Sejtbiosz fogalmak.txt

 1. Biogén elemek fogalma
  Az élő anyag felépítésében, működésében esszenciális módon részt vevő elemek
 2. Elsődleges biogén elemek
  C H O N S P
 3. Másodlagos biogén elemek
  K Na Ca Mg Fe Cl ionok
 4. Hány %-ban építik fel az élő anyagot elsődleges biogén elemek?
  kb. 98
 5. Hány %-ban építik fel az anyagot a másodlagos biogén elemek?
  kb. 2
 6. Miért fontos biogén elem a fluor?
  Fogzománc alkotóeleme
 7. Miért fontos biogén elem a jód?
  Pajzsmirigyműködés szempontjából fontos (tiroxin)
 8. Miért fontos biogén elem a kobalt?
  B12-vitamin alkotóeleme
 9. Miért fontos biogén elem a vas minden élőlény számára?
  A terminális oxidáció légzési enzimjeinek nélkülözhetetlen alkotóeleme
 10. Miért fontos biogén elem a Ca? 3 szerep
  Izomműködés, csontképzés, véralvadás
 11. Miért fontos biogén elem a Mg a növényeknél?
  Klorofill alkotórésze
 12. Miért fontos biogén elem a réz a puhatestűeknek?
  Hemocianin
 13. Miért fontos biogén elem a molibdén és a króm?
  Enzimek alkotórésze
 14. Miben különleges a víz a többi vegyülethez képest?
  Mindhárom halmazállapotban megtalálható a földi élet körülményei között
 15. Miben játszik szerepet a víz nagy fajhője/hőkapacitása?
  Óceáni éghajlat kialakítása, sejtek belső hőingadozásának mérséklése
 16. Növényi szerv, ahol jellemző a kristályos Image Upload 1
  Füge lomblevele
 17. Hogyan mutatjuk ki a Image Upload 2-ot?
  HCl, pezsgés
 18. Hidratáció fogalma:
  Disszociált ionok körül hidrátburok alakul ki
 19. Mely elemek vesznek részt a neutrális zsírok felépítésében?
  C H O
 20. Mely vegyületcsoportba tartoznak a neutrális zsírok?
  Észterek
 21. Milyen kémiai reakcióval állíthatók elő a neutrális zsírok?
  Kondenzáció
 22. Milyen kémiai reakcióval bonthatók le a neutrális zsírok?
  Hidrolízis
 23. Neutrális zsírok szerepe
  Vitaminraktár, mechanikai védelem, hővédelem, tartalék tápanyag
 24. Karotinoidok alapvegyülete?
  Izoprén
 25. Mivel mutathatók ki a karotinoidok?
  Antimon-triklorid (Image Upload 3) kloroformos oldata megkékül
 26. Mivel mutathatók ki a neutrális zsírok és a foszfatidok?
  Sudan III megvörösödik
 27. Koaguláció fogalma
  Kolloid rendszer durva diszperz rendszerré változik
 28. Szol állapot fogalma
  Kolloid részcskék hidrátburkukkal elmozdulhatnak
 29. Gél állapot fogalma
  Kolloid részecskék hidrátburkukkal összekapcsolódnak, nem tudnak egymás mellett elmozdulni
 30. Emulgeálás fogalma
  Folyadékban folyadék eloszlatása
 31. Szuszpendálás fogalma
  Folyadékban szilárd anyag eloszlatása
 32. Plazmolízis fogalma
  Növényi sejteket hipertóniás oldatba helyezve a sejtből víz áramlik ki, és a sejthártya elválik a sejtfaltól
 33. Adszorpció fogalma
  Felületen való megkötés
 34. Abszorpció fogalma
  Anyagban való megkötés
 35. Fiziológiás oldat fogalma
  A sejt ozmotikus nyomásával megegyező ozmotikus nyomású oldat, 0.9% NaCl
 36. Hemolízis fogalma
  A vörösvértesteket megfelelően híg oldatba helyzve azok vizet vesznek fel, és kipukkadnak
 37. Ozmózisnyomás fogalma
  Az a nyomás, amelyet az oldatra kell kifejteni, hogy dinamikus egyensúly jöjjön létre
 38. Ozmózis fogalma
  Oldószer diffúziója féligáteresztő hártyán a kisebb koncentrációjú oldat felől a nagyobb koncentrációjú irányába
 39. Diszpergálás fogalma
  Anyagnak kisebb méretű részecskékre történő darabolása
 40. Hőkapacitás fogalma
  Az a hőmennyiség, amely ahhoz kell, hogy egységnyi tömegű anyag hőmérséklete 1 fokkal nőjön
