Oxigéncsoport elemei, víz, hidrogén-peroxid, kén-hidrogén.txt

 1. Kalgokén =
  kőzetalkotó
 2. Kalkogén elemek:
  O, S, Se, Te, Po
 3. Mi miatt alakulhat ki π-kötés az oxigénben?
  kis atomrádiusz, nagy EN
 4. Miért nem alakul ki π-kötés a kénben?
  O-hez képest nagyobb atomrádiusz és kisebb EN
 5. O-csoport elemeinek fizikai tulajdonságai:
  • oxigén: színtelen, nehezen cseppfolyósítható gáz
  • kén: sárga színű, kristályos anyag
  • szelén: vörösbarna v. szürke félfém
  • tellúr: szürkésfehér félfém
 6. ..., ..., ... többféle allotrop módosulata van
  oxigénnek, kénnek, szelénnek
 7. allotrópia =
  bizonyos elemek külső körülmények hatására eltérő kristályszerkezetet képeznek
 8. O-csoportban az EN-értékek csökkenésének következménye:
  nemfémes jelleg fémesbe megy át
 9. Image Upload 1 nehezen ..., mert forráspontja ...
  cseppfolyósítható, alacsony
 10. Cseppfolyós és szilárd Image Upload 2 ... színű
  halványkék
 11. Image Upload 3 vízben ... oldódik
  csekély mértékben
 12. Image Upload 4 vízben való oldódásának szerepe:
  • vizek öntisztulása
  • vízi élőlények oxigénje
  • korrózió
 13. Szilárd állapotban az oxigén ...rácsos
  molekula
 14. Az O az egyik ... elem
  legreakcióképesebb
 15. A nemfémes elemek közül csak a ... nem egyesíthetők közvetlenül oxigénnel.
  nemesgázok, halogének
 16. A nitrogén csak ... oxidálható
  az elektromos ívfény hőmérsékletén
 17. Az alkálifémek ... oxidálódnak
  szobahőmérsékleten, levegőn is, gyorsan
 18. Por alakban meggyújtható:
  vas, alumínium
 19. Ezen fémek felületén tömör oxidréteg alakul ki, megakadályozva a további oxidálódást:
  Al, Zn, Cr
 20. Az oxigén a Föld ...
  leggyakoribb eleme
 21. O2 előállítása laboratóriumban, egyenletek:
  • HgO, KMnO4 termikus bontása
  • H2O2 katalitikus bontása
  • Image Upload 5
  • Image Upload 6
  • Image Upload 7
 22. Image Upload 8 ipari előállítása:
  cseppfolyósított levegőből
 23. Image Upload 9 ipari felhasználása:
  • magas hőmérsékletű lángok
  • kohászati folyamatok gyorsítása
 24. Oxigén tárolása:
  • kék színű palack
  • részeit tilos olajjal tömíteni
 25. ózonmolekula alakja:
  V-alak
 26. Image Upload 10 fizikai tulajdonságai:
  • kék színű
  • jellegzetes szagú
  • oxigénnel 1,5-ször sűrűbb
  • mérgező
 27. Image Upload 11 keletkezése ...
  endoterm folyamat, keletkezése térfogatcsökkenéssel jár
 28. Image Upload 12-molekulában van egy
  delokalizált π-kötés
 29. Image Upload 13 vízben való oldódása:
  oxigénnél jobban
 30. Image Upload 14 szilárd állapotban:
  kékesfekete molekularács
 31. Az ózon bomlását ...
  a fény elősegíti
 32. A bomlással szabaddá váló atomos ózon ... oxidálószer
  rendkívül erős
 33. Az ezüst ... levegőben megfeketedik, egyenlet
  • Ózontartalmú levegőben
  • Image Upload 15
 34. Az ózon okoz:
  • magasabb rendű élő szervezeteket is megtámadja
