. A potroh oldalán ...
  szelvényenként 1-1 légzőnyílást találunk
 84. Miből jön létre a szájszerv?
  a fej lábaiból módosul
 85. Melyik a legősibb szájszerv?
  a rágó
 86. Szájszerv fogalma:
  a fejszelvények végtagjaiból módosult, a táplálékot megragadó, felaprító, szájüregbe juttató szerv, melynek felépítése alkalmazkodik a táplálkozásmódhoz
 87. A szájszervek alaptípusai:
  • rágó
  • nyaló
  • szívó
  • szúró-szívó
 88. A rovarok szájüregéhez ...
  nyálmirigyek csatlakoznak
 89. Begy:
  táplálékot tároló, puhító szerv
 90. A rovarok gyomra:
  rágógyomor, melynek felületén erős kitinredők és -fogak vannak
 91. A rovarok középbelének szerepe:
  emésztés, felszívás
 92. A rovaroknak nincs:
  középbéli mirigye
 93. Mik alakítják a rovarokban felszívhatóvá a táplálékot?
  a bélfal sejtjei által termelt enzimek
 94. Vakbélágak szerepe:
  • elő- és középbél határán
  • emésztést, felszívást segítik nagy felületükkel
 95. Hol találjuk a Malpighi-csöveket?
  előbél-utóbél határán
 96. A rovaroknál mi végzi a visszaszívást?
  az utóbél
 97. Zsírtest fogalma:
  • a rovarok anyagcseréjének központja
  • lipideket, glikogént és fehérjéket képez raktároz, ad le
 98. Rovarok légzése:
  külső csíralemez eredetű légcsőrendszer
 99. A dúsan elágazó légcsőrendszer ...
  a sejtekig juttatja az oxigént
 100. A rovarok légzésének leírása:
  • tor- és potroh oldalán található nyílások nyithatók-zárhatók
  • légzőrendszer csöveit rugalmas kitinspirál veszi körül
  • a gázok mozgatását a potroh izomzata végzi
 101. Rovarok kilégzése ..., belégzése ..., légzőfelület: 
  • kilégzés passzív
  • belégzés aktív
  • légzőfelület: sejtek
 102. Rovarok és pókok keringési rendszerének összehasonlítása:
  • hasonlít egymásra
  • a rovarok légcsőrendszere biztosítja a környezet és a sejtek közötti gázcserét, ezért a keringési rendszer nem szállít gázokat
 103. A rovarok keringési rendszerének központja:
  többkamrás szív
 104. Hol helyezkedik el a rovarok szíve?
  a potroh hátoldalán
 105. Mi segíti a testfolyadék visszaérkezését a rovarszívbe?
  a szívhez kívülről csatlakozó legyezőizmok, amelyek a szívkamrák tágításával szívóhatást idéznek elő
 106. A rovarok idegrendszere, jellemzői:
  fejlett, hasdúclánc-idegrendszer, testmérethez képest hatalmas agy, sokrétű érzékelés
 107. A rovaroknak fejlett ... 
  a szaglásuk
 108. Mivel érzékelik a gáz halmazállapotú kémiai anyagokat a rovarok?
  csápokon lévő receptorokkal
 109. Hol alakulhatnak ki a rovarok ízérzékelő szervei?
  a szájüregben, száj környékén, sőt, a lábon is
 110. A rovarszem felépítése:
  • fénysugarakat összegyűjtő merev kitinlencse
  • fényt továbbengedő kristálykúp
  • fényérzékeny sejtet tartalmazó receptorsejtek
  • fénnyel szemben átjárhatatlan pigmentsejtek
 111. Mi a különbség a gerincesek hólyagszeme és a rovarszem között?
  a rovarszem nem készít teljesen éles képet, viszont az időben egymást követő képeket jobban elkülöníti