 41. Mit mutatunk ki a Nessler-reagenssel?
  Ammóniát
 42. Szénhidrátok fogalma
  Polihidroxi-oxovegyületek, ill. olyan vegyületek, amelyek hidrolízisével ilyen vegyületek keletkeznek
 43. Milyen funkciós csoportok taláhatók meg a szénhidrátokban?
  Aldehid, keton, alkoholos OH
 44. Milyen kémiai reakcióval állíthatók elő az összetett szénhidrátok?
  Polikondenzáció
 45. Milyen kötés kapcsolja össze a diszacharidokban a cukoregységeket?
  Észter
 46. Ezüsttükörpróba reagensei
  Image Upload 4
 47. Glükóz melyik összetevőjét mutatjuk ki az ezüsttükörpróbával?
  Aldehidcsoport
 48. Mit tapasztalunk pozitív ezüsttükörpróba esetén?
  Ezüstkiválást
 49. Fehling-próba menete
  Anyag, Fehling I,II, melegítés
 50. Negatív Fehling-próba színe?
  Kék
 51. Pozitív Fehling-próba színe?
  Piros
 52. Példa Fehling + anyagokra emberi szervezetből
  Vérplazma, vérszérum, szűrlet
 53. Példa Fehling - anyagokra emberi szervezetből
  Vizelet, nyirok, agyfolyadék, könny
 54. Lugol-oldat színe
  Barna
 55. Jód-keményítő színreakció magyarázata
  A jód beépül a keményítő spiráljába
 56. Milyen elemeket tartalmaz minden fehérje?
  C H O N
 57. Fehérjék funkciós csoportjai
  Karboxil, amino
 58. Példák összetett fehérjére:
  Hemoglobin, kazein, mucin, opszin, mioglobin, fibrinogén, A-vércsoportantigén
 59. Esszenciális aminosav definíciója, pl
  • A szervezet nem tudja magától előállítani
  • metionin, treonin, lizin, izoleucin, valin, leucin, fenilalanin, triptofán, hisztidin
 60. Fehérjék másodlagos szerkezete, benne az oldalláncok mindig kifelé mutatnak
  Image Upload 5-hélix
 61. Fehérjék másodlagos szerkezete, benne az egymást követő amidok ellentétes irányban váltakoznak
  Image Upload 6-redő
 62. Denaturáció és koaguláció közti különbség
  Denaturálódni csak a fehérjék tudnak
 63. Tripszin
  A bélnedv fehérjéje
 64. Kalcitonin
  Pajzsmirigy fehérjéje
 65. Opszin
  Ideghártya fehérjéje
 66. Xantoprotein próbát adja
  Gyűrűs oldalláncú fehérje
 67. Példa kéntartalmú aminosavra
  Cisztein
 68. Biuret-próba menete:
  Fehérjéből oldat Image Upload 7 Image Upload 8 Image Upload 9 Image Upload 10 Image Upload 11 oldat színe lilára változik
 69. Mit mutat ki a biuret-próba?
  Peptidkötést
 70. Xantoprotein-reakció alapja
  A feherjében lévő aromás oldalláncok nitrálódnak, sárga szín
 71. Miért kell tejet itatni Hg-mérgezés esetén?
  A fehérje megköti a Hg-t, és ebben a formában a Hg nem szívódik fel
 72. Fehérjeoldat + ammónium-szulfát reakciója
  Tiszta oldat zavarossá válik, vegyület reverzibilisen kicsapja a fehérjéket vízelvonással