  • légzési nehézséget, szembántalmakat okoz
 35. Ózon keletkezik:
  kvarclámpák, fénymásolók működésekor, kipufogógázok NO-kibocsájtása miatt
 36. Az Image Upload 16 védi meg ...
  a földfelszínt a nap káros ibolyántúli sugárzásától
 37. Image Upload 17-réteget károsító vegyületek:
  freonok, halonok
 38. A S három allotrop módosulata:
  • rombos  (α)
  • monoklin (β)
  • amorf
 39. A S vízben ...
  nem oldódik
 40. A S legjobb oldószere:
  Image Upload 18 (szén-diszulfid)
 41. Izzó szénen átvezetett kéngőzök
  a szénnel szén-diszulfiddá egyesülnek
 42. Mit kell csinálni a tárolóedényből kijutott Hg-al?
  kénport szórni rá, mert a HgS nem mérgező
 43. Mészkénlé:
  kénpor mésztejjel (Image Upload 19) főzve
 44. Gipsz:
  Image Upload 20
 45. anhidrit:
  Image Upload 21
 46. Keserűsó:
  Image Upload 22
 47. A kén a félfémekkel és a fémekkel ..
  szulfidokká egyesül
 48. Ha vas- és kénpor keverékét hevítjük, ...
  vas-szulfid keletkezik
 49. A kén lúgoldatban főzve ...
  • diszproporcionálódik (szulfid- és szulfition keletkezik)
  • Image Upload 23
 50. Kén laboratóriumi előállítása:
  • szulfidok oxidációjával
  • szulfidok és szulfitok/tioszulfátok szinproporciós reakciójával
 51. Kén felhasználása:
  • kozmetikai iparban
  • kénsav-, növényvédő szer-, gyógyszergyártás
  • vulkanizálás
 52. Kén ipari előállítása:
  Image Upload 24 (kőolajból és földgázból származó Image Upload 25 részleges oxidációjával)
 53. Kén melegítésekor történik:
  • 1. hígan folyó olvadék: 8atomos, gyűrűs molekulák halmaza
  • 2. gyűrűk felszakadnak, láncok keletkeznek -> sötétebb lesz és sűrűbben folyó az olvadék
  • 3. tovább hevítve újra hígan folyóvá válik, színe sötét marad
  • 4.olvadékot hideg vízbe öntve amorf kén keletkezik (amorf anyag lassan visszakristályosodik)
 54. O3 előállítása:
  nagyfeszültségű elektromos kisülési csőben
 55. O3 felhasználása:
  helyiségek, ivóvíz fertőtlenítése, nincs kellemetlen mellékterméke
 56. A kén a ... szulfidokká egyesül (az ... és ... kivételével)
  fémekkel és félfémekkel, arany és platina
 57. Szulfidok formájában gyakran előforduló fémek:
  vas, higany, arzén, antimon, cink, ólom
 58. A vörös szelén ... molekulákat alkot
  nyolcatomos
 59. A szürke szelén hogy jön létre?
  vörös szelén hevítésével
 60. Vörös szelén legfontosabb fizikai tulajdonsága:
  elektromos vezetése a megvilágítás mértékétől függően jelentősen változik -> szeléncellák előállítása
 61. A tellúr egyes elemei alkalmasak ...
  termoelektromos elven működő készülékek készítésére
 62. A tellúr kitűnő ...
  ötvözőanyag, a korrózióállóságot növeli
 63. Ki állította elő a polóniumot?
  Madame Curie
 64. Tisztán ionrácsos fém-oxidok tulajdonságai:
  • szilárdak
  • vízben jól oldódnak
  • vízzel lúgos kémhatású hidroxidot adnak
 65. Atomrácsos oxidra példa:
  Image Upload 26 (korund)
 66. Image Upload 27
  mi a lényege?