 112. Hol találhatók meg a rovarok hallószervei?
  a testen vagy az első pár lábon
 113. Milyen szerv nem alakul ki a rovaroknál?
  helyzetérzékelő
 114. A rovarok ..., jellemző az ... és a ... megtermékenyítés
  • váltivarúak
  • ivari kétalakúság
  • belső
 115. A lárvaállapotok között és a bábállapot kialakulásához szükség van ...
  a vedlésre
 116. A lárvaállapotot a ... tartja fenn 
  juvenilis hormon magas szintje
 117. A lárvák feladata életükben:
  tápanyagok felhalmozása
 118. A vedlés ... hatásra indul el
  belső és környezeti ingerekre
 119. A vedlési hormon hatására ...
  a kültakaró mirigysejtjei vedlési folyadékot adnak le
 120. Miből áll a rovarok vedlési folyadéka?
  kitinvázat bontó enzimekből és az új vázhoz szükséges anyagokból
 121. Többszöri vedlés esetében ...
  a juvenilis hormon hatása egyre kisebb lesz a vedlési hormonhoz képest
 122. Sok faj imágója ...
  már nem is táplálkozik
 123. A pikkelykék többnyire ... fogyasztanak
  szerves törmeléket
 124. A szitakötők ...
  a legősibb rovarok közé tartoznak
 125. Szitakötők lárvája:
  álca
 126. Szitakötők táplálkozása:
  ragadozók
 127. A csótányok ... életmódot folytatnak
  rejtett
 128. A termeszek ... fajok 
  államalkotó
 129. A termeszek közül csak ... táplálkoznak
  a dolgozók
 130. A termeszek kasztrendszerének tagjai:
  • nőstény
  • hím
  • katona
  • dolgozó
 131. A termeszek nászrepülés után ...
  szárnyaikat elvesztik
 132. A tücskök a ... tartoznak
  tojócsövesek közé
 133. Mikor okozhatnak kárt a tojócsövesek?
  ha túlszaporodnak
 134. A sáskák ... tartoznak
  a tojókampósok közé
 135. A tojókampósok ... okozhatnak
  súlyos mezőgazdasági kárt 
 136. Serke =
  a tetűalakúak petéi
 137. A tetűalakúak életmódja:
  paraziták
 138. A poloskák jellegzetes szerve: 
  bűzmirigy, ami képes idegmérget is termelni egyes esetekeben
 139. Melyik rovarrendben jellemző a szűznemzés?
  növénytetvek
 140. Bogarak jellemzése:
  • első pár szárnyuk kitinesen megvastagodott
  • változatos táplálkozás
  • rágó szájszerv
  • a legfajgazdagabb rend
  • változatos élettereket meghódítottak (trágya, fakéreg, stb.)
 141. A lepkék szájszerve:
  nyaló-szívó (pödörnyelv)
 142. A hártyásszárnyúak ... fejlődnek
  teljes átalakulással
 143. A hártyásszárnyúaknál fontos feromon szerepe:
  • egyedfejlődés
  • kasztok kialakítása
  • szociális szerveződés
 144. A bolhák harmadik pár lába:
  ugróláb
 145. A bolhák esetében csak ...
  a kifejlett állatok paraziták
 146. Házi légy milyen rovarrendbe tartozik?
  kétszárnyúak
 147. Kétszárnyúak fejlődése:
  teljes átalakulás
 148. Az ősszájúak ... az újszájúakkal
  párhuzamosan fejlődtek
 149. A tüskésbőrűek törzse ... maradt fenn
  az evolúció oldalágaként
 150. A tüskésbőrűek ...
  kizárólag tengeri állatok
 151. A tüskésbőrűek testének szimmetriája:
  kívülről sugaras, belülről kétoldali
 152. Gerinchúr fogalma:
  a középső csíralemezből kialakuló, nagy belső nyomású sejtek összessége, melyek valódi belső vázat alkotnak
 153. Hol fordul elő gerinchúr?
  • elő- és fejgerinchúrosok
  • gerincesek embriója
 154. Csőidegrendszer fogalma:
  a külső csíralemez háti oldalának betüremkedéséből kialakuló idegrendszer
 155. Kopoltyúbél fogalma:
  az elő- és fejgerinchúrosok kitágult, résekkel áttört előbele, amely alkalmas a vízben oldott oxigén felvételére
 156. A tüskésbőrűek jellemző szerve:
  vízedényrendszer
 157. Példa tüskésbőrű állatokra:
  tengeri sün, tengeri uborka, tengeri csillagok
 158. Mikről kapták nevüket a tüskésbőrűek?
  mésztüskékről, melyek mozgathatóan kapcsolódnak a mezoderma által létrehozott, nem valódi belső vázhoz
 159. A tüskésbőrűek vízedényrendszerének felépítése:
  • szájnyílást körülvevő gyűrűcsatorna
  • öt sugárcsatorna
  • sugárcsatornához lábacskák tartoznak, melyekkel az állat mozogni képes
 160. A tüskésbőrűek ... , megtermékenyítéssel
  váltivarúak, külső
 161. A gerinchúr a gerincesek ...
  valódi belső vázának előfutára
 162. Az előgerinchúrosoknál és fejgerinchúrosoknál kialakul:
  • gerinchúr (gerinc előzménye)
  • ektodermális csőidegrendszer
  • előbél eredetű kopoltyúbél
 163. A kétéltűeket kivéve a gerincesek ...
  közvetlen fejlődésűek
 164. Az előgerinchúrosok ... élnek
  tengerekben
 165. Az előgerinchúrosok kifejlett farkatlan egyedeiben ...
  a gerinchúr felszívódik
 166. A szabadon úszó előgerinchúrosok egyedeiben ...
  a gerinchúr egész életükben megmarad
 167. Előgerinchúrosok fejlődése:
  átalakulással
 168. Zsákállat ide tartozik:
  előgerinchúros
 169. Fejgerinchúrosok testalkata:
  ebihalhoz hasonló, lándzsaszerű
 170. A fejgerinchúrosok ezzel mozognak:
  úszószegély
 171. Hol élnek a fejgerinchúrosok?
  tengerek aljzatán
 172. Mikor jelentek meg az első gerincesek?
  földtörténeti idő első időszakában ősi gerinchúroshoz hasonló élőlény lárvájából fejlődtek ki
 173. Szárazföldi gerincesek jellegzetes mirigye:
  nyálmirigy
Author
der_murrkater
ID
196305
Card Set
Ízeltlábúak, előgerinchúrosok, fejgerinchúrosok
Description
Ízeltlábúak, előgerinchúrosok, fejgerinchúrosok
Updated