 73. Mivel lehet irreverzíbilisen kicsapni fehérjét?
  Melegítés, mechanikai hatás, formalinoldat, fenololdat, Image Upload 12-oldat
 74. Milyen szénhidrátok fordulnak elő a nukleinvegyületekben?
  Ribóz, dezoxiribóz
 75. Szerves bázisok a nukleinvegyületekben
  Adenin, guanin, citozin, timin, uracil
 76. Nukleozid:
  Pentóz, szerves bázis
 77. Szerves bázis kapcsolódása a pentózhoz nukleozidban
  C-N kötés, a pentóz első C-atomját észteresíti
 78. Makroerg kötés:
  25 kJ/mol-nál több energiát tartalmazó kémiai kötés
 79. Milyen kötéssel kapcsolódik a nukleotidban a foszforsav a szénhidráthoz?
  Észter
 80. Szállítómolekula a felépítő folyamatokban
  NADP+
 81. Szállítómolekula a lebontó folyamatokban
  NAD+
 82. Aldóz-ketóz elkülönítés módszerei
  Molich-próba, Szelivanov-reakció
 83. Molich-próba
  Ketóz, alárétegezve Image Upload 13 Image Upload 14 vörösbarna gyűrű a két folyadék határán
 84. Szelivanov-próba
  Ketóz, sósavas rezorcin, vöröses szín a ketózt tartalmazó oldatban
 85. Makromolekula fogalma
  Olyan -általában kolloid méretű- polimer, amelynek molekulatömege nagyobb, mint 10000
 86. Répacukor tulajdonságai
  Alfa-glükóz + béta-fruktóz 1-2-es kötéssel kapcsolódik, nem redukáló diszacharid
 87. Poliszacharidok monomerje
  Glükóz
 88. Cellulóz molekuláját alkotja:
  Több ezer béta-glükóz
 89. Keményítő szerkezete
  Sok száz alfa-glükóz. Amilóz, amilopektin, amiláz réteges szerkezetben. Amilóz-amilopektin arány 20:80%. 1-4 glikozidkötések, el nem ágazó szerkezet. Alfa-kötések kötésszögei miatt hélix-szerkezet.
 90. Glikogén jellemzői
  Keményítő amilopektinjéhez hasonlít, sűrűn tartalmaz 1-6-os elágazásokat, harántcsíkolt izomszövetben és májban tárolódik
 91. Aminosav fogalma
  Amino- és karboxilcsoportot tartalmazó molekulák
 92. Alfa-aminosav fogalma
  A lánc alfa-szénatomjához kapcsolódik az aminocsoport
 93. Polipeptid fogalma
  Sok aminosavat tartalmazó molekula
 94. Fehérje fogalma
  Jellegzetes térszetkezettel rendekező, sajátos működésű polimer makromolekula
 95. Fehérjék csoportosítása feladatuk szerint
  Szállító, szerkezeti, védekező, tároló, összhúzékony, enzim, hormon, szabályozó
 96. Stresszfehérjék szerepe
  • Védő szerep a legkülönbözőbb betegségekben
  • kedvezőtlen hatásra több lesz a sejtben
  • hibás szerkezetű fehérjéknek segítenek megtalálni a helyes szerkezetet
  • hősokk által aktivált stresszfehérjéknek szerepük lehetett a láz fennmaradásában az evolúció során
 97. Hemoglobin, mioglobin összehasonlítása /szerkezet, oxigén megkötése, funkció/
  • Hemoglobin:
  • negyedleges szerkezete is van
  • négy alegységből áll
  • a négy pirrolgyűrű porfirinvázat alkot, pirrolgyűrű N-atomjai kétértékű vasionnal alkotnak komplexet
  • az oxigénmolekula a vashoz kötődik, egy hemoglobin négy oxigénmolekulát tud megkötni
  • a vörösvértestek alkotója

  • Mioglobin: fehérjelánchoz kapcsolódik a nem fehérje természetű hem
  • egy mioglobin egy oxigénmolekulát köt meg
  • oxigéntároló fehérje az izomban
 98. Mellékvesekéregbem termelődő szteránvázas hormonok
  Aldoszteron, kortizol, androgének
 99. E-vitamin szerepe
  Membránképzés szabályozása
 100. K-vitamin szerepe
  Véralvadás, protrombin szintézise
 101. Epesavak polaritása és az epe zsírokat szétoszlató szerepe
  Amfipatikusak, detergens hatású szteroidok: emulgeálják a béltartalomban levő lipideket