  bázisanhidrid képződése hidroxidból
 67. Image Upload 28 
  mi a lényege?
  bázisanhidrid képződése a hidroxidból, amely azonban nem visszafordítható: a réz(II)-oxid vízben nem oldható, csak savban
 68. A réz(II)-oxid ... oldható, csak ...
  vízben nem, savban
 69. Image Upload 29
  mi a lényege?
  sóképződés a megfelelő savból és hidroxidból, ez csapadékképződés is
 70. Tisztán ionrácsos oxidok:
  IA és legtöbb IIA csoportban lévő fém oxidja
 71. Vízben nem oldódó nemfém-oxidok:
  CO, NO
 72. Atomrácsos oxidok jellemzői:
  • szilárdak
  • kemények
  • magas op
  • gyakorlatilag nincs oldószerük
  • csak erélyes körülmények között lépnek reakcióba
 73. Ion- és atomrács közötti átmeneti oxidok tulajdonságai:
  • szilárdak
  • vízben rosszul oldódnak
  • hidroxidok hevítésével előállíthatók
  • pl. MgO !
 74. Molekularácsos, vízben oldódó nemfém-oxidok  vizes oldatának kémhatása:
  savas
 75. Amfoter hidroxidok:
  Image Upload 30
 76. A sav-bázis karakter ugyanazon központi atom esetén függ ...
  annak oxidációs számától
 77. Hidroxidok csoportjai:
  • erős bázisok
  • gyenge bázisok
  • amfoter hidroxidok
 78. Hidroxidok tulajdonságai, melyek erős bázisok:
  • vízben viszonylag jól oldódnak
  • színtelenek
  • vizes oldatuk lúgos kémhatású
  • savakkal reakcióba lépnek
  • lúgoldatok vizében az oldhatóságtól függően feloldódnak (nem kémiai reakció!)
  • IA csoport és Ca-, Sr-, Ba-hidroxid
 79. Hidroxidok tulajdonságai, melyek gyenge bázisok:
  • vízben rosszul oldódnak
  • közülük sok színes
  • Savakkal általában reagálnak, pl.Image Upload 31
  • lúgoldatban nem oldódnak fel
  • Image Upload 32, legtöbb d-mezőbeli fém hidroxidja
 80. Amfoter hidroxidok tulajdonságai:
  • vízben rosszul oldódnak
  • általában színtelenek
  • savakkal reagálnak
  • lúgoldattal hidroxokomplex-képződés közben reagálnak, pl. Image Upload 33
  • Image Upload 34
 81. NaOH tulajdonságai:
  • fehér, szilárd anyag
  • levegőn elkarbonátosodik
  • higroszkópos
 82. oltott mész képlete:
  Image Upload 35
 83. oltott mész előállítása:
  égetett mészből (CaO)
 84. A hidrogén peroxid képes ... kialakítására
  hidrogénkötés
 85. Hidrogén-peroxid-molekula szerekezete:
  "nyitott könyv", 3-3 atom egy síkban
 86. Hidrogén-peroxidban az oxigén ox. száma?
  -1
 87. Hidrogén-peroxid fizikai tulajdonságai:
  • színtelen
  • szagtalan
  • víznél 1,5-ször sűrűbb
  • -1 fokon fagy meg
  • forráspontja előtt bomlik
 88. A hidrogén-peroxid erős oxidálószer, mert ...
  bomlásakor naszcensz oxigén szabadul fel.
 89. A hidrogén-peroxid molekulája ...
  erősen poláris
 90. A hidrogén-peroxidot ... oldatában hozzák forgalomba.
  30%-os vizes
 91. A hidrogén-peroxidot 30%-os vizes oldatában hozzák forgalomba, mert ...
  gyors melegítés vagy ütés hatására felrobbanhat.
 92. A hidrogén-peroxid sósavból ... (egyenlet)
  klórt fejleszt