 102. Szelén szerepe
  Szükséges a máj működéséhez, redoxireakciókat katalizáló enzimek alkotórésze
 103. Jód szerepe
  Pajzsmirigy tiroxinhormonjának alkotója, mely serkenti a lebontó anyagcserét, beállítja az alapanyagcsere-szintet, testhőmérsékletet, enzimaktivátor
 104. Nukleinsavakban a nukleotidok közötti kötés
  5-3-foszfodiészter-kötés
 105. Nukleinsavban háromszoros hidrogénkötés alakul ki:
  Citozin-guanin között
 106. Hisztonmag felépítése
  Nyolc hisztonmolekula
 107. DNS fogalma
  Az élő rendszer örökítőanyaga és a fehérjeképzés közvetett irányítója
 108. RNS fogalma
  A fehérjeszintézist közvetlenül biztosító nukleinsavak
 109. Ilyen RNS-ből van a legkevesebb a sejtben
  mRNS
 110. Ilyen RNS-ből van a legtöbb a sejtben
  rRNS
 111. tRNS szerepe
  Aktivált aminosav szállítása a riboszómára, a fehérjeszintézis helyére
 112. Sejt fogalma
  Az élővilág legkisebb, önálló életre képes egysége
 113. Prokarióta fogalma
  Olyan sejt vagy élőlény, amelyben a sejt nem tartalmaz elkülönült sejtmagot
 114. Eukarióta fogalma
  Olyan sejt vagy élőlény, amelyben a sejt elkülönült sejtmagot tartalmaz ill. fejlett belső membránrendszere van
 115. Mezoszóma:
  Prokarióták membránbetüremkedése
 116. DNS-hez kötődő fehérjék eukariótákban:
  Nukleoszóma
 117. Eukarióta sejt mérete
  Fél mm-több cm
 118. Eukarióta sejt fénymikroszkóppal látható alkotói:
  Sejthártya, sejtmag, sejtfal, esetleg kromoszóma, ER
 119. Citoplazma ennyi százaléka víz az eukarióta sejtben
  Nyolcvan
 120. Eukarióták sejtváza:
  Citoplazma fehérjeszálai és -csövei egymással és a vízzel egy folyamatosan változó hálózatot alakítanak ki
 121. Eukariótáknál a tubulusok szerepe:
  Anyagok, sejtalkotók megfelelő helyre történő szállítása
 122. Filamentumok szerepe az eukariótáknál
  Anyagok sejtplazma megfelelő helyen történő rögzítése
 123. A sejtplazma fehérjéinek működése
  Sejten belüli mozgás, amőboid mozgás biztosítása ATP-vel
 124. Sejtmag részei
  Magnedv, kromatin állomány
 125. Miből áll a kromatin?
  DNS-molekulák, hisztonfehérjék
 126. Eukromatin:
  A kromatin világosabban festődő része, itt zajlik az RNS-szintézis
 127. Sejtmagvacska szerepe
  Membrán nem határolja, erősebben festődik környezeténél, itt zajlik a riboszómák összeszerelése az itt képződó rRNS-ből és a citoplazmából származó fehérjékből
 128. Membrán merevségét okozza:
  Koleszterin
 129. Specifikussá teszik a membránt:
  Fehérjék, szénhidrátok
 130. Perifériás fehérjék:
  • A membrán poláris részéhez kapcsolódnak
  • poláris anyagok specifikus átjutását, anyagok megkötését, membrán mozgatását biztosítják
 131. Biológiai membránok működése:
  Felületbiztosítás, anyagok/folyamatok elkülönítése
 132. Sejthártya szerepe
  Anyagfelvétel/-leadás, sejtek egymás közötti kapcsolata, információátadás
 133. Legnagyobbb felületű membránrendszer
  Endoplazmatikus hálózat
 134. Hol található az endoplazmatikus hálózat?
  Sejtmag körül, annak membránjával közvetlen kapcsolatban áll
 135. Rögös endoplazmatikus hálózat szerepe
  Felületén riboszómák találhatók, fehérjék képzése
 136. Sima endoplazmatikus hálózat létrejötte, szerepe
  Riboszómák lefűződnek a rögös endoplazmatikus hálózatról. Anyagok tárolása, termelt fehérjékkel a káros anyagok elbontása, lipidek szintézise