  Image Upload 36
 93. A hidrogén-peroxid oxidáló hatására példa (egyenlet):
  ólom-szulfidot ólom-szulfáttá oxidálja

  Image Upload 37
 94. A hidrogén-peroxid laboratóriumi előállítása:
  bárium-peroxidból híg kénsavval melegítve


  Image Upload 38
 95. A hidrogén-peroxid felhasználása:
  • fertőtlenítőszer
  • színtelenítés (hajszőkítés)
  • rakéták, sugárhajtásos repülőgépek üzemanyaga
 96. A hidrogén-peroxid vízzel ...
  minden arányban elegyedik.
 97. A hidrogén-peroxid bomlását katalizálja pl.
  Image Upload 39
 98. A hidrogén-peroxid katalizált bomlásának egyenlete:
  Image Upload 40
 99. hidrogén-peroxid és kén-hidrogén (egyenlet):
  Image Upload 41
 100. A hidrogén-peroxid és kálium-permanganát ... kölcsönösen ... egymást. (egyenlet)
  savanyú közegben, redukálják

  Image Upload 42
 101. Vízmolekulák dipólusos tulajdonságának szemléltetése:
  megdörzsölt üvegrúddal
 102. A vízben a hőmérséklet emelésével a molekulaasszociációban részt vevő atomok száma ...
  egyre csökken
 103. A vízben a molekulaasszociáció ... a legnagyobb
  +4 fokon
 104. Jég rácstípusa:
  hatszöges
 105. A víz oldja:
  • erős savakból és bázisokból képződött ionkristályos vegyületeket
  • a levegőből bizonyos mennyiségű oxigént és nitrogént
  • kémiai változás közben a szén-dioxidot és szennyezőanyagokat
 106. A víz szobahőmérsékleten kölcsönhatásba lép:
  egyes fémekkel és halogénekkel
 107. Vas korróziójának egyenlete:
  Image Upload 43
 108. rézgálic képlete:
  Image Upload 44
 109. szóda képlete
  Image Upload 45
 110. réz-szulfát színe:
  kék
 111. A természetes víz miért old fel olyan ásványokat, amelyek a vízben oldhatatlanok? (egyenlet)
  szénsavtartalma miatt


  Image Upload 46
 112. Kemény víz:
  sok Ca- és Mg-ion
 113. Változó keménység:
  a víz forralással megszüntethető keménysége
 114. Állandó keménység:
  a víz forralás után is megmaradó, kloridok és szulfátok okozta keménysége
 115. Vízlágyítás:
  a víz keménységének csökkentése
 116. Valamennyi vízben oldott só eltávolítható:
  a víz desztillálásával
 117. Forralással a víz ... csökkenthető.
  változó keménysége
 118. vízlágyító szerek:
  szóda, trisó
 119. vízlágyítás lényege, egyenlet:
  • Ca- és Mg-ionok Na-ionokra való cserélése
  • Image Upload 47Image Upload 48
 120. Ivóvíznek kell tartalmaznia:
  oldott sókat, Ca- és Mg-hidrogénkarbonátokat
 121. Vizet szennyező anyagok fő csoportjai:
  • oldott oxigén csökkentését okozó anyagok (műtrágyák, foszfátos mosószerek)
  • betegséget és egyéb károsodást okozó anyagok (batériumok, nehézfém, vegyületek, radioktív szennyezés)
  • közvetett módon káros hatású szennyezések (üledék, olajszennyezés)
 122. A dihidrogén-szulfidban az S-H-kötés jellege ...
  kevésbé poláris, mint a vízmolekulában
 123. A dihidrogén-szulfid fizikai tulajdonságai:
  • színtelen
  • kellemetlen szagú
  • mérgező
  • levegőnél nagyobb sűrűségű gáz
  • vízben jól oldódik
 124. A dihidrogén-szulfid meggyújtva ... (egyenlet)
  Image Upload 49
 125. A dihidrogén-szulfid égetése kevés levegőben: (egyenlet)
  Image Upload 50
 126. A dihidrogén-szulfid a jódos és a brómos vizet ... (egyenlet)
  elszínteleníti

  Image Upload 51
 127. A dihidrogén-szulfid a kénsavat ... (egyenlet)
  redukálja

  Image Upload 52
 128. A dihidrogén-szulfid vizes oldata ...
  igen gyenge sav
 129. dihidrogén-szulfid és nátrium-hidroxid reakciója (egyenlet)
  Image Upload 53
 130. A dihidrogén-szulfidos víz a ... és ... vízben oldódó sóinak jelentős részével ...
  • félfémek és nehézfémek
  • vízben jellemző színű, oldhatatlan  csapadékot képez
 131. PbS színe:
  fekete
 132. CdS színe:
  sárga
 133. ZnS színe:
  fehér
 134. A dihidrogén-szulfid laboratóriumi előállítása (egyenlet):
  vas(II)-szulfidból sósavval

  Image Upload 54
 135. A dihidrogén-szulfid laboratóriumi alkalmazása:
  kationok kimutatása
 136. A dihidrogén-szulfid mérgező hatásának oka:
  hemoglobinra gyakorolt redukáló hatás
 137. dihidrogén-szulfid keletkezik:
  fehérjék bomlásakor, rothadáskor
Author
der_murrkater
ID
195967
Card Set
Oxigéncsoport elemei, víz, hidrogén-peroxid, kén-hidrogén.txt
Description
oxigéncsoport elemei, vegyületei
Updated