 137. Golgi hol található?
  Minden eukarióta sejtben, az ER körül
 138. A Golgi szerepe
  Fehérjeláncok átalakítása, rendeltetési helyükre szállítása, leadásuk előkészítése
 139. Lizoszóma szerepe
  Anyagok sejten belüli mozgatása, citoplazma anyagaitól való elkülönítése
 140. Elsődleges lizoszóma kialakulása, szerepe
  1.Pusztulásra ítélt sejtösszetevőt az ER membránrészlete veszi körül 2. Golgiról enzimtartamú hólyag fűződik le. Nem zajlik emésztés, mert vagy a lebontást végző, vagy a bontandó anyag hiányzik
 141. Másodlagos lizoszóma kialakulása, szerepe
  Enzimtartalmú és anyagot tároló membránhólyag egyesül, hidrolízis játszódik le
 142. Harmadlagos lizoszóma kialakulása, szerepe
  Hidrolízis után megmaradt felhasználhatatlan anyag van benne, exocitózis során ürül
 143. Sejtmaghártya jellegzetességei
  Kettős membrán, tíz százalékban pórusok alkotják /fehérjékből álló nyitó-záró egységek/
 144. Sejthártya anyagai itt jönnek létre
  ER
 145. Sejt növekedése során a membrán kialakulásának folyamata
  ER, Golgi, lizoszóma, exocitózis, sejthártya
 146. Sejtosztódáskor a maghártya ezzé alakul
  ER
 147. A maghártya felületén találunk ... is
  Riboszómákat
 148. Színtest és mitokondrium kialalulásának elmélete
  Endoszimbionta elmélet, színtest bekebelezett kékbaktérium, mitokondrium bekebelezett baktérium
 149. Endoszimbionta elmélet bizonyítéka a színtestnél es mitokondriumnál
  Külső membrán a gazdasejt, belső membrán a prokarióta sejtjéhez hansonlít, alapállományban gyűrű alakú DNS mindkét esetben, így saját fehérjeképzés
 150. Mitokondrium típusai
  Csöves/lemezes
 151. Színtestek felépítése
  Pénzérmeszerűen egymásra helyezett membránkorongok /gránum/ és azokat összekötő lemezek
 152. Mitokondrium szerepe
  Lebontó folyamatok, ATP nyolcvan százaléka itt keletkezik, sejt energetikai központja. Citromsavciklus, terminális oxidáció
 153. Gránumok membránja:
  Fényenergia megkötéséhez és átalakításahoz szükséges pigmentek
 154. Színtestek alapállománya:
  Képződő energiával a CO2-t megkötő és redukáló folyamatok enzimjei
 155. Színtestek típusai:
  Leukoplasztisz, kloroplasztisz, kromoplasztisz
 156. Hol található a citocentrum?
  Sejt középső részében, a sejtmag körül
 157. Sejtközpont feladata
  Sejten belüli mozgások irányítása, képes az osztódáskor megkettőződni
 158. Mi szükséges a hidrátburok kialakulásához?
  Kapcsolat alakulhasson ki a víz és az anyag között, poláros vagy töltéssel rendelkező anyag
 159. Csírázáskor repedezik, "korrodál"
  Keményítő
 160. Szerkezete emlékeztet az amilopektinre
  Glikogén
 161. Alfa-D-glükóz építi fel, csak elágazó molekulákból áll
  Glikogén
 162. Anyagcsere fogalma
  Az éló rendszer és környezete között lezajló anyagfelvétel, anyagok átalakítása es az anyagleadás hármas egysége
 163. Intermedier anyagcsere
  A sejtben az anyagfelvétel és -leadás között zajló biokémiai folyamatok összessége
 164. Transzportfolyamatok fogalma
  A membránokon keresztül végbemenő anyagfelvétel/-leadás
 165. Homeosztázis fogalma
  A szervezet belső környezetének dinamikus egyensúlya, szabályozott belső állandósága
 166. Aktiválási energia fogalma
  Az az energia, ami ahhoz kell, hogy a kémiai reakció végbemenjen
 167. Ribozim fogalma
  Katalizátor hatású RNS
 168. Enzim fogalma
  Olyan fehérjék, amely segíti egy adott reakció ill. -típus végbemenetelét
 169. Aktív centrum fogalma
  Az enzimnek az a része, ahol a reakció végbemegy
 170. Szubsztrát fogalma
  A katalizált reakcióban szereplő kiindulási anyag
 171. Miért fontos a homeosztázis az enzimműködés szempontjából?
  Az enzimek is fehérjék, kedvezőtlen hatásra denaturálódhatnak, am életveszélyes lehet.
 172. Alloszterikus gátlás
  Egy molekula bekötődik az enzimre, ezért megváltozik az enzim térszerkezete, és a szubsztrát nem tud az enzimre kötődni.
 173. Kompetitív gátlás
  Szubsztrát felépítésével részben azonos szerkezetű molekula bekötődik az enzimre a szubsztrát helyén, és ezzel megakadályozza, hogy a szubsztrát az enzimre kötődjön.
 174. Egyszerű enzim fogalma
  Csak aminosavakból felépülő enzim
 175. Összetett enzim
  Fehérjerészből /apoenzim/ és nem fehérjerészből /kofaktor/ álló enzim. A kofaktor lehet koenzim, ez leválasztható, pl NAD+, lehet prosztetikus csoport, ennek leválasztásával az enzim működésképtelen, pl. hem
Author
der_murrkater
ID
195918
Card Set
Sejtbiosz fogalmak.txt
Description
sejtbiosz
Updated